http://coronadossier

Ondernemen in coronatijd

ondernemen in coronatijd

Het coronavirus verspreidt zich in een zeer hoog tempo over Europa. Het afgelopen weekend heeft onze regering een aantal noodzakelijke, maar vergaande maatregelen getroffen, die iedere ondernemer treffen. Elk bedrijf stelt het welzijn van zijn medewerkers voorop, zo ook acconavm. Maar ook voor onze klanten willen wij de juiste maatregelen nemen, zodat de gevolgen voor uw bedrijfsvoering zoveel mogelijk beperkt blijven. De continuïteit van uw onderneming krijgt daarbij alle aandacht van ons.

We staan u daar graag in bij. Juist in deze tijd staan onze adviseurs voor u klaar om naar u te luisteren, met u mee te denken en snel te handelen, zodat we u zo goed mogelijk door deze barre tijden heen kunnen loodsen.

Continuïteit voor onze klanten

Hoewel ook wij veel van onze medewerkers de gelegenheid hebben geboden om thuis te werken, gaat onze dienstverlening onveranderd door. Dit betekent dat onze acconavm kantoren gewoon geopend zijn. Daar waar mogelijk vragen wij u om uw administratie zoveel mogelijk digitaal aan te leveren. Indien digitale aanlevering niet mogelijk is kunt u uw administratie ook gewoon op de kantoren afgeven. Uiteraard kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon. Met de moderne digitale middelen is contact en advies zoals gebruikelijk mogelijk via telefoon, mail, whatsapp en website.

Bij omstandigheden waarin het noodzakelijk is om fysiek af te spreken, zullen we ook de gewenste oplossingen vinden. We hanteren hierin de richtlijnen van het RIVM. Onze eerste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze dienstverlening.

Meedenken en advies

Ongetwijfeld hebt u vragen, wat dit voor uw onderneming betekent, of u straks de salarissen nog kunt betalen, of uw leveranciers nog wel leveren. Of wilt u advies bij mogelijke vragen zoals:

  • Kan ik uitstel van belastingbetaling aanvragen?
  • Hoe kan ik werktijdverkorting aanvragen?
  • Hoe beheers ik mijn kosten?
  • Zijn er financieringsmogelijkheden?
  • Kan ik mijn contracten herzien?

Neemt u dan gerust contact op met uw acconavm contactpersoon. Kijk ook eens op onze website in ons kennisdossier.

Ook hebben wij een speciaal coronateam samengesteld van experts, die zich actief bezighouden met oplossingen rondom het coronavirus en de impact daarvan op het bedrijfsleven.

Niemand weet hoelang dit gaat duren. We helpen u graag met het vinden van oplossingen.

Samen brengen we u en uw onderneming verder, ook in moeilijke tijden.
<< terug naar overzicht