Een nieuwe rubriek bij acconavm !

Een nieuwe rubriek bij acconavm !

In ‘Ted Talks about…’ blogt Ted van der Meer op persoonlijke titel over uiteenlopende onderwerpen die hem als ondernemer en journalist opvallen. Na een boeiende carrière als hoofd- en eindredacteur, presentator en commentator van (vooral) sport-, cultuur- en levensbeschouwelijke programma’s , sluit hij zijn lange loopbaan af met zijn ‘oude liefde’, het schrijven. Luchtig of uiterst serieus, Ted analyseert, observeert en inspireert met zijn mooie en inhoudelijke verhalen: ‘Always ready to serve first’. We zijn vereerd hem bij acconavm dit platform te kunnen bieden!

Ted Talks about…

Prinsjesdag

Maandagochtend. Een vette kop in De Telegraaf: ALLE SEINEN STAAN OP GROEI. Het betrof een economieboost van 3,5 procent. Het gaat ook goed met de werkloosheid onder de beroepsbevolking. De teller stond in het tweede kwartaal nog maar op 307.000 – een percentage van 3,3. De teneur: het gaat fantastisch met de economie. Prima dus. Beter optimisme dan negativisme. Toch is dat laatste ook wel weer te begrijpen. De coronacrisis, die we hopelijk grotendeels achter de rug hebben, heeft er voor velen stevig ingehakt.

Nieuwe, betere tijden lijken zich aan te dienen. Er gloort iets aan de horizon. En dus was het logisch dat de (demissionaire) ministers gisteren, op Derde Dinsdag, uitstraalden dat het goed gaat met het land en dat we ook zonder nieuwe verkiezingen op korte termijn een nieuw kabinet kunnen verwelkomen. Ook ik voel dat optimisme. Hopelijk deel ik dat met veel ondernemers. Het ergste lijkt achter de rug. En we kunnen dan wel klagen over de voortmodderende parlementariërs in Den Haag, een feit is dat de overheid veel ondernemers door de crisis heen geholpen heeft. Vooral via de steunpakketten.

Het viel me de afgelopen anderhalf jaar op, dat ondernemers vanwege de crisis creatiever zijn geworden. Zo was er een Utrechtse ondernemer in de sector ‘evenementen’, die jaar in jaar uit mooie cijfers schreef. Van de ene dag op de andere daalde zijn omzet van 100 naar 25 procent. Hij kreeg een béétje steun maar lang niet genoeg. Vervolgens schakelde hij razendsnel. Hij startte een tweede bedrijf op, in de online business. Hij haalde in no-time contracten voor webinars en uitvaarten binnen. Zo kan creatief denken in donkere tijden er ook uitzien.

Als we teruggaan naar het grote plaatje, dan heeft het aanstaande kabinet – en in de slipstream het bedrijfsleven – aardig wat ‘uitdagingen’ in portefeuille. Op de lijst staan onder meer klimaat & milieu, woningnood, kunst & cultuur, onderwijs, migratie, armoede en niet in het minst de zorg.

We mogen hopen dat er een sterk, zelfbewust kabinet komt. De geschiedenis heeft bewezen dat het via het ‘polderen’ vaak goed komt. En wat ook helpt is de grote kennis en kracht van organisaties als de SER, FNV, VNO-NCW en LTO. Daar moeten de noodzakelijke compromissen tot stand komen.
Maar innovatie moet óók op 1 staan. Vernieuwingen komen zelden via de overheid tot stand. Daarvoor heb je de ondernemers. Niet voor niets is Nederland een voorbeeld voor veel andere landen.

En tenslotte deze kop in het Het Financieele Dagblad van afgelopen zaterdag (met een knipoog naar dichter Hendrik Marsman): “Denkend aan Holland zie ik elektrische vliegtuigen over oneindig laagland gaan”.
Kijk, daar word ik nou blij van!
<< terug naar overzicht