http://accountant
Wij helpen u uw grenzen verleggen

Internationaal ondernemen

Hebt u internationale ambities? Wij helpen u uw grenzen verleggen. Een goede voorbereiding is essentieel voor succesvol ondernemen in het buitenland. De accountants, juristen en fiscaal adviseurs van acconavm bundelen hun kennis en expertise zodat u in alle opzichten de juiste keuzes kunt maken ook bij internationaal ondernemen.

Brexit: Vraag op tijd betaalde btw terug!
Hebt u als ondernemer in 2018 in het Verenigd Koninkrijk btw betaald? Dan raden we aan om deze btw vóór 29 maart 2019 terug te vragen. Dit kan via de Nederlandse Belastingdienst via ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’.

Lees meer
Spoedreparatie fiscale eenheid
Fiscale eenheid Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie voor de Europese Unie een arrest gewezen over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Naar aanleiding van dit arrest kondigde de staatssecretaris van Financiën al eerder aanvullende maatregelen aan. De maatregelen zijn nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

Lees meer
Geen zorgen bij de aankoop van een Nederlandse onderneming
aankoop onderneming Als ondernemer ziet u een mooie businesskans. U wilt het liefst zo snel mogelijk aan de slag om het desbetreffende bedrijf over te nemen. Wat u liever niet wilt is gedoe bij de overname. Bij de overname van een Nederlandse onderneming vanuit het buitenland komen vaak toch andere zaken bij kijken dan bij een overname in uw eigen land. Vragen zoals: Hoe zit het Nederlandse rechtssysteem in elkaar? Hoe kan ik als ondernemer het beste een Nederlandse jaarrekening interpreteren? En,

Lees meer
Ondernemen in Nederland met buitenlands personeel
buitenlands personeel Nu de economie aantrekt ontstaan er voor veel ondernemingen nieuwe kansen.U wilt daar met uw onderneming natuurlijk van mee profiteren. Wanneer u een nieuw project in Nederland aangenomen hebt, kunt u overwegen om personeel uit uw vestigingsland voor dit project in te zetten. Een andere mogelijkheid is om personeel uit uw vestigingsland in te huren via het uitzendbureau. Indien u buitenlands personeel inzet in Nederland, krijgt u te maken met Nederlandse regelgeving. Fiscaal, maar ook arbeidsrechtelijk.

Lees meer
Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2018
Voorlopige aanslag 2018 Ondernemingen die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting afdragen, ontvangen in principe begin van het jaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst  Dit is een beschikking waarin een schatting van de te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting over een jaar wordt gemaakt.

Lees meer
Het belang van algemene voorwaarden in de internationale handelspraktijk
algemene voorwaarden handelspraktijk Wanneer uw onderneming over de landsgrenzen heen zaken gaat doen, krijgt uw onderneming ook te maken met het recht van het land waar uw contractspartij gevestigd is. Het is belangrijk om daar in de algemene voorwaarden rekening mee te houden. In dit artikel lichten we een aantal zaken die van belang zijn verder toe.

Lees meer
De besloten vennootschap – B.V. als rechtsvorm
BV rechtsvorm De Besloten Vennootschap is de meest gebruikte rechtspersoon in Nederland. De B.V. is vergelijkbaar met buitenlandse rechtspersonen zoals een GmbH, een BVBA en een Limited. Een B.V. kent statuten waarin staat beschreven wie verantwoordelijk is om beslissingen te nemen namens de B.V. Normaliter beslist het bestuur van een Besloten Vennootschap over de dagelijkse gang van zaken. Bij belangrijke beslissingen zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders of het doen van een dividenduitkering dient de algemene vergadering van aandeelhouders te worden

Lees meer
Ketenaansprakelijkheid
Ketenaanprakelijkheid De ketenaansprakelijkheid houdt in dat een aannemer van  werk aansprakelijk is voor de loonheffingen die zijn (buitenlandse) onderaannemer in verband met dat werk moet afdragen. Om dit risico te beperken is het in Nederland gebruikelijk dat aannemers facturen van hun onderaannemers deels uitbetalen op G-rekeningen. Op die manier kan de ketenaansprakelijkheid worden beperkt.

