Alsnog recht op zwangerschapsuitkering

zwangerschapsuitkering

Eind 2016 is de zaak zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen in gang gezet, via een klachtenprocedure bij het Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW). Eind juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep ( hoogste gerechtelijke instantie in deze) een uitspraak gedaan inzake 3 zelfstandigen die in 2005 zijn bevallen en geen uitkering ontvingen van het UWV, terwijl deze wel was aangevraagd. En inderdaad zelfstandigen die tussen 2004-2008 zijn bevallen, hebben recht op een zwangerschapsuitkering, ook met terugwerkende kracht.

Alsnog zwangerschapsuitkering aanvragen

De Centrale Raad van Beroep heeft feitelijk op 27 juli 2017 de uitspraken van de Rechtbanken bevestigd en de vrouwelijke zelfstandigen die in de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 zijn bevallen dient alsnog een passende compensatie geboden te worden. Ook als er nog geen verzoek voor zwangerschapsuitkering is ingediend, is het mogelijk een nieuw verzoek in te dienen. Uit de uitspraak volgt immers geen deadline voor het indienen van nieuwe verzoeken om een zwangerschapsuitkering over de genoemde periode.

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Nederland kende tot 1 augustus 2004 een zwangerschapsuitkering ingevolge de Wet WAZ en vanaf 4 juni 2008 de zwangerschapsuitkering ingevolge de Wet ZEZ. Voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 kenden we in Nederland dus geen enkele regeling.

Wat hieraan vooraf ging

Eind 2016 deed de Rechtbank Midden-Nederland al uitspraak inzake een vrouwelijke zelfstandige die bevallen is in 2005. Zij heeft geen zwangerschapsuitkering ontvangen op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ). De Rechtbank vond dat zij alsnog compensatie moet krijgen.

Klacht

De betreffende vrouw had een klacht tegen Nederland ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW). Het CEDAW heeft in 2014 geoordeeld dat Nederland op grond van het VN-vrouwenverdrag ten onrechte in de periode tussen 1 augustus 2004 tussen 4 juni 2008 geen regeling voor een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen kende.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de betreffende zelfstandige een uitkering aangevraagd ingevolge de Wet ZEZ over 2005. Dit werd afgewezen omdat deze wet in 2005 nog niet gold. Tegen dit besluit is de vrouw in beroep gekomen bij de Rechtbank. Deze heeft beslist dat het VN-vrouwenverdrag rechtstreekse werking heeft en Nederland ten onrechte in de periode 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008 geen regeling kende voor een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. De betreffende vrouw dient hiervoor gecompenseerd te worden in de vorm van het alsnog toekennen van een zwangerschapsuitkering ingevolge de Wet ZEZ.

Nu heeft de Centrale Raad van Beroep deze uitspraak in juli 2017 bevestigd. De CRvB heeft echter niet aangegeven dat de vrouw alsnog recht heeft op de zwangerschapsuitkering doch aangegeven dat de vrouw een passende compensatie dient te krijgen. Naar onze mening is een passende compensatie een uitkering, vergelijkbaar met de hoogte als de wet destijds wel van toepassing was geweest.

Alsnog aanvragen

Kan iedere vrouwelijke zelfstandige die in de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 is bevallen nu alsnog een beroep doen op deze uitspraak?

Het UWV heeft van de Centrale Raad van Beroep nog even de tijd gekregen om met een passende regeling te komen voor deze gevallen. Doch duidelijk is op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli 2017 dat vrouwelijke zelfstandigen die in de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 zijn bevallen alsnog recht hebben op een passende compensatie. De CRvB heeft niet aangegeven tot wanneer alsnog een zwangerschapsuitkering kan worden aangevraagd over genoemde periode, maar het is op grond van deze uitspraak nu pas duidelijk dat er recht bestaat op een vergoeding. Naar onze mening bestaat er dus alsnog recht op het aanvragen van een zwangerschapsuitkering met terugwerkende kracht.

Meer informatie over dit onderwerp? Of hulp bij de aanvraag? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht