Medisch specialisten

Ondernemen in de medische praktijk met onze specialisten

Medisch specialisten

Dilemma voor medisch specialisten
medisch specialisten Bij de invoering van de Flexwet, zijn veel medisch specialisten de bv ingestapt. Niet iedereen heeft destijds een bepaling in de statuten opgenomen die meer tijd geeft om de jaarrekening te deponeren. In 2017 geeft dit een extra dilemma.

Lees meer
Klachten in de zorg
klachten in de zorg Hoeveel kwaliteit u ook biedt, ook een zorgorganisatie wordt geconfronteerd met klachten. Als zorgaanbieder hebt u de taak een aantal zaken goed te regelen.

Lees meer
Medische btw-vrijstelling mogelijk ook voor management fee
Medische btw-vrijstelling Medici vallen onder de btw-vrijstelling voor de ontvangen managementvergoeding. Medische – en andere diensten die zien op gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. In de praktijk verrichten medici ook andere diensten. Zij kunnen bijvoorbeeld meedraaien in het management van de instelling waarvoor zij gezondheidskundige diensten verrichten.

Lees meer
Extra informatie deponeren jaarrekening – voorkom boete
medisch specialist Afgelopen week heeft in Zorgvisie een artikel van acconavm gestaan over het risico dat medisch specialisten lopen als zij de jaarrekening van hun bv te laat deponeren. We krijgen hier veel vragen over. Met dit bericht geven we een korte verduidelijking.

Lees meer
Medisch specialist riskeert boete
boete Medisch specialisten riskeren een belasting boete van maximaal 20.500 euro. Vanaf dit jaar zijn zij verplicht om voor 8 december de jaarrekening van hun eigen bv bij de Kamer van Koophandel (KvK) te deponeren. Doordat de meeste ziekenhuizen/medisch specialistische bedrijven nog geen definitieve jaarrekening hebben opgemaakt of vastgesteld, is het voor specialisten echter onmogelijk om in kaart te brengen wat de werkelijke inkomsten over 2015 zijn geweest waardoor zij geen jaarrekening kunnen samenstellen.

Lees meer
Het Medisch Specialistisch Bedrijf – MSB
Medisch Specialistisch Bedrijf De Belastingdienst heeft onlangs vragen beantwoord over het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). De belangrijkste onderwerpen zijn: Is er sprake van een bedrijf bij een MSB? Wat is het salaris van de medisch specialist? In 2015 en in 2016? De Belastingdienst maakt hierbij haar standpunten kenbaar. Afwijken van deze standpunten kan leiden tot vragen.

Lees meer
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt binnenkort af, maar u werkt nog door? Ondernemers die nu bijna 60 jaar zijn, hebben vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten tot de leeftijd van 60 jaar. Ten tijde van het afsluiten van de verzekering was het de verwachting dat men zou stoppen met werken op 60-jarige leeftijd.

Lees meer
Het btw-risico van de kostenmaatschap
Medici die samenwerken, door bijvoorbeeld personeel te delen, maken vaak gezamenlijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan de receptioniste in een praktijk van samenwerkende tandartsen.

Lees meer
Naar onze nieuwsbrieven Zorg en medisch