Miljoenennota 2019: krijgt u het langverwachte zoet?

Nu het zoet

Minder administratie, lagere belastingtarieven en fiscaal vriendelijk fietsen. Maar ook: aftrekbeperkingen, onverminderd hoge belastingrente en méér bijtelling voor elektrische auto’s. Hoe smaakt de Miljoenennota u dit jaar? Zoet of toch zuur?

Hieronder leest u de meest in het oog springende plannen op een rij. Wat gaat er exact veranderen en wat betekent dit voor u als ondernemer? Doe uw voordeel met onze fiscus-proof tips en adviezen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen nog vragen over de aankomende veranderingen? Of wilt u weten wat de gevolgen zijn voor u, privé en zakelijk? Wij adviseren u.

Neem contact op met uw Accon avm-adviseur. Bel ons op 026 384 23 84 of stuur een e-mail naar info@acconavm.nl.

Deze informatie is ook beschikbaar als pdf. Download de PDF.

Prinsjesdag 2018

1. Zuur: meer bijtelling voor elektrische auto’s

De auto blijft een fiscale melkkoe. Berijders van nieuwe duurdere elektrische auto’s gaan flink meer belasting betalen. Voor 1 januari 2019 aanschaffen loont.

Vanaf 2019 wordt het lage bijtellingspercentage van 4% voor auto’s beperkt tot de eerste € 50.000 aan cataloguswaarde. Daarboven gaat de gebruikelijke 22% gelden. Deze ‘Tesla-taks’ maakt elektrisch rijden flink duurder.

Snel naar de dealer!
Wilt u als ondernemer nog gebruik maken van de lage bijtelling? Bestel dan nog dit jaar uw nieuwe auto, zodat u nog vijf jaar lang gebruik kunt maken van de volledige 4%-regeling, over de gehele cataloguswaarde.

2. Nieuw fietsplan: 7% bijtelling bij het loon

Vindt u het als werkgever belangrijk dat uw werknemers fit op de zaak verschijnen? Dan is er goed nieuws. Vanaf 1 januari 2020 komt er een (fiscaal) fietsplan. Hiermee stimuleert u uw mensen om met de fiets naar het werk te gaan.

In deze regeling stelt u als ondernemer een (elektrische) fiets ter beschikking aan uw werknemer(s). Mag uw werknemer de fiets ook voor privédoeleinden gebruiken? Dan ontvangt uw werknemer een voordeel in privé.

Minder administratieve rompslomp
Over dit privégebruik is uw werknemer inkomsten- en loonbelasting verschuldigd. Normaal gesproken is het lastig om dit privégebruik te berekenen. Daarom komt er (net als bij de leaseauto) een bijtelling in het loon voor de werknemer, die de administratieve rompslomp vermindert.

Bijtelling loon
Het bijtellingspercentage bij het loon van uw werknemer is 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. In de praktijk betekent dit een eigen bijdrage voor een werknemer van gemiddeld netto € 50 per jaar. Voor de omzetbelasting verandert er niets voor u.

Laat u bijpraten
Benieuwd naar de fietsregeling voor uw werknemers en de fiscale gevolgen hiervan? Neem dan contact op met uw Accon avm-adviseur voor de ins en outs.

3. De nieuwe tarieven: zoet en zuur

De tarieven van de inkomstenbelasting én de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren behoorlijk veranderen. Lagere tarieven brengen het zoet. Maar er is ook zuur. Taxplanning kan voordeel opleveren.

Inkomstenbelasting

 • De tweede en derde schijf inkomstenbelasting (box 1) worden stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief van de eerste schijf.
 • In 2021 is het gezamenlijke basistarief 37,05%, bijna 4% lager dan het huidige tarief van de derde schijf.
 • Het nieuwe toptarief komt uit op 49,5% (nu 51,95%).

Voor 2019 komen de percentages uit op respectievelijk 36,65%, 38,1% en 51,75%.

Vennootschapsbelasting

 • Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlaagd naar 22,25%:
  – 2019: 24,3%
  – 2020: 23,9%
  – 2021: 22,25%
 • Het lage tarief (2017: belastbare winst tot 200.000 euro) gaat omlaag naar 16%:
  – 2019: 19%
  – 2021: 16%
  – 2020: 17,5%

Tot zover het zoet, nu het zuur
De heffing over inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) stijgt naar 26,9% in 2021.
– 2020: 26,25%
– 2021: 26,9%

Gelukkig valt dit zuur nog mee, want in eerste instantie was het plan om deze heffing te verhogen naar 28,5%.

