Klokkenluidersregeling

Transparantie in alle gelederen en activiteiten van een accountantsorganisatie is essentieel. Wanneer zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk beschadigen of in twijfel brengen willen wij dat weten. Daarom heeft acconavm een klokkenluidersregeling. Deze regeling garandeert dat iedereen – werkend voor acconavm of niet – misstanden kan melden zonder zich over mogelijke consequenties zorgen te hoeven maken.

Download de klokkenluidersregeling.