http://accountant

In Rosmalen weten jongeren nu alles over het Belastingplan 2020

Leerlingen van Rodenborch-College volgden Prinsjesdag-gastlessen

In Rosmalen weten jongeren nu alles over het Belastingplan 2020

Afgelopen week volgden havo 5- en vwo 5-leerlingen van het Rodenborch-College gastlessen over Prinsjesdag en de Miljoenennota. Het doel is politieke bewustwording aanwakkeren en kennisverbreding. Docenten en leerlingen kijken terug op een leerzame ervaring.  

De gastlessen werden in de week van Prinsjesdag verzorgd door initiatiefnemer Erik van der Most, directeur advies bij acconavm adviseurs en accountants.

Hij deelt zijn motivatie: “Jaarlijks op Prinsjesdag adviseren we ondernemers over de belastingplannen voor het nieuwe jaar. We informeren over de nieuwe maatregelen en geven adviezen. Ik dacht bij mezelf: waarom brengen we deze kennis niet over op jongeren? Scholieren zijn immers de ondernemers van de toekomst. En in de Miljoenennota komen economie, politiek, maatschappijleer en geschiedenis samen.”

Praktijk in huis halen

Van der Most legde zijn idee voor aan het Rodenborch-College in Rosmalen. Het voorstel werd goed ontvangen door Marcel van den Tillaart, teamleider van de school.

Van den Tillaart: “Veel jongeren kennen Prinsjesdag alleen van de hoedjesparade en de troonrede. Hoe ons belastingstelsel in elkaar zit en wat er in de Miljoenennota staat, is voor veel jongeren ongrijpbaar. Terwijl het ook gaat om zaken waar ze zelf mee te maken krijgen. Het idee van Erik van der Most sprak ons direct aan. We vinden het belangrijk om verbinding te zoeken met actualiteiten en de beroepspraktijk.”

Aansluiting bij onderwijsfilosofie

Vervolgens heeft Van der Most samen met het Rodenborch-College een lesprogramma samengesteld, dat perfect aansluit bij de onderwijsfilosofie van de school.

Van den Tillaart licht toe: “Onze filosofie is gebaseerd op de drie cirkels van Biesta. Hiermee streven we na dat in elk pedagogisch proces drie overlappende domeinen aan bod komen: kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Kwalificatie gaat over kennis en vaardigheden, volgens een lesmethode.”

Hij vervolgt: “Dat is natuurlijk belangrijk, maar er moet ook ruimte zijn voor socialisering, wat gaat over normen en waarden. De derde cirkel is subjectivering:  gericht op de ontwikkeling van zelfkennis, socialisatie, kennis van culturen, normen en waarden. Deze elementen zijn gecombineerd in de gastles van Van der Most. Een mix van vakkennis, actualiteiten, politiek, maatschappijleer en beroepsoriëntatie.”

Leerlingen op de stoel van ministerraad

Op donderdag 19 september vond de eerste Prinsjesdag-gastles plaats, bij havo 5- en vwo 5-klassen. Docent economie Erwin Udo aanschouwde de les en blikt terug: “Het gastcollege sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Er kwamen sprekende voorbeelden aan bod, zoals de gevolgen van het leenstelsel voor studiefinanciering, veiligheid en budgettering in het onderwijs en de zorg.”

“Ook was er ruimte voor discussie en interactie. Zo stelden leerlingen een schaduwbegroting op en mochten ze hun keuzes onderbouwen. Leerlingen lieten zich kritisch uit over politieke beslissingen, ook die van elkaar. Erg leuk om te zien.”

Reacties van leerlingen

  • “Ik moet nu toch eens vaker op NU.nl gaan kijken.”
  • “Erg fijn om over je studiekeuze te praten met iemand uit het bedrijfsleven.”
  • “De gastles was erg interessant. Leuk dat onze school dit organiseert.”

Succesvolle pilot

Leerlingen, docenten en het bestuur van het Rodenborch-College zijn enthousiast. Van den Tillaart: “Eén ding is zeker: volgend jaar gaan we dit weer organiseren. En daar blijft het niet bij. We gaan gedurende het studiejaar vaker in op actualiteiten rondom het nieuwe belastingplan. Zo benutten we de stof optimaal en maken we het tastbaar voor onze leerlingen.”

Ook Erik van der Most kijkt uit naar een volgende editie: “Het was ontzettend leuk om mijn kennis te delen met deze generatie Z. Ik kreeg veel positieve reacties terug, dat is leuk om te horen. Mijn missie om bij deze generatie het politieke bewustzijn te stimuleren, is denk ik zeker geslaagd. Het zou mooi zijn als we dit lesconcept vaker kunnen toepassen, op het Rodenborch-College en andere scholen.”

Van links naar rechts: docent Mohamed El Meftah, Erik van der Most, docent Erwin Udo, docent Paul van Ostaijen en
teamleider Marcel van den Tillaart.

Over acconavm
acconavm is een coöperatieve advies- en accountancyorganisatie voor het mkb, grootbedrijf en organisaties in het publieke domein. Met een netwerk van 1000+  professionals brengt acconavm ondernemers en hun onderneming verder. Met deskundig advies, volop ondernemerszin en een scherp oog voor innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Voor méér ruimte voor ondernemen.
<< terug naar overzicht