Rekeningcourantmaatregel lost werkelijke probleem niet op

Het wetsvoorstel voor de rekeningcourantmaatregel van 2022 is onvoldoende gerechtvaardigd. En het werkelijke probleem van ongedekte leningen wordt hiermee niet opgelost. Dat is een kwalijke zaak, zeggen Jaap van der Meulen en Edwin Ufkes van acconavm adviseurs en accountants.

Circa 10% van alle lenende aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) leent meer dan 500.000 euro bij hun eigen bv. Als de zogeheten rekeningcourantmaatregel in 2022 ingaat, betekent dit dat bijna alle schulden van ab-houders uit de eigen bv boven 500.000 euro acuut worden belast tegen een tarief van 26,9% in box 2.

Dit geldt niet alleen voor rekeningcourantschulden bij de eigen bv, maar ook voor alle andere schulden aan de bv, bijvoorbeeld voor financiering van investeringen in vastgoed. Voor eigenwoningschulden komt er een uitzonderingsregeling. Ongeveer 11.000 personen zullen de dupe zijn van deze maatregel.

Excessief lenen wordt ontmoedigd

De wet ontmoedigt excessief lenen. Nu zijn er namelijk dga’s die geld lenen van de eigen bv om belastingheffing uit te stellen of te ontlopen.

Edwin Ufkes: “Er wordt telkens gesproken over ‘excessief’ lenen, maar voor een bv met voldoende vermogen is het verstrekken van een lening van meer dan 500.000 euro niet excessief. Die redenering klopt dus niet. Daarbij denk ik niet dat je ongedekte leningen tegengaat. Leningen boven 500.000 euro zijn over het algemeen juist goed doordacht, daar is vaak de gedachte niet belastingontwijking, maar juist het behalen van een beter rendement dan op een spaarrekening voor de bv.”

Belastingcontroles vereenvoudigen

Ook zou het toezicht op ongedekte leningen bewerkelijk zijn. De maatregel moet het makkelijker maken om het aantal ‘belastinguitstellers’ en –‘ontduikers’ terug te dringen.

Onjuist, stelt Jaap van der Meulen: “De jurisprudentie rondom deze kwestie is al zo uitgekristalliseerd, dat bv’s die ongedekt geld uitlenen al worden geraakt. Als de Belastingdienst haar controlewerk goed zou doen, is zo’n wet niet nodig.”

Edwin Ufkes voegt toe: “Precies, want de fiscus kan ongedekte leningen er zo uitvissen, hoor. Je kunt in de belastingaangiften in één oogopslag zien wat ertegenover staat. Daarbij gaat het om een heel kleine groep die op voorhand weet dat zij de leningen niet terugbetalen. Je kunt méér en méér regels invoeren, maar die kleine groep blijft dat toch wel doen. Daar zijn goedwillende dga’s en de bv-houders nu de dupe van.”

Jaap Van der Meulen: “Als je belasting wil ontwijken, dan kun je dat nu nog steeds doen tot 499.000 euro. Waarop is de keuze voor de drempel van 500.000 euro gebaseerd? Ik vermoed dat er een salamitactiek achter zit. Let maar op, over een paar jaar zakt de grens naar 3 ton en daarna naar 1 ton. Beetje bij beetje.”

Eindoordeel: ongerechtvaardigd

Van der Meulen en Ufkes zijn het erover eens: de rekeningcourantmaatregel lost het werkelijke probleem niet op. En erger nog, de gevolgen voor de 11.000 gedupeerden zullen fors zijn.

Edwin Ufkes: “De gevolgen zijn erg groot. Stel dat er weer een crisis ontstaat in de vastgoedmarkt, dan wordt het voor veel dga’s onmogelijk om vastgoedinvesteringen te financieren. Mensen krijgen belastingaanslagen die ze nooit kunnen betalen, of ze worden gedwongen dit te financieren met bankleningen.”

Jaap van der Meulen: “Bovendien is zo’n wet een forse ingreep in het huidige wettelijke systeem. Het wordt alleen maar nóg complexer. Zo’n ingreep is alleen gerechtvaardigd als dit het werkelijke probleem oplost. Daar gaat deze maatregel niet voor zorgen. Niet doen dus.”

Wat nu?

Als de wet er komt, duurt het nog twee jaar voordat het wetsvoorstel wet wordt. Wat kunnen we de komende maanden verwachten?

Edwin Ufkes: “Ik volg de ontwikkelingen in de jurisprudentie op de voet. Zo zie ik in recente uitspraken dat ongedekt lenen goed aangepakt wordt. Ik denk dat we éérst kritisch moeten kijken naar de controleaanpak van de Belastingdienst. Wellicht zijn daar nog verbeteringen mogelijk. Als het controlesysteem in orde is, is zo’n wet niet nodig.”

Jaap van der Meulen: “Het is nu aan het Parlement, dus ik hoop dat er geluisterd wordt naar de fiscalisten. Ondertussen gaan wij bij acconavm met ondernemers om de tafel, zodat zij tijdig kunnen anticiperen op een eventuele nieuwe wet.”

Ondernemer, kom in actie

Heeft u als dga leningen bij de eigen bv? Dan is het verstandig hiervoor een plan op te stellen. Doe dit het liefst nog in 2019. Kiest u voor aflossen en dividend uitkeren? Wees er dan snel bij, want in 2019 bedraagt de ab-heffing nog 25%.
<< terug naar overzicht