http://Zorg%20en%20Medisch%20Accon%20avm

Ontdek welke verplichtingen uit de Wtza op u van toepassing zijn

Tip voor ondernemers in de zorg en medische sector: regel uw zaken voor de Wtza

Op 1 januari 2022 gaat de omstreden Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in. Deze wet heeft gevolgen voor zowel startende als bestaande zorgaanbieders. In deze blog wil ik nog eens onder de aandacht brengen wat deze wet ook alweer inhoudt en vertel ik u wanneer u aan welke eisen moet voldoen.

Wet toetreding zorgaanbieders

Hoe zat het ook alweer? De Wtza regelt aan welke eisen álle zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, etc.

In grote lijnen raakt de Wtza de volgende vier onderwerpen:

 • meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders
 • toelatingsvergunning
 • bestuursstructuur (een interne toezichthouder aanstellen)
 • jaarverantwoording

Aantal zorgverleners in dienst

Niet iedere zorgverlener of zorgpraktijk moet voldoen aan alle vier de verplichtingen. Hiervoor wordt gekeken naar hoeveel zorgverleners werkzaam zijn binnen uw praktijk. Aan de hand daarvan wordt u ingedeeld in een bepaalde categorie. Hierbij gaat het echt alleen om het aantal zorgverleners, niet om het aantal fte.

Bij het tellen van de zorgverleners spelen de volgende uitgangspunten een rol:

 • alleen zorgverleners tellen mee (praktijkmanagers, administratief medewerkers, etc. niet);
 • de juridische grondslag (werkzaam als werknemer, zzp’er, in loondienst) is niet van belang, een medewerker telt mee als hij werkt als zorgverlener;
 • zorgverleners die formeel werkzaam zijn bij een onderaannemer, moeten worden opgeteld bij de hoofdaannemer;
 • personen die slechts een enkele keer zorg verlenen, zoals stagiairs en vrijwilligers, tellen niet mee, tenzij structureel stageplaatsen worden aangeboden.

De categorieën en de daarbij horende verplichtingen op een rij

Zorgpraktijken worden ingedeeld in drie categorieën.

 • Praktijken tot en met 10 zorgverleners: meldplicht, jaarverantwoording en verplichte transparante financiële bedrijfsvoering.
 • Praktijken met 11 tot en met 25 zorgverleners: meldplicht, jaarverantwoording, verplichte transparante financiële bedrijfsvoering en toelatingsvergunningplicht.
 • Praktijken met meer dan 25 zorgverleners: meldplicht, jaarverantwoording, verplichte transparante financiële bedrijfsvoering, toelatingsvergunningplicht en intern toezichthouder aanstellen.

Tot welke categorie behoort u?

Uit onderzoek blijkt dat veel praktijken al snel in de categorie vallen van 11 t/m 25 zorgverleners. Brengt u als huisarts bijvoorbeeld uw zorgpersoneel gezamenlijk met een andere huisarts onder in een kostenmaatschap? Dan wordt al het personeel bij u beiden apart in telling meegenomen. Zo hebt u al snel meer dan 10 medewerkers. Voor deze praktijken zijn de meeste verplichtingen van de Wtza van toepassing.

Vragenlijst Nederlandse Zorgautoriteit

Uit hoofde van  de verplichtingen van de Wtza, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ieder jaar ook nog een uitgebreide vragenlijst voorleggen aan zorgaanbieders over hun financiën en bedrijfsvoering. Dit treft 27.000 veelal kleine praktijken en zorgaanbieders zoals huisartsen, tandartsen en verloskundigen. Dit zorgt voor extra werkdruk en minder tijd voor patiënten. En dat terwijl de zorgverzekeraars al controleren of de zorgmiddelen goed besteed worden en hierdoor misbruik bestrijden.

Geen wonder dus dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) bezwaar aan heeft getekend. Samen met de Eerstelijnscoalitie hebben zij de NZa een brandbrief gestuurd.

Wat kunt u nu doen?

Zoals eerder gezegd gaat de meldplicht, toelatingsvergunning en de plicht voor een toezichthouder vanaf 1 januari 2022 in. Hier kunt u zich nu vast op voorbereiden, door bijvoorbeeld in uw netwerk te zoeken naar een geschikte interne toezichthouder. Ga hierover in gesprek met uw acconavm adviseur, en neem direct de voorwaarden van de meldplicht en toelatingsvergunning door.

Hebt u vragen over de Wtza? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met mij via S.Buitink@acconavm.nl of mijn collega Hein-Jan Broens via H.Broens@acconavm.nl. Zodat u tijdig weet waar u aan toe bent en met een gerust gevoel het nieuwe jaar in gaat.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Spencer Buitink
Spencer Buitink (Senior Fiscalist)
Spencer Buitink werkt als senior fiscalist vanuit het midden van het land. Met zijn jarenlange ervaring adviseert hij onder meer ondernemers in de zorg- en medische sector, waaronder veel medisch specialisten. Hij is voorzitter van het accon■avm Brancheteam Zorg en Medisch. Spencer verdiept zich in de problematiek van de ondernemer en met zijn praktische en doordachte adviezen helpt hij hen om toekomstbestendig te ondernemen. En heeft hij oog voor de privé-situatie van ondernemers. Zij vinden het prettig door hem ontzorgd te worden. En tegelijkertijd een sparringpartner te treffen die de brancheontwikkelingen en uitdagingen kent. Wilt u met hem sparren? Bent u klaar voor de toekomst? Maak kennis met Spencer,


<< terug naar overzicht