Lichte omzetstijging en sterke personeelsgroei voor transformerend acconavm

Dankzij een succesvolle focus op werving, opleiding en ontwikkeling van medewerkers heeft acconavm in 2018 een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsgroei gerealiseerd. Hiermee is de omzetdaling van de laatste jaren, met name veroorzaakt door een capaciteitstekort, omgebogen. Vandaag publiceert de advies- en accountancyorganisatie de jaarcijfers 2018.

acconavm realiseerde € 88,02 miljoen omzet (2017: € 87,4 mln). Het balanstotaal nam toe tot € 77,91 mln (2017: € 74,83 mln), de EBITDA bedroeg € 12,12 mln (2017: € 15,32 mln). 2018 toont de resultaten van de strategie waarin het vinden, binden en blijvend boeien en ontwikkelen van medewerkers centraal staan. Waar 2017 nog een afname van het personeelsbestand —en daarmee samenhangende ontwikkeling van productie en omzet— liet zien, werd dit in het 2018 effectief omgebogen. Op jaareinde gemeten is sprake van een stijging van bijna 100 fte’s, op basis van de gemiddelde bezetting over het gehele jaar een stijging van 40 fte’s. Dit betreft zowel young professionals als ervaren medewerkers.

Winst terug investeren
Binnen de top 10 van Nederlandse accountantskantoren is acconavm een buitenbeentje: de organisatie komt uit de coöperatieve wereld en kent geen partners. Winsten kunnen daarom terugvloeien in de kwaliteit van de organisatie. Zo is in 2018 volop geïnvesteerd in opleiding & training, nieuwe IT-systemen en structuurverbeteringen. Dit verklaart de teruggelopen EBITDA.

acconavm bevindt zich al enkele jaren in een intensief transformatieproces dat inspeelt op de fundamentele veranderingen in accountancy,  bewegingen in de wereld van opdrachtgevers en de nieuw ontstane businessmodellen. Het traditionele basisproduct ‘jaarrekening’ neemt af aan relevantie, terwijl de behoefte aan duiding van data en kwalitatieve advisering toeneemt. Dit vereist een andere klantbenadering, nieuwe vaardigheden van medewerkers en een proactieve bedrijfscultuur. acconavm gaat deze uitdaging aan met een strategie waarin de samenstelpraktijk en adviespraktijk intensief samenwerken om het passende antwoord te bieden op elke ondernemersvraag.

Transformatieslag
Voorbeelden van de veranderingen en investeringen zijn de acconavm Academy, een geaccrediteerd intern opleidingsinstituut, het Kwaliteitscentrum Accountancy, nieuwe automatiseringsomgevingen voor de back office en voor het digitaliseren van het samenstelproces en aangiftes. In de controlepraktijk en andere delen van de organisatie is bewust enige overcapaciteit gecreëerd om ruimte te scheppen voor uiteenlopende kwaliteitsverbeterende trajecten.

Deze activiteiten worden in 2019 versterkt doorgezet met een aangescherpte structuur en met voortgezette investeringen in kwaliteit, infrastructuur en menselijk kapitaal.

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 acconavm Groep.

Klik hier voor het jaarverslag 2018 acconavm Stichting.
<< terug naar overzicht