Daarnaast brengen de nieuwe tarieven aftrekbeperkingen met zich mee.

Taxplanning is verstandig
Voor de dga vallen de tariefswijzigingen minder zuur uit dan verwacht, toch kan een goede taxplanning voor de komende jaren veel voordeel opleveren. Hierbij kunt u denken aan hypotheek bij de bv, dividenduitkeringen en in sommige gevallen het naar voren halen van een aanmerkelijk belangheffing.

Laat u informeren en neem contact op.

4. Lage btw-tarief omhoog: van 6% naar 9%

Het is u vast niet ontgaan: het verlaagde btw-tarief wordt op 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit is alleen voor u van belang als voor uw omzet – of een deel van uw omzet – het verlaagde btw-tarief geldt. Wat kunt u doen?

U kunt zich in de komende maanden nog goed voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft onder meer impact op uw prijstelling van goederen en diensten, uw administratie, uw afreken- en kassasystemen, uw offertes en uw website.

Wanneer geldt welk tarief?
Voor bedragen die u in 2018 ontvangt, blijft het tarief van 6% gelden. Ook als u de onderliggende levering of dienst eerst in 2019 zult verrichten. Voor ontvangsten vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Geen recht op aftrek
Heeft u als ondernemer of instelling geen of beperkt recht op aftrek van btw? Plan dan uw uitgaven die zijn belast met het verlaagde tarief, zoveel mogelijk in 2018. Het is toegestaan om vooruitbetalingen te doen. Maar let wel: voorkom dat u vooruitbetaalt voor een prestatie die uiteindelijk niet wordt geleverd. Leg daarom alle afspraken met uw leverancier vast in een contract.

5. Zuur: beperking aftrekmogelijkheden

De nieuwe, lagere belastingtarieven hebben ook keerzijde. Vanaf 2020 beperken nieuwe tariefsmaatregelen de aftrek van een aantal populaire posten.

De tariefsmaatregelen houden in dat sommige aftrekposten niet meer aftrekbaar zijn tegen de tarieven waartegen u inkomstenbelasting betaalt. Het gaat om de volgende posten:

 • De ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de startersaftrek.
 • De mkb-winstvrijstelling.
 • De terbeschikkingsstelling-vrijstelling.
 • De persoonsgebonden aftrek (zoals betaalde alimentatie, zorgkosten en aftrekbare giften).

Vanaf 1 januari 2020 gaat het tarief waartegen u deze posten kunt aftrekken steeds verder omlaag. Tot in 2023 de aftrek tegen het lage 37,05%-tarief van de inkomstenbelasting overblijft.

Kanttekeningen

 • Deze tariefmaatregelen gelden alleen voor de hogere tariefschijven. Bij een winst of salaris onder 68.507 euro hebben deze maatregelen geen effect.
 • Wanneer u als IB-ondernemer hoge winsten behaalt, kan een bv sneller interessant worden. Het omslagpunt waarbij een bv fiscaal voordeliger is, zal lager komen te liggen.

Identiek aan de hypotheekrenteaftrek
Voor de aftrek van hypotheekrente kennen we al langer een aftrekbeperking. Die zorgt er al enkele jaren voor dat u niet meer tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief uw hypotheekrente kunt aftrekken. Ook de aftrekbaarheid van de hypotheekrente loopt stapsgewijs terug naar maximaal 37,05% in 2023.

Verhaalsrecht Belastingdienst uitgebreid met schenkingen
Voor bepaalde belastingschulden is de aansprakelijkheid beperkt, zoals voor navorderings- en naheffingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden na het overlijden. In deze gevallen kan de Belastingdienst maximaal de door u ontvangen erfenis claimen.

Vanaf 2019 tellen ook schenkingen mee die u binnen een half jaar voor overlijden van de erflater heeft ontvangen.

Deze nieuwe regeling geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting of als de schenkbelasting is kwijtgescholden. De regeling gaat in op 1 januari 2019 maar geldt met terugwerkende kracht tot en met 18 september 2018.

