Huurkosten van werkkamer in een huurwoning zijn fiscaal aftrekbaar

Huurkosten fiscaal aftrekbaar

Hebt u een huurwoning met een werkkamer? De huurkosten van de werkkamer in een huurwoning zijn fiscaal aftrekbaar, aldus de Hoge Raad. Er geldt een aantal voorwaarden voor deze aftrekbaarheid, maar het lijkt erop dat huurders beter af zijn dan eigenwoningbezitters met een werkkamer.

Tot de uitspraak van de Hoge Raad op 12 augustus 2016 werden eigenaren van een woning met een werkkamer onder bepaalde voorwaarden beter behandeld dan bewoners van een huurwoning. Sinds de uitspraak is het andersom.

Huurkosten ten laste van de winst

Onder de volgende voorwaarden is de betaalde huur voor uw woning fiscaal aftrekbaar als ondernemingskosten bij een ondernemer/ZZP-er. Van de oppervlakte van de woning dient minimaal 10% voor de onderneming te worden gebruikt. Wat voor een soort werk hier wordt verricht en hoeveel die ruimte wordt gebruikt is hierbij niet van belang.

Als u aan deze voorwaarden voldoet mag u het huurrecht van de woning tot uw ondernemingsvermogen rekenen. Gevolg is dat u de betaalde huur van de gehele woning dan als ondernemingskosten ten laste van de winst mag brengen. Daartegenover staat natuurlijk wel dat u de woning ook privé gebruikt. U woont er tenslotte. Daarom dient er op de aftrek een correctie plaats te vinden voor het privégebruik. Hiervoor bestonden al wettelijke regels, namelijk voor het privégebruik van een ondernemingswoning. Onderstaande tabel geeft dit weer, waarbij de correctie afhankelijk is van de WOZ-waarde van de woning.

Privégebruik ondernemingswoning

Privégebruik ondernemingswoning

De meeste huurwoningen zullen natuurlijk in de categorie van 1,85% vallen. Dit kan een flink financieel voordeel opleveren.

Een rekenvoorbeeld

Stel: U bent waarnemend huisarts of fysiotherapeut met een praktijkruimte in uw huurhuis. Die praktijkruimte maakt minimaal 10% van de oppervlakte van de woning uit. Het huis heeft een waarde van € 200.000 en u betaalt € 1.500 per maand aan huur. De jaarlijkse huur van € 18.000 is dan van de winst van uw onderneming aftrekbaar. Hierop vindt een correctie plaats voor het privégebruik van de woning. Die bedraagt 1,85% van € 200.000, oftewel € 3.700. Per saldo is dan ook € 14.300 fiscaal aftrekbaar. Als uw inkomen belast is tegen het tarief van 40,4% (2016) dan leidt het tot een belastingvoordeel van € 5.777.

Rekenvoorbeeld

Verbeterde aangifte voor voorgaande jaren

Het is mogelijk om voor alle belastingjaren waarover nog geen definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting is opgelegd een verbeterde aangifte in te dienen waarbij de huurkosten met een correctie voor privégebruik alsnog in aftrek worden gebracht. Dan moet u allereerst kunnen onderbouwen dat 10% van de woning een werkruimte vormt. Daarnaast moet u de keuze om het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen in beginsel maken op het moment dat de praktijkruimte in gebruik wordt genomen. U mag de gemaakte keuze daarna alleen wijzigen indien zich een bijzondere omstandigheid voordoet. U kunt zich afvragen of een uitspraak van de Hoge Raad een voldoende reden is om van een bijzondere omstandigheid te spreken.

Aftrekbaarheid werkruimte eigen woning

Voor eigenaren van een koopwoning gelden andere regels. In beginsel komt u alleen aan aftrek toe als u een werkruimte in de eigen woning hebt die u zou kunnen verhuren aan een derde (eigen ingang, eigen toilet en eigen keukentje). Dit zijn nu feitelijk strengere eisen dan voor een huurwoning gelden.

De staatssecretaris heeft aangegeven de uitspraak van de Hoge Raad te accepteren en geen wetswijziging door te voeren.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht