http://Najaarscampagne_campagnebeeld_Website%20landingspagina

Prinsjesdag 2021

Ondernemen is in deze tijd beslist een uitdaging. Ingegeven door wet- en regelgeving en urgente thema’s als coronacrisis, stikstof- en klimaatcrisis wordt de maatschappelijke druk op bedrijven steeds groter. Impactvolle onderwerpen die ongetwijfeld ook dit najaar de politieke en economische agenda zullen domineren en op Prinsjesdag 2021 aandacht krijgen.

  • Wat heeft ons demissionaire kabinet ons voor plannen brengen?
  • Hoe zijn de economische verwachtingen?
  • Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Prinsjesdag 2021: Hét Ondernemerswebinar en de Nieuwsbrief Special

Wilt u zich online bij laten praten? Over de economische trends en ontwikkelingen én de aangekondigde maatregelen van Prinsjesdag. Want het zijn uitdagende tijden voor ondernemers. Waar ligt uw focus dit najaar? En daarna?
Het webinar vond plaats op 22 september en u kunt het webinar hier terugkijken.

Of download de Prinsjesdag Special 2021.

Het acconavm Turboteam heeft voor u de Prinsjesdag geanalyseerd. De belangrijkste onderwerpen pakken we er voor u uit. De Prinsjesdag Special wordt verzonden naar alle abonnees en kunt u hierboven downloaden.

Een vooruitblik op het Belastingplan 2022

Eerder bekendgemaakte wijzigingen

Najaarstips

Coronasteunregelingen

Kansen voor uw onderneming

 

Thuiswerkvergoeding per 2022 onbelast
productief thuiswerken Sinds de coronacrisis werken steeds meer mensen thuis. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de werknemer. Denk aan het verbruik van elektriciteit en water, koffie, thee en toiletpapier. Als de werkgever vanaf 2022 een thuiswerkvergoeding geeft, dan is de onbelaste vergoeding maximaal 2 euro per dag.

Lees meer
Goed nieuws: de BOR blijft!
BOR Denkt u aan stoppen en neemt uw kind in de toekomst uw bedrijf over? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hiermee betaalt u minder of geen belasting bij de overdracht van uw onderneming.

Lees meer
Elektrische auto? Profiteer nu nog van lage bijtelling
elektrische auto eindejaarstip Kiest u dit jaar nog voor een elektrische auto? Dan kunt u over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde nog profiteren van de lage bijtelling van 12 procent. Voor de rest van de waarde geldt 22 procent bijtelling.

Lees meer
Wel of geen verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
WKR tips De verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor het jaar 2021 is in het Belastingplan 2022 definitief vastgesteld. De vrije ruimte steeg in 2020 en 2021 van 1,7 procent naar 3 procent over de eerste 400.000 euro. Voor het jaar 2022 geldt weer het tarief van 1,7 procent.

Lees meer
Verhoging Milieu-investeringsaftrek (MIA)
MIA en Vamil 2018 De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Gaat Nederland de klimaatdoelen van Parijs halen? Om duurzaamheid te stimuleren gaat de Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog. Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd.

Lees meer
Uw vermogen in box 3 blijft zwaar belast
Ondanks alle kritiek blijft het stelsel van box 3 onaangepast. In de toekomst komt er waarschijnlijk een belastingheffing op het werkelijke rendement. Tot die tijd betaalt u belasting over het fictieve rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Lees meer
Help uw kind bij de aankoop van een woning
Dit jaar nog belastingvrij schenken aan uw (klein)kinderen? Wilt u uw kind ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning? Dan vertellen we u graag meer over de startersvrijstelling en de mogelijkheden om belastingvrij te schenken. Zo kunt u slim voorsorteren op de toekomst.

Lees meer
Beperking verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
besloten vennootschap In het Belastingplan van 2021 was al aangekondigd dat per 1 januari 2022 de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (vpb) verandert. Dan komen verliezen groter dan 1 miljoen euro nog maar voor 50 procent van de winst in aanmerking voor verrekening.

Lees meer
Verrekening dividendbelasting wijzigt
Dividend Lijdt uw vennootschap verlies in de vennootschapsbelasting, en is er dividendbelasting ingehouden op beleggingen? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting per 2022 nog maar beperkt terugvragen.

Lees meer
Tarieven vennootschapsbelasting eerste schijf verlengd
Verlaging VPB Het toptarief in de vennootschapsbelasting is 25 procent. In 2021 geldt voor een belastbaar bedrag tot 245.000 euro in de eerste schijf een tarief van 15 procent. Per 1 januari 2022 wordt dit bedrag verhoogd tot 395.000 euro.

Lees meer
Bestuurders aansprakelijk stellen is makkelijker door WBTR
Bestuurdersaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. Doel: de regels over het bestuur en de raad van commissarissen voor de verschillende rechtspersonen uit het Burgerlijk Wetboek gelijktrekken. Rechtspersonen genoemd in artikel 2:1 en 2:2 zijn uitgezonderd van deze wet. Met de WBTR is het eenvoudiger om bestuurders aansprakelijk te stellen.

Lees meer
Uitstel van belastingbetaling
uitstel belastingbetaling U kunt nog tot 1 oktober 2021 uitstel van belastingbetaling aanvragen. Daarna stopt deze regeling en moet u weer gewoon aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voldoen. Dit betekent dat u vanaf 1 oktober 2021 de aangifte over het tijdvak van het derde kwartaal 2021 en/of september 2021 weer op tijd moet betalen.

Lees meer
Verplicht energielabel C in kantoren per 1 januari 2023
Label C - huurrecht Per 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. De kans is dus groot dat dit ook voor uw kantoor geldt. Voldoet uw kantoor niet aan deze nieuwe wettelijke vereisten? Dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden.

Lees meer
Zzp’er: wel / geen dienstbetrekking? Voorlopig geen handhaving
werken in teamverband Bent u zzp’er of werkt u met een zzp’er? Dan wijzen we u er graag op dat er voorlopig géén wijzigingen aankomen voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Op grond van deze wet wordt bepaald of de opdrachtrelatie wel of niet wordt gezien als een dienstbetrekking. Is er sprake van een dienstbetrekking, dan moeten er loonbelasting en werknemerspremies worden afgedragen.

Lees meer
Internationaal btw afdragen met de OSS-aangifte
buitenlandse btw Verkoopt u goederen vanuit een ander EU-land dan Nederland aan in Nederland gevestigde particulieren? Sinds 1 juli 2021 kunt u via de One Stop Shop-aangifte (OSS) in één keer uw in Nederland verschuldigde btw voldoen. De OSS-aangifte dient u in bij de Belastingdienst in het land waar u gevestigd bent. Ontdek de voordelen en waarop u kunt letten.

Lees meer
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
TVL Q2 2021 Hebt u als ondernemer te maken met omzetverlies vanwege de coronacrisis en daardoor moeite om uw vaste lasten te betalen? Voor een tegemoetkoming in de vaste lasten is er de TVL-regeling. Deze bestaat uit het aanvragen van subsidie en later het indienen van de aanvraag tot vaststelling om het werkelijke omzetverlies door te geven. Er zijn meerdere periodes. Wat zijn de deadlines?

Lees meer
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
NOW5 Hebt u door de coronacrisis te maken met omzetverlies? Met deze regeling krijgt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten. U vraagt de NOW aan bij het UWV. Er zijn in totaal zes aanvraagperiodes.

Lees meer
Kansen voor uw onderneming
focus op de toekomst Focus op de toekomst Per 1 oktober stoppen de meeste coronasteunpakketten. Dat heeft ongetwijfeld consequenties voor u als ondernemer. Bent u voldoende wendbaar om hierop in te spelen? En is uw omzet weer op volledige sterkte, of verwacht u juist extra financiële tegenslag? Overleg met uw acconavm adviseur.

Lees meer
Agro vooruitblik Prinsjesdag én daarna: landbouwvrijstelling en BOR
Taxplanning Wat kunt u als agro-ondernemer verwachten van de nieuwe belastingplannen? In deze blog blik ik graag met u vooruit op Prinsjesdag én vooral daarna. Ontdek welke fiscale thema’s voor u relevant zijn en hoe u hierop kunt voorsorteren.

Lees meer
Mkb vooruitblik Prinsjesdag: waarborg de continuïteit van uw bedrijf
prinsjesdag continuiteit Momenteel kunnen we vooral slechts gissen naar de exacte uitkomsten van Prinsjesdag 2021 en het Belastingplan 2022. In deze uitdagende tijd staat een ding wat mij betreft bovenaan: de continuïteit waarborgen van uw onderneming. Hoe u dit doet? In mijn blog blik ik met u vooruit op mogelijke uitdagingen en kansen.

Lees meer
Prinsjesdag 2021: wat brengt het de werkgever?
vooruitblik werkgevers prinsjesdag 2021 Er speelt veel bij werkgevers. Gaat Prinsjesdag 2021 hen antwoorden geven? De zorgen om gekwalificeerd personeel vragen creatieve oplossingen. Onzekerheid over een nieuw kabinet én het verdere verloop van de coronacrisis maken het dit jaar niet eenvoudiger vooruit te kijken. Toch vertel ik u graag vanuit mijn visie waar u rekening mee kunt houden.

Lees meer
Prinsjesdag 2021: wat staat u komend (na)jaar te wachten?
vooruitblik prinsjesdag Wat staat u als ondernemer dit najaar en volgend jaar te wachten? Het coronavirus en het ontbreken van een nieuw kabinet zorgen voor uitdagende en onzekere tijden. Daarom kijk ik graag alvast met u naar wat we eventueel kunnen verwachten. Zo bied ik u nieuwe perspectieven in een uitdagende tijd.

Lees meer<< terug naar overzicht