Fosfaatrechten: Verhoging afromingspercentage naar 20%

Handel in fosfaatrechten

In een brief kondigde minister Schouten het onlangs al aan: de afroming van fosfaatrechten bij handel gaat (tijdelijk) omhoog van 10 naar 20%. Vandaag is deze verhoging dan ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Sectorplafond

Het doel van de wijziging is om het aantal fosfaatrechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond te krijgen. Op 4 juni jl. stemde de Eerste Kamer in met de wetswijziging.

Inwerkingtreding

De wetswijziging is op 12 juni in de Staatscourant gepubliceerd, dat betekent dat de wijziging een dag na publicatie, per 13 juni 2019 in werking zal treden. Indien beide partijen uiterlijk op 12 juni de overdrachtsmelding digitaal ondertekend hebben, wordt er bij de overdracht nog 10% afgeroomd.

Fosfaatbank

Reeds afgeroomde rechten komen volledig te vervallen. Ook rechten die in de toekomst, onder het nieuwe percentage, worden afgeroomd zullen vervallen. Pas zodra het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond uitkomt, wordt de fosfaatbank weer gevuld.

Tijdelijke maatregel

In de wetswijziging valt ook te lezen dat, uiterlijk twee weken nadat het aantal fosfaatrechten weer onder het sectorplafond uitkomt, het afromingspercentage weer wordt teruggezet naar 10%. Naar verwachting gebeurt dit niet voor 2020.

Door de maatregel wordt een generieke korting voorkomen. Indien de verhoging van het afromingspercentage echter niet voldoende oplevert, kan een verdere verhoging worden overwogen.

Hebt u behoefte aan advies rondom uw overdracht? De adviseurs van acconavm brengen u graag verder, met focus op de toekomst. Uw toekomst.
<< terug naar overzicht