Accon avm concentreert zich op kwaliteit dienstverlening in MKB, het grootbedrijf en organisaties in het publieke domein

acconavm zal zich volledig gaan toeleggen op het leveren van diensten aan het MKB, het grootbedrijf en organisaties in het publieke domein, met aandacht voor haar kernsectoren, waaronder de agrosector. Uiterlijk op 30 juni 2019 trekt acconavm Controlepraktijk B.V. zich terug uit de OOB-markt en de controle van beursgenoteerde klanten en andere organisaties van openbaar belang. Per die datum zet de organisatie de OOB-vergunning om naar een reguliere Wta-vergunning. De organisatie blijft investeren in kwalitatief hoogstaande dienstverlening en blijft zich versterken met focus op autonome groei en overnames, zoals deze in het recente verleden zijn gedaan.

Aan de beslissing om de OOB-vergunning om te zetten naar een reguliere Wta-vergunning is een zorgvuldig besluitvormingsproces vooraf gegaan. Het aanhouden van een OOB-vergunning en het naar behoren bedienen van OOB-klanten legt een onevenredig grote druk op de beschikbare capaciteit van zowel personeel als management. De OOB-klantengroep vertegenwoordigt echter slechts een zeer gering deel van de omzet. Voortgezette focus en groei van OOB-klanten zou ten koste gaan van de investeringen in de innovatie en toegevoegde waarde van de dienstverlening aan de veel grotere groep klanten in sectoren waar acconavm reeds sterk in is vertegenwoordigd.

acconavm zal wettelijke en vrijwillige controles voor niet-OOB-klanten blijven verrichten. Ook voor deze controles gelden hoge kwaliteitseisen. acconavm blijft onverminderd investeren in de kwaliteitsverbetering van de controlepraktijk.

<< terug naar overzicht