http://financieringsruimte

Fosfaatreductieplan 2017

In de laatste maanden van 2016 hebben een aantal sectorpartijen (LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi en Rabobank) een plan uitgewerkt om de fosfaatproductie door de Nederlandse melkveehouderij in 2017 te verlagen. Deze productiebeperking is noodzakelijk omdat het fosfaatproductieplafond al meerdere jaren overschreden is.

Wat houdt het fosfaatreductieplan in? En wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf? De voorgestelde regelingen zullen op veel melkveebedrijven een aanzienlijk effect hebben. De strategie die u voor ogen had voor het jaar 2017 zal in een behoorlijk aantal gevallen (flink) bijgesteld moeten worden. Welke strategie kiest u voor 2017 en verder?

fosfaatreductieplan
Fosfaatreductieplan 2017 – periode 4
Fosfaatreductieplan 2017 – periode 4 Inmiddels is periode 4 van het fosfaatreductieplan aangebroken. De maand oktober vormt weer de basis voor de heffing en/of bonus. Omdat er vooralsnog voldoende reductie is gerealiseerd, blijft het kortingspercentage over deze periode gehandhaafd op 12%.

Lees meer
Fosfaatreductieplan 2017 – periode 3
Fosfaatreductieplan 2017 - periode 3 De heffing/bonus met betrekking tot het fosfaatreductieplan wordt steeds over elke tweede maand berekend. De maand augustus staat voor de deur. Dit is weer een maand waarover de heffing/bonus wordt vastgesteld.

Lees meer
Update Regeling fosfaatreductieplan
Update fosfaatreductieplan Op 28 april 2017 heeft de staatssecretaris de Regeling fosfaatreductieplan 2017 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer
Stand van zaken Regeling fosfaatreductieplan
fosfaatreductieplan Op 17 februari jl. is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd. Inmiddels is de eerste periode van de regeling bijna ten einde. De tweede periode begint op 1 mei. Tevens zijn er recentelijk een aantal belangrijke wijzigingen in de regeling gepubliceerd.

Lees meer
Maak uw melkveebedrijf toekomstbestendig!
Melkveebedrijf toekomstbestendig Met het verdwijnen van het melkquotum hebben veel ondernemers de afgelopen periode geïnvesteerd in het vergroten van de stalcapaciteit en/of het grondareaal. Maar door het fosfaatreductieplan en de invoering van fosfaatrechten kunnen die groeiplannen in de knel komen. Camiel Verhagen, accountmanager bij acconavm, ziet dat veel melkveehouders zich nu vooral bezig houden met de maatregelen voor 2017 en daardoor minder oog hebben voor de lange termijn.

Lees meer
Bedrijfsbeëindigingsregeling, het vervolg
Bedrijfsbeeindigingsregeling De staatssecretaris heeft aangegeven alle aanvragen uit de eerste openstellingsperiode van de bedrijfsbeëindigingsregeling (‘stoppersregeling’) in behandeling te nemen. Om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Loop geen subsidie mis! Wij lichten u graag een aantal voorwaarden / bijzonderheden toe.

Lees meer
Wijzigingen Regeling fosfaatreductieplan 2017
Wijzigingen regeling fosfaatreductieplan 2017 Op 17 februari jl. is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Naar aanleiding van deze regeling zijn een aantal moties ingediend die geleid hebben tot een aantal wijzigingen in de regeling.

Lees meer
Alle aanvragen bedrijfsbeëindigingsregeling in behandeling
bedrijfsbeëindigingsregeling Op 20 februari jl. werd de inschrijving voor de eerste openstelling van de bedrijfsbeëindigingsregeling geopend. Deze openstelling zou tot 3 maart 2017 duren, maar op de eerste openstellingsdag werd het budget al ruim overschreden. Het gevolg daarvan was dat loting zou uitwijzen wie er in aanmerking zou komen voor uitbetaling. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer nu echter beter nieuws voor de aangemelde melkveehouders bekendgemaakt.

Lees meer
Regeling fosfaatreductieplan 2017
Regeling fosfaatreductieplan 2017 [Bijgewerkt op 20 april 2017] Eén van de onderdelen van het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Deze regeling stimuleert melkvee- en jongveebedrijven het aantal stuks rundvee terug te brengen, zodat in 2017 een fosfaatreductie van 4 miljoen kilogram behaald wordt. De regeling is uitgevaardigd door de staatssecretaris van Economische Zaken en is op 17 februari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer
Fosfaatreductieplan 2017: Het jaar om keuzes te maken!
Webinar Fosfaatreductieplan [Bijgewerkt op 20 april 2017] In de laatste maanden van 2016 hebben een aantal sectorpartijen (LTO, NZO, NAJK, NMV, Nevedi en Rabobank) een plan uitgewerkt om de fosfaatproductie door de Nederlandse melkveehouderij in 2017 te verlagen. Deze productiebeperking is noodzakelijk omdat het fosfaatproductieplafond al meerdere jaren overschreden is.

Lees meer
Bedrijfsbeëindigingsregeling fosfaatreductieplan nu definitief
Bedrijfsbeeindiging Eén van de onderdelen van het fosfaatreductieplan is de bedrijfsbeëindigingsregeling. Deze regeling stimuleert potentieel stoppende melkveebedrijven dit jaar nog te stoppen met het houden van melkvee. De definitieve regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De inschrijving voor de eerste openstelling start 20 februari aanstaande en de toekenning vindt plaats op volgorde van inschrijving. Indien u interesse hebt is snelheid van handelen dus geboden!

Lees meer<< terug naar overzicht