http://accountant

Pensioen in eigen beheer

Beëindiging - welke keuze maakt u?

Pensioen in eigen beheer

De opbouw van het pensioen in eigen beheer is in de nabije toekomst niet meer mogelijk. Welke keuzes maakt u, welke consequenties heeft dat voor uw oude dag en voor uw bedrijf nu? Het overhevelen van uw pensioenpotje door gebruik te maken van de gunstige belastingregeling vraagt financiele ruimte in uw bedrijf. Overleg met uw adviseur wat voor u de beste keuzes zijn, voor uw bedrijf nu én uw pensioen in de toekomst.

pensioen
Uitfasering pensioen in eigen beheer – aandachtspunten
Uitfasering pensioen in eigen beheer De advisering over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is nog steeds in volle gang. In de praktijk besteden we extra aandacht aan de privaatrechtelijke gevolgen voor de (ex-)partner; het afwikkelen van ‘oude’ echtscheidingen en de loonbelasting die ingehouden moet worden bij pensioenuitkeringen en eenmalige afkoopsommen.

Lees meer
Van uitstel komt niet altijd afstel
Pensioen Het is niet de eerste keer dat we de afschaffing van het pensioen in eigen beheer onder de aandacht brengen. Door een misvatting in politieke sferen, werd de wetswijziging uitgesteld. Op 1 april 2017 is de wet alsnog in werking getreden.

Lees meer
De dga en zijn pensioen in eigen beheer, de stappen
Pensioen in eigen beheer Over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer hebt u al veel kunnen lezen in ons kennisdossier pensioen in eigen beheer. Dit artikel brengt overzichtelijk in kaart welke stappen u als directeur-grootaandeelhouder wanneer dient te zetten. De wetsvoorstellen zijn aangenomen.

Lees meer
De pensioen novelle
Pensioen novelle De staatsecretaris heeft op 23 januari 2017 de aangekondigde pensioen novelle uitgebracht. Als de planning voorspoedig verloopt, kan het wetsvoorstel over het pensioen in eigen beheer per 1 april 2017 ingaan.

Lees meer
Een pensioen novelle in 2017
Pensioen novelle Op 20 december jl. zou de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer. Op verzoek van de staatssecretaris is de stemming uitgesteld vanwege commotie over een bepaalde interpretatie van de wet.

Lees meer
Groeiende mkb-onderneming benadeeld door nieuwe belastingregeling
Een grote groep ondernemers loopt belastingkorting mis omdat teveel vermogen vastzit in hun bedrijf. Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) kunnen per 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen in hun eigen bedrijf als gevolg van de wijzigingen in de regeling pensioen in eigen beheer. De overheid biedt een voordelige transitieregeling om het pensioen met belastingkorting over te hevelen. Overhevelen lukt alleen met een flinke som geld en dat zit bij groeiende mkb’ers vast in het bedrijf.

Lees meer
Pensioen: onderneem actie voor 1 januari 2017
Pensioen [Bijgewerkt op 20-12-2016]  Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer niet gestemd over dit wetsvoorstel. Ingang per 1 januari 2017 is niet mogelijk. Met ingang van 2017 is het niet langer mogelijk om als dga pensioen in eigen beheer op te bouwen. Vóór 2017 moet daarom de pensioenopbouw worden beëindigd. De pensioenregeling van de dga die dit nalaat, zal in 2017 als onzuiver worden beschouwd, met 72% loonheffing als gevolg. Daarnaast is het van belang om voor 2017 een beslissing

Lees meer
Pensioen in eigen beheer: het einde in zicht
pensioen Vanaf volgend jaar kunnen directeur-grootaandeelhouders (dga’s) niet langer pensioen opbouwen in een eigen bv. Het pensioen in eigen beheer wordt met ingang van 2017 afgeschaft. Dga’s moeten een keuze maken wat te doen met de reeds opgebouwde pensioenafspraken.

Lees meer
Afschaffing pensioen in eigen beheer
Afschaffing pensioen Het kabinet heeft besloten tot afschaffing pensioen in eigen beheer. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2017 een dga niet langer pensioen kan opbouwen bij zijn bv. Voor de reeds opgebouwde aanspraken moet de dga een keuze maken.

Lees meer
Pensioen in eigen beheer
Pensioen in eigen beheer Het pensioen in eigen beheer ligt al langer onder vuur. Politici en fiscus willen er eigenlijk van af maar de huidige wet biedt daar geen ruimte voor. Ondanks dat nog niets zeker is, schenken we toch alvast aandacht aan de voorgestelde plannen.

Lees meer
Pensioen in eigen beheer
Opbouw pensioen in eigen beheer bevroren. Hoe nu verder? Bent u een DGA? Dan is het zeer waarschijnlijk dat u pensioen opbouwt in eigen beheer. Veel DGA’s bouwen pensioen op in eigen beheer. De toezegging omvat niet alleen het ouderdomspensioen maar ook vaak een partner-, wezen-, en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Lees meer
dga, pensioen en echtscheiding
Veel dga’s hebben een pensioenregeling via een verzekering of via eigen beheer bij hun BV. Wat gebeurt er nu met deze regeling in het geval van echtscheiding?

Lees meer
2015: pensioenopbouw wijzigt
De pensioenopbouw wordt opnieuw aangescherpt vanaf 2015. De maximale pensioenopbouwpercentages gaan weer omlaag. Het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt, hogere inkomens krijgen de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen. Het kabinetsakkoord over de pensioenen eind vorig jaar ligt inmiddels als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Op dit onderwerp lijkt er ook een meerderheid in de Eerste kamer te zijn, waardoor instemming met de aangekondigde pensioenaanscherpingen voor de hand ligt. Wat betekent dit voor u?

Lees meer<< terug naar overzicht