Laat u adviseren
Verwacht u een erfenis of heeft u er onlangs een ontvangen? Denk dan in elk geval na over de volgende punten en laat u door ons adviseren.

 • De vraag is of u de nalatenschap aanvaardt of verwerpt.
 • Wat aanvaarding betreft heeft u de keuze tussen zuiver aanvaarden of ‘beneficiair aanvaarden’.
 • Bij beneficiair aanvaarden bent u niet met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van de erflater.
 • Binnen drie maanden na overlijden dient u een keuze te maken over de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Binnen acht maanden na overlijden moet aangifte erfbelasting worden gedaan om heffing van belastingrente te voorkomen

6. Extra zuur: beperking afschrijving gebouwen

Bent u eigenaar van een bedrijfspand en betaalt u vennootschapsbelasting? Let dan op!

Als de boekwaarde van uw onroerend goed lager is dan de woz-waarde, dan kunt u per 2019 geen afschrijving meer toepassen. Hierdoor wordt uw jaarlijkse winst hoger en betaalt u meer vennootschapsbelasting.

Alternatieven
Er zijn wel andere manieren om de aanschafkosten van uw bedrijfspand(en) op de bedrijfswinst in mindering te brengen.

 • Zo kan uw onroerend goed – onder voorwaarden – in aanmerking komen voor een afwaardering van de boekwaarde. Eén van de voorwaarden is dat de werkelijke waarde minimaal 10% lager is dan de boekwaarde.
 • U kunt ook bezwaar maken tegen de woz-waarde van uw onroerend goed.
 • U kunt zelfs overwegen om uw bv om te zetten naar een eenmanszaak of v.o.f.!

Wist u overigens dat toekomstige onderhoudsuitgaven in veel gevallen nu al aftrekbaar zijn? Dit mag als u voldoet aan de eisen van het vormen van een voorziening.

Laat u informeren
Wilt u weten of uw onroerend goed in aanmerking komt voor afwaardering en of de woz-waarde mogelijk te hoog is? Neem dan nu contact op.

7. Zoet: EIA, MIA en VAMIL blijven!

Mooi nieuws: ook in 2019 kunt u gebruik blijven maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Wat deze regelingen betreft wordt het zuur omgebogen in zoet. Eerder werd namelijk aangekondigd dat de EIA, MIA en VAMIL in 2019 zouden vervallen. In het belastingplan staat nu dat de regelingen in elk geval nog 5 jaar blijven.

Zurig: aftrekpercentage EIA omlaag
Wel is het jammer dat het aftrekpercentage van de EIA verlaagd wordt naar 45% (is nu nog 54%). Helaas heeft dit zoete nieuws dan toch nog een zurige nasmaak.

Hoe zit het ook alweer?
De EIA en MIA zijn eenmalige aftrekposten. U komt ervoor in aanmerking als u investeert in activa die gunstig zijn voor het milieu. De activa moeten voorkomen op de lijsten van de RVO.

Met de VAMIL is het mogelijk om onder voorwaarden direct een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel voor 75% af te schrijven. Als u één van deze faciliteiten kunt benutten, scheelt dat veel inkomsten- en vennootschapsbelasting. Informeer bij uw adviseur naar de specifieke mogelijkheden in uw situatie.

Tip: dit jaar nog aankopen
Bent u van plan om bijvoorbeeld een Tesla aan te schaffen? Met het oog op de verlaging van de EIA (en tevens de verhoging van de bijtelling), is het raadzaam om uw aankoop nog dit jaar te doen.

Blijkt uit uw tussentijdse cijfers dat 2018 een goed jaar gaat worden? Denk dan eens na over uw investeringsplannen en de kansen om EIA, MIA en VAMIL optimaal te benutten. Uiteraard adviseren wij u hier graag bij.

8. Zonneparken in plaats van Gronings gas? Laat u adviseren

Het kabinet zet komend jaar in op een groener belastingstelsel. Zonneparken dragen daaraan bij. Overweegt u om met uw landbouwgrond hieraan deel te nemen? Zet dan de financiële voordelen af tegen de fiscale nadelen en laat u adviseren.

Als grondeigenaar of agrariër heeft u kans dat u komend jaar benaderd wordt door een zonneparkontwikkelaar. Wellicht wordt u dan gevraagd om een optieovereenkomst te ondertekenen.