Lees meer
Werken in Nederland – loonbelasting en inkomstenbelasting
Werken in Nederland Als u personeel laat werken in Nederland hebt u waarschijnlijk te maken met de Nederlandse Belastingdienst voor het innen van loonbelasting. Daarnaast krijgt u te maken met de Inkomstenbelasting van de werknemer die deels via de werkgever geïnd wordt.

Lees meer
Transfer pricing
Transfer pricing Bij transacties tussen een multinationale groep verbonden vennootschappen dient fiscaal gezien altijd zakelijk gehandeld te worden. Dit noemen we ‘at arms length’ handelen. Op die manier wordt voorkomen dat de winst van een groep  toegedeeld wordt aan het land met het laagste belastingtarief. Het is al jaren wettelijk verplicht voor vennootschappen om te documenteren hoe  de groep zakelijk met elkaar transacties afsluit.

Lees meer
Buitenlandse btw terugvragen – dierenarts
buitenlandse btw dierenarts Als dierenarts ontvangt u wel eens een factuur van een buitenlandse EU ondernemer. Indien er buitenlandse btw in rekening is gebracht kunt u deze btw in veel gevallen terug krijgen. Deze btw kunt u niet op uw reguliere btw aangifte aangeven.

Lees meer
Emigratie naar het buitenland
emigreren U hebt een mooie onderneming opgebouwd in Nederland, maar het kriebelt al een tijd. U wilt graag emigreren naar het buitenland. Bij emigratie, of daar nu wel of geen bedrijf betrokken is, komt veel kijken. Een juiste voorbereiding zorgt ervoor dat u niet voor vervelende financiële verrassingen komt te staan. Niemand wil immers dubbel belasting betalen.

Lees meer
Immigreren in Nederland
immigreren Bent u van plan om te immigreren in Nederland? Dan komt er veel op u af. Van praktische zaken zoals het vinden van woonruimte en financiële zaken zoals het tijdig betalen van belastingen. Immigreren is niet iets wat u regelmatig doet. Veel van wat geregeld moet worden, is dus nieuw voor u. Niet altijd is even duidelijk wat u moet regelen en bij welke instantie u dat kunt doen.

Lees meer
Internationale zaken
Internationale zaken Een flink aantal Nederlandse bedrijven gaat over de grens. Letterlijk, want zij doen hun zaken internationaal. Ook zijn er veel buitenlandse bedrijven actief in Nederland. Dat leidt tot interessante vraagstukken.

Lees meer
Internationaal groeien met subsidie – SIB
Subsidieregeling Starters International Business Bent u van plan om uw bedrijf internationaal te laten groeien? Hebt u enige ervaring met ondernemen over de grens en wilt u graag meer weten van de fiscale of juridische zaken? Dan is er goed nieuws: er is subsidie beschikbaar.

Lees meer
Werken in het buitenland: fiscale aandachtspunten
Bent u werkgever en zendt u personeel uit naar het buitenland? Bent u werknemer en verricht u werkzaamheden in het buitenland? Het komt steeds vaker voor dat een werknemer, al dan niet op verzoek van zijn werkgever, gaat werken over de grens. Hoe werkt dat dan met sociale verzekering en inkomstenbelasting?

Lees meer
Afstandsverkopen naar Nederland, vanuit Duitsland en Groot-Brittannië
afstandsverkopen Voor veel ondernemers is het al lang niet meer gebruikelijk dat zij alleen inkopen bij een leverancier die gevestigd is in hetzelfde land. Door de toename van verkopen via bijvoorbeeld internet, komt het vaak voor dat via internet een product verkocht wordt door een Duitse of Britse ondernemer aan een ondernemer in Nederland zonder btw-nummer. We spreken dan van afstandsverkopen. Het product wordt dan geleverd door de Duitse of Britse ondernemer. Van belang is dat het juiste btw-tarief op deze

Lees meer
Accon avm en Bofidi zoeken grenzen op
Internationale Samenwerking Europa laat grenzen vervagen, maar dat betekent niet dat ook de verschillen tussen landen verdwijnen. In fiscaal-administratieve en juridische wetgeving bijvoorbeeld. Om die reden gaan het Nederlandse acconavm en het Belgische Bofidi een nauwe samenwerking aan. Op de gezamenlijke agenda staat vervolgens verdere internationalisering.

