Reactie Accon avm controlepraktijk op rapportage AFM

acconavm controlepraktijk omarmt de rapportage van de AFM over de verbetermaatregelen van accountantsorganisaties met een OOB-vergunning. De AFM heeft, evenals bij de meeste kantoren, een negatief totaaloordeel over de mate van voortgang bij de controlepraktijk van acconavm.

Bestuur en raad van commissarissen van de controlepraktijk hebben begrip voor het eindoordeel en blijven ervan overtuigd dat de deadline voor de verbetermaatregelen in 2018 conform planning wordt behaald. Dit laat onverlet dat er nog veel werk te verzetten is op zowel structuur- als cultuurelementen. Op een aantal aspecten is het tempo van de veranderingen dan ook verder versneld.

Positief is, dat de AFM in de optiek van acconavm geen fundamentele blokkades ziet, maar voornamelijk operationele uitdagingen. acconavm is de enige onderzochte accountantsorganisatie zonder partnerstructuur, maar met een stichting als eigenaar. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de vaak ingrijpende maatregelen om de winstgerichte cultuur te nuanceren, niet van toepassing.

De organisatie neemt de constateringen van de AFM ter harte en versnelt op een aantal aspecten de inspanningen.

De AFM heeft in het kader van de rapportage ook de kwaliteit van een aantal wettelijke controles onderzocht van de ‘Big Four’-kantoren. acconavm is niet betrokken in dit onderzoek en heeft hier dan ook geen mening over.
<< terug naar overzicht