Gevolgen voor belastingheffing
Met deze overeenkomst geeft u de ontwikkelaar de mogelijkheid om op termijn een zonnepark op uw gronden te ontwikkelen. Dit biedt u mooie financiële voordelen. Tegelijk heeft een optieovereenkomst belangrijke gevolgen voor de belastingheffing.

Onderneming overdragen? Direct langs de kassa
Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat u uw onderneming niet meer fiscaal vriendelijk kan overdragen aan uw kinderen. In een aantal gevallen moet u zelfs direct afrekenen met de Belastingdienst!

Juridische gevolgen
Naast de fiscale gevolgen zijn ook de juridische gevolgen van groot belang. Staat er in het contract wel een indexatie van de vergoeding? 1.000 euro in 2018 is meer waard dan 1.000 euro in 2038. Maar ook: wie ruimt na afloop het zonnepark op? En mag u uw onderneming überhaupt nog wel aan uw kinderen overdragen?

Maak een weloverwogen keuze
U ziet: de aanleg van een zonnepark brengt de nodige voors en tegens met zich mee. Laat u goed adviseren en zeg niet direct ‘ja’ tegen een optieovereenkomst. Wij van Accon avm ondersteunen u graag bij het nemen van een weloverwogen keuze.

9. Belastingrente… woekerrente?

De rente op belastingaanslagen is enkele jaren geleden fors verhoogd. In het nieuwe belastingplan gaat deze helaas niet omlaag.

De rente over openstaande belastingaanslagen bedraagt momenteel 4%. Over vennootschapsbelasting zelfs 8%. Ja, dat is best zuur!

Wie denkt dat deze percentages in het nieuwe belastingplan wel gematigd zouden worden, komt bedrogen uit. Er zijn slechts twee aanpassingen. En die gelden helaas alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

Hoe belastingrente voorkomen?
U kunt het betalen van belastingrente voorkomen door op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen. Verwacht u in 2018 een hogere winst dan op uw voorlopige aanslag staat vermeld? Neem dan contact met ons op.

Sparen bij de fiscus?
Geld oppotten bij de Belastingdienst voor een hoge rente? Helaas, dat gaat niet lukken. Alleen in zeer bijzondere gevallen keert de Belastingdienst rente uit. Hoe veel? Ook 4% of 8%. Dat dan weer wel.

10. De zoete verhoging van de vrijwilligersvergoeding

Bent u actief als vrijwilliger? Dan brengt de Miljoenennota u dit jaar goed nieuws.

Dankzij deze vrijwilligersregeling bent u op dit moment geen belasting en premie volksverzekeringen verschuldigd over vergoedingen tot 150 euro per maand, met een maximum van 1.500 euro per kalenderjaar. Daarnaast is ook de organisatie over deze vergoedingen geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Verhoogde vrijstellingen
In 2019 worden de vergoedingen vrijgesteld tot 170 euro per maand, met een maximum van 1.700 euro per jaar. Met deze verhoging van 200 euro op jaarbasis onderkent het kabinet dat vrijwilligers zoals u onmisbaar zijn voor de Nederlandse samenleving. Hierdoor bent u ook in staat om dat extra zoete broodje te kopen voor op zondag.

11. Verliesverrekening voor bv’s en dga’s beperkt tot zes jaar

Het aantal jaar dat verliezen in de vennootschapsbelasting in de toekomst kunnen worden verrekend wordt verkort van negen naar zes jaar.

Het kabinet is van mening dat als een bv er in zeven jaar niet in slaagt winst te maken er getwijfeld mag worden aan de levensvatbaarheid van de onderneming. Staan de beste stuurlui aan wal? Dat mag u zelf bepalen. Maar zeker is dat deze maatregel het lijden van verlies extra zuur maakt.

Nu nog 9, straks 6 jaar
Deze nieuwe maatregel gaat gelden voor verliezen vanaf 2019. Een verlies in 2019 kan dus uiterlijk in 2025 worden verrekend. Voor huidige verliezen blijft de termijn negen jaar.

Dus een verlies uit 2018 kan tot en met 2027 met winsten worden verrekend.

Voor bv’s en dga’s
De maatregel is identiek voor bv’s en dga’s. Voor dga’s wordt de voorwaartse (toekomstige) verliesverrekeningsperiode verkort in het aanmerkelijk belang (box 2).

