Transparantieverslagen

Investeren in kwaliteit is investeren in onze maatschappelijke functie

Transparantieverslagen

Transparantieverslag 2019 ‘Kwaliteit in denken en doen’

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen in toenemende mate om transparantie over de werkzaamheden, bevindingen en afwegingen van risico’s en ethische dilemma’s. Hierbij spelen beroepsbeoefenaren die werken in het publieke belang, zoals accountants, een belangrijke rol. Zij dienen in eerste plaats de samenleving door vertrouwen te geven aan de financiële verantwoording van de door hen gecontroleerde ondernemingen, maar fungeren gelijktijdig als vertrouwenspersoon en sparringpartner van de ondernemer, toezichthouders en eigenaren.

Onafhankelijk, deskundig en integer
Deze rollen vragen om specifieke waarborgen op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit. Enerzijds bestaan deze waarborgen uit wet- en regelgeving, opleiding, permanente educatie, toezicht en tuchtrecht, en anderzijds ook uit het eigen moreel kompas van de accountant om bij dilemma’s de juiste keuzes te maken en hier transparant over te zijn.

OOB-vergunning
Accountantsorganisaties met een OOB-vergunning moeten daarom een transparantieverslag publiceren dat het publiek inzicht geeft in hun structuur, bestuur, stelsel van kwaliteitsbeheersing en daadwerkelijk functioneren.

Aangezien acconavm tot 1 juli 2019 beschikte over een OOB-vergunning wordt hierover publiek verantwoording afgelegd. Met de publicatie van deze realistische en openbare verantwoording streven we ernaar om steeds beter invulling te geven aan onze maatschappelijke relevantie.

Verdergaande transparantie en het met de buitenwereld delen van onze dilemma’s en uitdagingen, versterken onze relevantie in het maatschappelijk verkeer bij het uitoefenen van onze functie. Voor nu en voor de langere termijn.

Klik hier voor het Transparantieverslag 2019

Altijd op de hoogte met onze E-nieuwsbrieven. Schrijf u hier in.