Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u een klacht of opmerking heeft of vindt dat u recht heeft op herstel van een fout, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij onze fout eventueel herstellen en ervan leren om de klacht in de toekomst te voorkomen.

U kunt u klacht indienen via dit klachtenformulier.