Pakt u uw verlies?
Verliesverrekening vraagt dus uw aandacht: zowel voor de dga zelf als voor zijn of haar bv. Laat u tijdig adviseren als u verliezen niet verloren wilt laten gaan. Zo is er een overgangsregeling voor bv’s waarmee u uw voordeel kunt doen.

12. Dag dividendbelasting, hallo bronbelasting

Het was het (publieke) gesprek van de dag: de afschaffing van de dividendbelasting. Voor multinationals en hun aandeelhouders goed nieuws, voor u als mkb’er heeft deze maatregel zowel een zoete als zure kant.

Als we in 2020 afscheid nemen van de dividendbelasting, verschijnt de bronbelasting ten tonele. Deze geldt voor uitgaande dividendstromen naar belastingparadijzen én in misbruiksituaties.

Het belastingtarief voor aandeelhouders is niet misselijk: maar liefst 23,9%. En dat is toch heel wat anders dan de 15% dividendbelasting.

Het zoet
Wanneer u dividend laat uitkeren door uw vennootschap (bijvoorbeeld door uw beheer of holding bv) dan hoeft uw beheer of holding bv geen aangifte dividendbelasting meer te doen. Afdragen van dividendbelasting is dan ook niet meer nodig.

Hierdoor behoudt u uw liquide middelen nog een tijd. Dit scheelt u in (administratieve) lasten. Zie hier de zoete kant van de maatregel. Wel is het verstandig om als aandeelhouder een voorlopige aanslag aan te vragen voor de inkomstenbelasting. Dit voorkomt het betalen van belastingrente na afloop van het jaar.

Het zuur
Als de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van misbruik of van een belastingparadijs, dan moet de vennootschap aangifte bronbelasting doen en betaalt de vennootschap 23,9% bronbelasting over het dividend. De aandeelhouder ontvangt dan netto minder dividend.
De vraag óf er wel of niet sprake is van misbruik, kan flink wat gespreksstof opleveren. Natuurlijk controleren wij graag of de Belastingdienst in uw situatie deze mening is toegedaan. Zo kunnen wij uw situatie vooraf afstemmen met de Belastingdienst.

13. Onderhoud monumenten: subsidie in plaats van fiscale aftrek

Bent u eigenaar van een monumentenpand? En maakt u gebruik van de fiscale aftrek voor onderhoud? Deze aftrek maakt in 2019 plaats voor een subsidieregeling.

Vanaf 2019 kunt maximaal 35% subsidie krijgen voor de gemaakte onderhoudskosten. Dit percentage is vrijwel gelijk aan de compensatie via de fiscale aftrek zoals deze nu nog geldt.

Zoet… of toch zuur?
In theorie lijkt dit dus een mooie maatregel, die u absoluut onder het zoet zou kunnen scharen. Of dit in de praktijk ook écht zoet zal zijn, is nog de vraag. Met de invoering van de nieuwe subsidie, zal waarschijnlijk ook strenger worden getoetst of er inderdaad sprake is van onderhoud (en niet van ‘verbetering’).

Realiteit: minder financiële ondersteuning
De kans dat u in aanmerking komt voor de subsidie, is dus wellicht een stuk kleiner. Wij verwachten dat deze maatregel in de praktijk dus een zure nasmaak zal hebben voor de instandhouding van rijksmonumenten.

Laat u adviseren
Benieuwd welke maatregelen u dit jaar nog kunt nemen? Neem contact op met onze adviseurs. Uiteraard helpen wij u vanaf 2019 ook graag met een succesvolle subsidieaanvraag.

14. Privacywetgeving en de AVG: dit kunt u doen

Als u het woord ‘privacy’ hoort, begint u wellicht zuur te kijken. Toch is het raadzaam om dit komend jaar hoog op uw agenda te plaatsen. In het regeerakkoord komen de termen ‘privacy’ en ‘AVG’ namelijk herhaaldelijk voor.

Sinds de invoering van de AVG in mei van dit jaar, voert de Autoriteit Persoonsgegevens actief controles uit. Tot nu werden vooral ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en zorgverzekeraars onder de loep genomen. De verwachting is dat komend jaar ook mkb-ondernemingen actief worden onderzocht.

