Ondernemers geven Miljoenennota niet meer dan een 5

Nu het zoet

De Miljoenennota bracht gisteren zoet nieuws. Toch ervaren ondernemers ook een zure smaak. Accon avm peilde reacties in het mkb, de agro- en tuinbouwsector. Gemiddeld genomen geven deze ondernemers de Miljoenennota niet meer dan een 5.

Op Prinsjesdag was het zoete nieuws goed merkbaar. Lagere belastingtarieven en meer geld naar onderzoek en innovatie. Ondernemers zijn hierover positief, maar er zijn ook kritische geluiden te horen. Bijvoorbeeld over de hoogte van de belastingrente en de stijging van de bijtelling voor elektrische auto’s.

Daarom geven ondernemers de Miljoenennota op de zuur-zoetmeter van Accon avm slechts een 5.

Enkele reacties van ondernemers op de Miljoenennota:

“Alle overheidslasten worden op de een of andere manier weer hoger dan  hiervoor. Kijk naar gemeentelijke belastingen en verzekeringspremies.”

“Er zijn meer onzinnige regels bijgekomen. In ruil daarvoor ontvangen we  geen enkele beloning.”

“Het mkb draait op voor de afschaffing van de dividendbelasting.”

“De Miljoenennota ziet er goed uit. Betalen moeten we allemaal.”

“Vooral de verhoging van het lage btw-tarief vind ik een kwalijke zaak.”

“Ik heb er nog weinig vertrouwen in. Eerst zien, dan geloven.”

“De Miljoenennota is dit jaar behoorlijk zuur. Om te beginnen met de verhoging  van het lage btw-tarief en de bpm.”

Lees meer op nuhetzoet.nl

Over de zuur-zoetmeter van Accon avm

Accon avm verzond de avond van Prinsjesdag een bespiegeling op de Miljoenennota naar haar relaties en vroeg hen te reageren. Hiervoor hanteerde Accon avm de zuur-zoetmeter.
Ondernemers werden gevraagd hoe zoet de Miljoenennota voor hen smaakt, op een schaal van 1 tot 10.

Bovenstaande reacties komen uit deze peiling naar voren. Op nuhetzoet.nl vindt u meer reacties van ondernemers, inzichten van specialisten én de highlights uit de Miljoenennota.
<< terug naar overzicht