Medische btw-vrijstelling mogelijk ook voor management fee

Medische btw-vrijstelling

Medici vallen onder de btw-vrijstelling voor de ontvangen managementvergoeding. Medische – en andere diensten die zien op gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. In de praktijk verrichten medici ook andere diensten. Zij kunnen bijvoorbeeld meedraaien in het management van de instelling waarvoor zij gezondheidskundige diensten verrichten.

Medische diensten

Van een gezondheidskundige dienst is sprake wanneer het voornaamste doel van de medische handeling de bescherming, de instandhouding of het herstel van de gezondheid van de mens is. In het algemeen moet het gaan om handelingen die als doel hebben ziekten te diagnosticeren en zo mogelijk te genezen. 

Wanneer medische btw-vrijstelling?

Indien maten uit een maatschap in het management van een ziekenhuis participeren, krijgt de maatschap van medici van het ziekenhuis een vergoeding voor managementparticipatie. Onlangs is geoordeeld, dat conform een eerdere uitspraak, de vergoeding is vrijgesteld van btw. Dit is het geval indien het bedrag dat het ziekenhuis van zorgverzekeraars ontvangt aan honoraria voor de artsen, gelijk of hoger is dan het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de medici, inclusief de managementvergoeding.

Rekenvoorbeeld
Het ziekenhuis ontvangt van de ziektekostenverzekeraars een vergoeding, waarvan € 1.000.000 is aangemerkt voor betaling aan de medisch specialisten. Het grootste gedeelte daarvan betaalt het ziekenhuis door aan medisch specialisten als vergoeding voor hun medische verrichtingen € 950.000. Daarnaast betaalt het ziekenhuis bedragen aan de maatschappen van medisch specialisten als vergoeding voor het ter beschikking stellen van een van de maten gedurende een deel van de werktijd voor het deelnemen in het management van het ziekenhuis. Deze vergoeding bedraagt € 35.000. De totale vergoeding die het ziekenhuis betaalt aan de medisch specialist is lager dan de vergoeding van de ziektekostenverzekeraars. De medische btw-vrijstelling is hierop van toepassing. Stel dat de vergoeding voor de managementparticipatie € 60.000 bedraagt, dan is hierop de medische btw-vrijstelling niet van toepassing. Het totale bedrag dat het ziekenhuis uitbetaalt aan de medisch specialisten is in dit geval hoger dan € 1.000.000 die is ontvangen van ziektekostenverzekeraars.

De medische btw-vrijstelling kan niet worden toegepast op de managementvergoeding die medisch specialisten via de eigen bv ontvangen. Deze vergoeding wordt niet gezien als vergoeding voor verrichte medische handelingen.

Vragen?

De btw-adviseurs van acconavm kunnen ondernemers adviseren over de medische btw-vrijstelling en overeenkomsten die opgesteld moeten worden om btw-heffing te voorkomen. Neem hiervoor contact op met de btw-adviesgroep van acconavm via onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht