Onze partners

Op kennis- en expertiseniveau bundelen we onze krachten met:

NBA
acconavm is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

GMN International
Als enige Nederlandse organisatie is acconavm aangesloten bij GMN International. GMN is een internationaal netwerk van accountants- en belastingadvieskantoren met leden in meer dan 50 landen. Het lidmaatschap geeft ons de kans om bij internationale vraagstukken te overleggen met partnerkantoren over de grens. Zo hebben we nauwe banden met de kantoren BOFIDI in België en Dornbach in Duitsland. We wisselen kennis uit via bijeenkomsten, uitwisselingen en advies op afstand.

Tilburg University
Onze controlepraktijk steunt het Department of Accountancy van Tilburg University. Samen zetten we ons in voor wetenschappelijk onderzoek voor de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van accountantscontrole en externe vastlegging.



<< terug naar Over ons