Stel een privacyverklaring op
Staat de Autoriteit Persoonsgegevens komend jaar ook bij u op de stoep? Zorg dat u aan de wettelijke eisen voldoet en kom goed beslagen ten ijs. Wat kunt u in elk geval doen?

 • Stel een privacyverklaring op
 • Stel een verwerkersovereenkomst op met uw verwerkers
 • Maak aantoonbaar dat u een goede grond hebt voor de gegevens die u verzamelt

Vraag de AVG-scan aan
Wilt u weten hoe u ervoor staat op het gebied van privacy? Vraag dan onze AVG-scan aan! U weet dan direct waar u staat en welke acties u nog moet ondernemen.

15. Zoet: heffingskorting voor buitenlandse belastingplichtigen

Woont u in een andere Europese lidstaat en werkt u regelmatig in Nederland in loondienst? Dan is er goed nieuws.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook werknemers die minder dan 90% van hun tijd in Nederland werkzaam zijn aanspraak maken op heffingskorting.

Minder loonbelasting
Heffingskorting is een verzamelnaam voor diverse kortingen op de loonbelasting. Concreet betekent toepassing van heffingskorting voor u dat er minder loonbelasting wordt ingehouden op het salaris dat u uit Nederland ontvangt.
Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan nu contact op.

16. Zuur voor grotere bedrijven: renteaftrekbeperking

De renteaftrek binnen de vennootschapsbelasting wordt vanaf januari beperkt voor rentebedragen vanaf één miljoen. Dit treft alleen de grotere bedrijven. Zij doen er goed aan om nog dit jaar actie te ondernemen. Want dat kan in 2019 een aardig voordeel opleveren.

De nieuwe regeling houdt in dat de renteaftrek is beperkt tot 30% van  de EBITDA. De niet-aftrekbare rente is door te schuiven naar een volgend jaar. Ingeval van voldoende EBITDA kan deze dan alsnog worden afgetrokken.

Achtergrond
Deze renteaftrekbeperking is overigens ingegeven door internationale afspraken. Hierbinnen is de Nederlandse aftrekbeperking behoorlijk streng en daardoor extra zuur. Zo start België pas in 2020 met deze beperking. Bovendien is de drempel in België straks maar liefst drie keer hoger: niet één maar drie miljoen euro.

Check uw situatie
Met de nieuwe maatregel komt tevens een aantal bestaande – specifieke -renteaftrekbeperkingen te vervallen. Het is daarom zinvol om nog in 2018 te checken of de renteaftrekbeperking voor uw organisatie gaat gelden.

Er is bijvoorbeeld op de regeling te anticiperen door het vreemd vermogen in overeenstemming te brengen met de verwachte EBITDA. Neem voor meer informatie contact met ons op.

17. Zuur: 30%-regeling op de schop

Heeft u als ondernemer buitenlandse werknemers in dienst? Dan maakt u wellicht gebruik van de 30%-regeling. De looptijd van deze regeling wordt komend jaar verkort van 8 naar 5 jaar.

Dankzij de 30%-regeling (ook wel expat-regeling) mag u nu nog 8 jaar lang 30% van het salaris van buitenlandse werknemers onbelast verstrekken. Dit als vergoeding voor de extra kosten van levensonderhoud of huisvestingskosten die uw buitenlandse werknemer maakt.

Verkorting geldt voor iedereen
In 2019 wordt de looptijd van deze regeling verkort van 8 naar 5 jaar. Dat geldt voor iedereen. Dus: heeft u een werknemer in dienst die al 6 jaar gebruikmaakt van de regeling? Dan vervalt het 30%-voordeel komend jaar óók voor hem. Het kan dus zijn dat uw werknemers vanaf 1 januari worden geconfronteerd met een hogere belastingdruk op hun salaris. Uiteraard is dat ontzettend zuur.

Dilemma
Maakt u gebruik van deze regeling? Dan komt u voor het dilemma te staan: past u zelf bij en laat u uw brutoloonkosten (flink) stijgen, of loopt u het risico dat uw werknemer misschien vertrekt?

Laat u adviseren
Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor u en uw personeel? Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw adviseur en laat u adviseren over de mogelijkheden.

18. Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) op komst

De KOR krijgt een nieuw jasje. In 2020 komt er een nieuwe regeling voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. De nieuwe KOR is een vrijstelling en van toepassing bij een omzet tot maximaal 20.000 euro (excl. btw) per kalenderjaar.

Een aantal leveringen telt niet mee voor de omzetgrens, zoals de levering van in de eigen onderneming gebruikte roerende en onroerende zaken.

Spelregels deelname
Wilt u gebruikmaken van de nieuwe KOR? Deelneming vindt uitsluitend plaats op verzoek. De regeling gaat dan in op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal en geldt voor minimaal drie jaar. Er geldt automatisch een ontheffing van administratieve verplichtingen.

De nieuwe KOR is een vrijstelling. Deelname aan de regeling kan leiden tot het verschuldigd worden van herzienings-btw. Hiervoor geldt een minimum bedrag van 500 euro, zodat onder meer particuliere eigenaren van zonnepanelen worden ontzien. Overschrijdt u de omzetdrempel? Dan vervalt de regeling onmiddellijk.

19. Verruiming btw-sportvrijstelling

De btw-sportvrijstelling wordt verruimd. De vrijstelling voor sportbeoefening en lichamelijke opvoeding verricht door niet-winstbeogende instellingen aan hun leden, gaat ook gelden voor niet-leden.

Belaste exploitatie van sportaccommodaties kan alleen nog plaatsvinden door winst-beogende instellingen, zonder onderscheid tussen leden en niet-leden.

Overgangsregelingen
Er bestaan twee overgangsmaatregelen:

 1. Vóór 1 januari 2019 in gebruik genomen sportaccommodaties worden door de wetswijziging niet getroffen door een naheffing van eerder afgetrokken btw. Dat geldt ook voor in 2018 gedane betalingen voor op 1 januari 2019 in aanbouw zijnde sportaccommodaties.
 2. Voor de financiering van de ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties komt vanaf 1 januari 2019 voor gemeenten en sportverenigingen een subsidieregeling beschikbaar. Deze regeling moet het ontstane btw-nadeel compenseren.

Waar kunt u op letten?
Aandachtspunten zijn onder meer:

 • Verricht u diensten aan niet-leden?
 • Bent u winstbeogend?
 • Wilt u juist wel of juist niet winstbeogend worden?
 • Is het juist wel of juist niet aantrekkelijk in 2018 investeringsverplichtingen aan te gaan, betalingen te doen, te starten met het uitvoeren van nieuwbouw, onderhoud te laten uitvoeren?

Bent u benieuwd naar de gevolgen voor uw organisatie? Neem contact op met uw adviseur.

20. Welkom administratieve lastenverlichting

Als ondernemer is de administratie wellicht niet uw grootste hobby. Dan hebben we nu goed nieuws voor u. Er zijn namelijk 4 administratieve lastenverlichtingen aangekondigd.

Lastenverlichting 1
Bent u in Nederland gevestigd? En levert u digitale diensten aan consumenten in andere landen? Dan mag u vanaf 2019 onder voorwaarden ervoor kiezen om Nederlandse btw af te dragen.
De belangrijkste spelregels zijn dat u bent gevestigd in één lidstaat en de jaarlijkse omzet voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen maximaal 10.000 euro bedraagt.

Lastenverlichting 2
Bij facturering voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen, mag u straks de factureringsregels toepassen van het land waarin u bent geregistreerd voor de MOSS (mini One-Stop Shop System, ook wel ‘één loketsysteem’).

Lastenverlichting 3
Levert u digitale diensten aan consumenten in een ander EU-land dan waar u gevestigd bent? En heeft u een maximale jaaromzet van 100.000 euro? Dan hoeft u vanaf 2019 nog slechts één bewijsstuk aan te leveren van de woonplaats van de consument (nu nog twee). Let erop dat dit bewijsstuk van een derde partij afkomstig moet zijn, bijvoorbeeld de bank.

Lastenverlichting 4
Bent u buiten de EU gevestigd? Dan is de registratie in een EU-land vanaf 1 januari 2019 geen belemmering meer voor toepassing van de MOSS.

Tip: btw-scan
Bent u benieuwd wat de voordelen zijn voor uw onderneming? Laat Accon avm een scan-check uitvoeren op de voor u geldende administratieve verplichtingen.<< terug naar Nu Het Zoet