acconavm voortvarend anders – jaarverslag 2019

Jaarverslag accon avm 2019

acconavm adviseurs en accountants heeft in 2019 in velerlei opzichten een sterk jaar doorgemaakt. De focus is verlegd van groei door overnames naar autonome groei. Dit ging gepaard met een flinke verandering in de regionale marktbenadering. Ondanks de turbulentie die verandering nu eenmaal met zich meebrengt, is de totale omzet het afgelopen jaar (autonoom) met 2,5 procent naar 90 miljoen euro gestegen.

De autonome groei is vrijwel geheel gerealiseerd in de adviesdienstverlening, waarbij de omzet uit de samensteldienstverlening en de controlepraktijk stabiel bleef. Het gemiddeld aantal medewerkers is met 6 procent gegroeid. Ondanks een zeer moeilijke arbeidsmarkt is hiermee een basis gelegd voor verdere groei in de toekomst. De EBITDA is eveneens met 6 procent gestegen naar een niveau van 13,1 miljoen euro. De solvabiliteit steeg naar ruim 30 procent. Guus Delger, voorzitter van de Raad van Bestuur, is bijzonder tevreden met de jaarcijfers: “Als we dit al zo voortvarend kunnen realiseren in een transitiejaar, dan zegt dat veel over de kracht van onze organisatie en de mogelijkheden in de toekomst.”

Verandering

Om acconavm klaar te maken voor de toekomst is er met ingang van 2019 voor gekozen om een nieuwe focus aan te brengen richting een toonaangevende adviesorganisatie met een stevige basis in de accountancy. De huidige adviesorganisatie wordt daarbij verder versterkt met full-service dienstverlening, gericht op autonome groei in het middelgrote agro- en mkb-segment. Centrale thema’s daarbij zijn de kwaliteit van onze dienstverlening en de mens centraal, zowel bij onze klanten als bij de eigen organisatie.

Om een betere balans te vinden tussen de belangen van alle stakeholders is in 2019 gekozen voor een integrale sturing op vijf thema’s: tevreden medewerkers, tevreden klanten, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, maatschappelijke betrokkenheid en gezonde financiën.

Met het oog op het vergroten van het ondernemerschap is gekozen voor een regionale marktbenadering. Onze landelijke dienstverlening wordt daarbij aangestuurd vanuit drie regio’s, elk met een eigen managementteam. Deskundigheid en jarenlange betrokkenheid van medewerkers bij klanten zijn de kernwaarden van acconavm.

Investeringen

Om de veranderingen kracht bij te zetten is in 2019 stevig geïnvesteerd. In de eerste plaats in kwaliteit van dienstverlening, door middel van uitbreiding van het kwaliteitscentrum, opleiding van medewerkers en het verder ontwikkelen van de lerende organisatie. Daarnaast is veel geïnvesteerd in een robuuste ICT-omgeving en digitalisering van de dienstverlening aan klanten. Om de personele groei te kunnen realiseren is voorts ingezet op recruitment en de doorontwikkeling van de acconavm academy. In het kader van het huisvestingsbeleid is een start gemaakt met de modernisering van de panden.

Stijgende lijn

De eerste successen van dit gewijzigde beleid zijn reeds goed zichtbaar. Zo heeft acconavm voor het tweede opeenvolgende jaar autonome omzetgroei gerealiseerd, met een groei in het middenbedrijf in de mkb- en agro-sector. De hoge uitstroom van medewerkers, die zo kenmerkend is voor de accountancysector, is gedaald in 2019. Het gemiddeld aantal medewerkers steeg in 2019 van 824 naar 873 fte’s. Onze klanten hebben de dienstverlening gewaardeerd met een 7,5. Daarbij tonen ook de interne kwaliteitsreviews een stijgend positief beeld. Monique van Lijssel, lid van de Raad van Bestuur zegt hierover: “We zijn er in korte tijd in geslaagd om acconavm weer aantrekkelijk te maken op de arbeidsmarkt, met aandacht voor onze medewerkers. Kwaliteit is óók en vooral zichtbaar in de menselijke maat van de organisatie. Dat bepaalt de daadwerkelijke ondernemingswaarde. De ‘M-factor’ wordt steeds meer doorslaggevend voor de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Vooruitzichten

acconavm heeft ook in de eerste maanden van 2020 een sterke start gemaakt. Als gevolg van de coronacrisis wordt een tijdelijke rem op de verdere ontwikkeling gezet. Door de hoge mate van digitalisering en de robuuste ICT-omgeving zijn medewerkers moeiteloos omgeschakeld naar thuiswerken en is de dienstverlening in de eerste maanden van de crisis op niveau gebleven. Naar verwachting zal de accountancybranche de gevolgen van de crisis met name in het tweede halfjaar van 2020 en wellicht ook in 2021 gaan ondervinden.

Desondanks staat acconavm er goed voor. Tijdens de crisis zijn onze klanten daar waar mogelijk ondersteund, na de crisis zal de langetermijnambitie van autonome groei in het advies worden waargemaakt.

Bekijk het jaarverslag

Raadpleeg ons jaarverslag van 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Groenendijk, directeur Marketing & Communicatie: m.groenendijk@acconavm.nl.<< terug naar overzicht