http://financieringsruimte

Fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel is beoogd in werking te treden op 1 januari 2018. Met de invoering van fosfaatrechten wordt voorkomen dat het nationale fosfaatproductieplafond wordt overschreden. We gaan een heel nieuw tijdperk tegemoet in agrarisch Nederland, zeker in de melkveehouderij. In dit dossier vindt u nieuws en achtergrondinformatie met betrekking tot de (invoering van) fosfaatrechten.

fosfaatrechten
Afschrijven fosfaatrechten mogelijk in vijf jaar
Afschrijven fosfaatrechten Er is de laatste tijd veel te doen over de fosfaatregeling melkvee. De Eerste en Tweede Kamer hebben het stelsel van fosfaatrechten goedgekeurd. Als Brussel niet voor de tweede keer ingrijpt, hebben we het er vanaf 1 januari 2018 mee te doen. Volgens de belastingadviseurs van Accon avm is er nog steeds één belangrijke vraag onbeantwoord gebleven, namelijk of je op de fosfaatrechten mag afschrijven. Voor ons fiscalisten een zaak waarop een helder besluit al te lang op zich laat

Lees meer
Handel in fosfaatrechten
Handel in fosfaatrechten Mede door de melkprijs en de bekendmaking van het kortingspercentage wordt er gehandeld voor prijzen, die in vijf jaar niet zelfstandig afgelost of terugverdiend kunnen worden. Er bestaan nog een aantal grote onzekerheden rondom de fosfaatrechten, die veel invloed kunnen hebben op het rendement c.q. gewenste terugverdientijd. Lees ook: Meer duidelijkheid invoering fosfaatrechten.

Lees meer
Maak uw melkveebedrijf toekomstbestendig!
Melkveebedrijf toekomstbestendig Met het verdwijnen van het melkquotum hebben veel ondernemers de afgelopen periode geïnvesteerd in het vergroten van de stalcapaciteit en/of het grondareaal. Maar door het fosfaatreductieplan en de invoering van fosfaatrechten kunnen die groeiplannen in de knel komen. Camiel Verhagen, accountmanager bij acconavm, ziet dat veel melkveehouders zich nu vooral bezig houden met de maatregelen voor 2017 en daardoor minder oog hebben voor de lange termijn.

Lees meer
Geen BEX-voordeel bij fosfaatrechten?
BEX-voordeel In het wetsvoorstel fosfaatrechten dat op 8 september jl. is aangeboden aan de Tweede Kamer is de mogelijkheid om een bedrijfsspecifieke fosfaatproductienorm (BEX) te hanteren niet opgenomen. Vooralsnog kan er alleen gerekend worden met forfaitaire normen.

Lees meer
Fosfaatrechten… en nu?
Fosfaatrechten Inmiddels ligt er een wetsvoorstel voor de invoer van fosfaatrechten per 1 januari 2017. Hoewel er nog diverse punten op uitwerking wachten, is de hoofdlijn van het stelsel van fosfaatrechten inmiddels duidelijk. Welke keuzes maakt u?

Lees meer
Fosfaatrechten: alles wat u moet weten!
Fosfaatrechten Wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer Op donderdag 8 september 2016 heeft staatssecretaris Van Dam het wetsvoorstel fosfaatrechten aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij geven u hierbij graag een samenvatting van de op dit moment beschikbare informatie.

Lees meer
Melkveehouders opgelet: Mogelijk onjuiste toekenning fosfaatrechten
toekennen fosfaatrechten Een groot deel van de Nederlandse melkveehouders loopt het risico om minder fosfaatrechten te krijgen toegekend dan waar recht op is. De bij RVO-geregistreerde gegevens die als basis dienen voor de toekenning van de rechten, kunnen door verschillende omstandigheden afwijken van de feitelijke.

Lees meer
Laatste nieuws fosfaatrechten
fosfaatrechten We gaan een heel nieuw tijdperk tegemoet in agrarisch Nederland, zeker in de melkveehouderij. Eerder hebben wij u reeds geïnformeerd over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Lees meer
Fosfaatrechten en btw
Fosfaatrechten en btw Op 3 maart jl. heeft staatssecretaris Van Dam meer duidelijkheid gegeven over de aangekondigde fosfaatrechten voor de melkveehouderij. De fosfaatrechten zullen naar verwachting per 1 januari 2017 in werking treden.

