Vertrek Martijn Hengeveld bij Accon avm

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd over de snelle ontwikkelingen in de accountancysector en de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor de strategie van acconavm. Als gevolg van een verschil van inzicht over het te voeren beleid heeft Martijn Hengeveld ervoor gekozen om per 31 december 2019 zijn functie als lid van de raad van bestuur neer te leggen en per 1 maart 2020 acconavm te verlaten. De komende twee maanden zal hij zich richten op de operationele aansturing van de Controlepraktijk en overdracht van zijn werkzaamheden.

Op korte termijn zal een selectieprocedure worden opgestart voor een directeur Controlepraktijk. Vanaf 1 januari 2020 zal sprake zijn van een tweehoofdige raad van bestuur bestaande uit Guus Delger (voorzitter) en Monique van Lijssel.

Wij respecteren de keuze van Martijn en bedanken hem voor zijn inzet en bijdrage aan acconavm in de afgelopen periode.
<< terug naar overzicht