Accon avm pleit voor beter toegang tot kapitaal voor mkb

Lubbert van Dellen, senior Bedrijfsadviseur, heeft op 2 december jl. namens acconavm deelgenomen aan het Rondetafelgesprek Bedrijfsfinanciering, op uitnodiging van Economische Zaken en Klimaat.

Als tafelgast heeft Lubbert, samen met een aantal andere deelnemers (bedrijven en belangenorganisaties) aandacht gevraagd voor de zogenaamde win-winleningen. Hij zei er eerder dit over:  “Basel-3 en -4 hebben veel ongewenste neveneffecten op bedrijfsfinanciering. Deze Europese bancaire ‘spelregels’ bepalen dat banken alleen geld mogen uitlenen aan mensen die het redelijkerwijs binnen afzienbare tijd kunnen terugbetalen. Vooral het kleinere mkb is en de agrosector zijn daar de dupe van. Bedrijven moeten steeds groener worden en meer verduurzamen, maar zonder de juiste investering is dit lastig. De terugverdienperiode van zo’n investering is namelijk langer (terwijl juist in deze branches de zekerheden er wel zijn). Waardoor het vrijwel onmogelijk is om de lening op tijd af te betalen. Hierdoor kiezen ondernemers vaak niet voor verduurzaming, ook al zouden ze dat wel willen. Dit heeft weer gevolgen op onze wereld en maatschappij.”

“Ik hoop dat politici beseffen dat zij invloed hebben op die Europese en mondiale regels. Dat zij zich kunnen inzetten voor een versoepeling van deze regels in Basel-5, in plaats van aanstaande verdere aanscherping. Zodat banken hun rol kunnen vervullen die juist zo belangrijk is: verduurzaming financieren.”
<< terug naar overzicht