Lees meer
Fosfaatrechten
Fosfaatrechten Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van het feit dat in de nabije toekomst een nieuw stelsel van fosfaatrechten wordt ingevoerd door de overheid. Op dit moment is door staatssecretaris Van Dam een lijn ingezet op basis waarvan naar verwachting begin 2017 fosfaatrechten worden toegekend.

Lees meer
Fosfaatrechten of broeikasgasrechten?
Broeikasgassen 1 april 2015, ‘bevrijdingsdag’ voor de melkveehouderij. Helaas was dit gevoel van vrijheid maar van korte duur. In de afgelopen periode is er een wirwar aan regelgeving op u afgekomen. Het woord fosfaat is vaak gevallen en in de media verschenen. Maar hoe zit het eigenlijk met broeikasgassen?

Lees meer
Fosfaatrechten: jongvee, waar ligt exacte grens?
De status van het jongvee op een melkveebedrijf kan bij het bepalen van de fosfaatrechten tot hoofdbrekens zorgen. Want hoe zit het als je jongvee hebt lopen, uitgeschaard of uitgestald, bij derden. Wie krijgt dan de fosfaatrechten? Dat hangt helemaal van de situatie af, schetst Lubbert van Dellen, directeur Food&Agri van acconavm.

Lees meer
Fosfaatrechten: val ik onder de knelgevallenregeling?
Voor veel melkveebedrijven pakt de peildatum van 2 juli 2015 om uiteenlopende redenen niet goed uit voor de aanstaande toewijzing van fosfaatrechten. Komen zij voor de knelgevallenregeling in aanmerking? In Boerenbusiness TV behandelt Lubbert van Dellen, directeur Food&Agri van acconavm, vijf kwesties.

Lees meer
Wat is een reële prijs voor fosfaatrechten?
Wat is een reële prijs voor fosfaatrechten? Kunnen fosfaatrechten straks ook gehuurd of geleased worden? Geldt de 10 procent afroming ook bij bedrijfsovername? Wat is de regelgeving van fosfaatrechten bij pachtbedrijven? Allemaal vragen die aan bod komen in de derde aflevering van Boerenbusiness TV over fosfaatrechten, met als centrale thema handel en pacht.

Lees meer
Fosfaatrechten: kan ik als extensief bedrijf groeien?
Kan ik als extensief bedrijf die midden in de bouwplannen zit met het aankomende fosfaatrechtenstelsel wel verder groeien? Met deze vraag begint de tweede aflevering van de serie over fosfaatrechten. Hierin beantwoordt Lubbert van Dellen, directeur Food&Agri van acconavm, vragen die zijn ingestuurd door melkveehouders.

Lees meer
Impact fosfaatrechten verandert melkveebedrijf
Vorige week riepen wij u op om uw vragen over fosfaatrechten voor te leggen aan Lubbert van Dellen, directeur Food&Agri van acconavm. We gaan een heel nieuw tijdperk tegemoet in agrarisch Nederland, zeker in de melkveehouderij, aldus Lubbert van Dellen in de eerste aflevering van een serie van vijf over fosfaatrechten.

Lees meer
Nadere invulling stelsel fosfaatrechten
fosfaatrechten Staatssecretaris Van Dam heeft op 3 maart de langverwachte, nadere invulling van het fosfaatstelsel voor melkvee, middels een Kamerbrief, bekend gemaakt. De brief is bedoeld als toelichting op het wetsvoorstel dat de staatssecretaris aan gaat bieden aan de Tweede Kamer.

Lees meer
Fosfaatrechten voor de melkveehouderij zijn een feit
Op 2 juli jl. heeft staatssecretaris Dijksma een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin zij aankondigt verdere productiebegrenzende maatregelen voor de melkveehouderij in te willen voeren. Dit is nodig, omdat het fosfaatplafond van de melkveehouderij inmiddels overschreden is.

Lees meer<< terug naar overzicht