Accon avm presenteert nieuwe Raad van Commissarissen

Accon avm heeft de corporate governance structuur verbeterd door een splitsing te maken tussen het Bestuur van de Stichting, die de aandelen van Accon avm houdt, en de Raad van Commissarissen. De wijziging is een maatregel om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen door middel van onafhankelijk toezicht. Als gevolg van de aangepaste structuur heeft de advies- en accountantsorganisatie per 1 juli 2018 een volledig nieuwe Raad van Commissarissen aangesteld.

Accon avm controlepraktijk b.v. is vanaf 1 juli als werkmaatschappij onderdeel van de Accon avm groep b.v.. Als gevolg van deze wijziging, voorheen stonden de Accon avm controlepraktijk b.v. en de Accon avm groep b.v. juridisch gezien los van elkaar, was er sprake van een personele unie tussen Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. Om onafhankelijk toezicht te waarborgen, is besloten om een volledig nieuwe onafhankelijke Raad van Commissarissen te benoemen. Peter Feijtel, CEO van Accon avm: ‘De wijziging van onze governance structuur komt voort uit onze motivatie het hoogste kwaliteitsniveau na te streven. Daarbij zien we de noodzaak dit te doen om het vertrouwen in de sector te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er hierom de nodige veranderingen doorgevoerd. De aanpassing van het toezichtstelsel en de benoeming van nieuwe commissarissen zijn daar voorbeelden van. De vernieuwde structuur zorgt voor meer overzicht en transparantie. Daarbij zijn de commissarissen met hun diverse achtergronden een krachtige toevoeging voor onze accountantsorganisatie en de strategie die wij nastreven.’

Nieuwe leden RvC

De nieuwe leden die zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen zijn:

  • De heer R.M.M.A. Droste
  • De heer M.A. Bongers
  • De heer G.W. van de Luitgaarden
  • De heer J. Helgering
  • De heer Jhr. A.W. Beelaerts van Blokland
<< terug naar overzicht