Raad van Commissarissen

Onze organisatie is een stichting zonder partnerstructuur.

Raad van Commissarissen

De heer R.M.M.A. Droste (voorzitter)
De heer M.A. Bongers
De heer G.W. van de Luitgaarden

 

 

 

 

 

De heer J. Helgering
De heer Jhr. A.W. Beelaerts van Blokland
Mevrouw E.M.A. van der Zalm (ambtelijk secretaris)

 

 

 

 

 

 

Onze financiële prestaties vindt u in het jaarverslag.

Klik hier voor het jaarverslag 2018 acconavm Stichting.