Lees meer
Internationale samenwerking
Internationale samenwerking Gaat u uitbreiden, uw onderneming verplaatsen of gewoon de buitenlandse markt betreden vanuit Nederland? Een gedegen voorbereiding is in alle gevallen op zijn plaats. De wet- en regelgeving in het buitenland verschilt van wat u gewend bent. Voor personeels- en salarisadministratie gelden andere regels.

Lees meer
Internationalisering in de agrosector
grenzeloos ondernemen Steeds meer agro-ondernemers kijken nadrukkelijk over de grens. Niet om te vluchten voor bedreigingen, maar steeds vaker om de kansen te grijpen die zich voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van ketenintegratie.

Lees meer
Goed voorbereid de grens over
Steeds meer bedrijven, ook kleinere, zien kansen over de grens. Net zoals bedrijven van over de grens de Nederlandse markt steeds aantrekkelijker vinden. Door onder meer het internet wordt internationaal ondernemen de ‘gewoonste zaak van de wereld’. Maar dat betekent niet dat alles altijd even probleemloos verloopt. Want wat komt er allemaal kijken bij zakendoen over de grens?

Lees meer
Ondernemen in België
Het Limburgse Beek bij Maastricht is bij uitstek geschikt om te spreken over internationaal ondernemen. Bij uitstek een grensgebied, waar veel ondernemers hun marktgebied uitbreiden over de grens.

Lees meer
Advanced Pricing Agreement – APA
Een Advanced Pricing Agreement met de Nederlandse Belastingdienst geeft u vooraf duidelijkheid over de onderlinge verrekenprijzen van uw vennootschappen. Een APA geeft u vooraf zekerheid en voorkomt discussies achteraf met de Belastingdienst. Een dergelijke APA is niet alleen voorbehouden aan grote beursgenoteerde bedrijven. Het is ook interessant voor het familiebedrijf / MKB dat over de grens opereert.

Lees meer
Nieuw belastingverdrag met Duitsland
Per 1 januari 2016 geldt het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Daarin gaat een aantal zaken veranderen die van belang zijn. Het gaat daarbij om de belastingheffing over pensioenen, grensarbeid, bestuurdersbeloningen, vastgoedvennootschappen en aanmerkelijk belang aandelenbezit. Internationaal belastingadviseur Arjen Tompkins vertelt er meer over in onderstaande video. Belastingverdrag Duitsland Hebt u vragen over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier of kijk hier voor een kantoor bij u in de buurt.

Lees meer
FATCA
FATCA: Belastingaangifte voor elke ‘Amerikaanse’ Nederlander Veel Nederlanders met een Amerikaans paspoort of een geldige greencard komen in aanraking met FATCA, de nieuwe wetgeving van de Amerikaanse overheid. Deze wetgeving bepaalt kortweg dat een ieder met een Amerikaans paspoort of Greencard belastingaangifte moet doen in de Verenigde Staten.

Lees meer
Conserverende aanslag bij emigratie
In het belastingplan 2016 gaat er op internationaal gebied voor de ondernemer ook het één en ander veranderen. Voor de emigrerende ondernemer die zijn bedrijf voert in een BV vindt in de regeling voor de zogenaamde conserverende aanslag een zeer belangrijke wijziging plaats.

Lees meer
Advance Tax Ruling
ATR Een tax ruling met de Nederlandse Belastingdienst geeft u vooraf duidelijkheid over diverse fiscale aspecten van grensoverschrijdend ondernemen. Een ruling geeft u vooraf zekerheid en voorkomt discussies achteraf met de Belastingdienst. Een dergelijke ruling is niet alleen voorbehouden aan grote beursgenoteerde bedrijven. Het is ook interessant voor het familiebedrijf / MKB dat over de grens opereert. Door het afsluiten van een tax ruling kunt u bijvoorbeeld zekerheid krijgen over de vraag: of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is; of sprake is

Lees meer
Pensioen in Belastingverdrag DL
Pensioenverdrag Met Duitsland is een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag heeft consequenties voor gepensioneerden in Duitsland met een Nederlands pensioen. Dat betekent dat de belastingdruk voor deze groep fors gaat stijgen. Er is een overgangsregeling.

Lees meer
Vergeet niet buitenlandse btw terug te vragen
Bent u ondernemer en in Nederland gevestigd? Dan kunt u de Nederlandse btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen in aftrek brengen als voorbelasting in de btw-aangifte. De btw-aangifte doet u per kwartaal of soms per maand. Hoe zit het met buitenlandse btw?

Lees meer
Tree center Opheusden
Op 2 maart 2015 zijn de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., de Vereniging Bomen en Plantenbeurs Opheusden en de Boomteeltstudieclub Opheusden samengevoegd in Tree center Opheusden.

Lees meer
Strategie verder weg – internationale samenwerking
De economie trekt aan. U durft weer wat verder weg te kijken. Misschien ook wel letterlijk. Ondernemen over de grens is een reële groeioptie. In buurlanden Duitsland of België, of zelfs daarbuiten. Adviseur Tom van Regenmortel praat regelmatig met ondernemers die de stap over de grens wagen: “Gaat u uitbreiden, uw onderneming verplaatsen of gewoon de buitenlandse markt betreden vanuit Nederland? Een gedegen voorbereiding is in alle gevallen op zijn plaats. De wet- en regelgeving in het buitenland verschilt van

Lees meer
Aan de juiste knoppen draaien
Deventrade-01 572x300 Deventrade is een handelsonderneming in sportkleding en toebehoren. 30 jaar geleden begon vader John Pothoven met het opkopen en verkopen van restpartijen kleding. Zijn drie zoons voeren nu een aantal sportmerken in licentie, maar brengen ook eigen merken op de markt. Directeur Arnold de Bruin ziet een mooie toekomst voor het familiebedrijf, binnen én buiten Nederland.

Lees meer
Varkens houden over de grens – Van Asseldonk
Asseldonk-Nistelrode-02 572x300 Dennis van Asseldonk startte in 2000, naast zijn twee Nederlandse bedrijven, een varkenshouderij in Spanje. “Dat is tot op de dag van vandaag een goede stap gebleken”, zegt hij een kleine 14 jaar later.

Lees meer
Webshops en omzetbelasting
Levert u diensten aan een particulier op het gebied van telecommunicatie-, omroep- en electronische diensten? Dan gelden voor u vanaf dit jaar nieuwe regels in de omzetbelasting. Levert u goederen en/of diensten aan ondernemers, dan hoeft u niet verder te lezen. Voor u verandert namelijk niets.

Lees meer
Grenzeloos ondernemen in groen
Waar veel groenbedrijven vooral regionaal werken, slaat Bomenservice International (BSI) behoorlijk de vleugels uit. Na de management buy-in van directeur – en sindsdien ook eigenaar – Bas van der Velden koos het bedrijf een andere richting. Met succes.

Lees meer
Aan kop in wereldwijde nichemarkt
Quintus levert business intelligence oplossingen Min of meer bij toeval stuitte ICT-bedrijf Quintus 12 jaar geleden op een activiteit die het bedrijf inmiddels de halve wereld over brengt. Met hulp van acconavm openden eigenaren Edwin Hammink en André Kooij vorig jaar een eigen vestiging in Houston. Waarin een klein bedrijf groot kan zijn.

Lees meer<< terug naar overzicht
'Amerikaanse' Nederlander?