http://accountant
Duurzaam ondernemen is het hebben van een lange termijn visie.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is de sleutel voor continuïteit en rendement. Duurzaam ondernemen is het hebben van een lange termijn visie. Duurzaamheid speelt op een breed terrein, bij: personeelsbeleid, omgaan met energie en milieu, innoveren en meer. Eigenlijk heel gewoon. Lees erover in ons dossier Duurzaam ondernemen. acconavm adviseert u graag bij duurzame keuzes, toepasbaar én renderend.

duurzaam ondernemen
Een eerlijke beloning met kringloopakkerbouw: Het kan!
Kringlooplandbouw Wat betekent kringlooplandbouw voor akkerbouwers? Zorgt het voor een eerlijkere beloning? De visie van Minister Carola Schouten zit vol ambities, maar een praktische invulling ontbreekt nog. Ik geloof wél dat het kan. Als agro-adviseur deel ik graag mijn inzichten.

Lees meer
Informatieplicht energiebesparing
Informatieplicht energiebesparing Update 25 juni 2019 Gebruikt u in uw bedrijf meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Lees meer
Tips voor agrariërs: maak uw bedrijf ‘water-toekomstbestendig’
Waterschap Rivierenland Het klimaat verandert: de extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Bent u agrariër en wilt u zich voorbereiden op een toekomst waarin extreem weer vaker voorkomt? In dit artikel krijgt u tips om te investeren in waterbesparende maatregelen. Hiermee maakt u uw bedrijf toekomstbestendig én draagt u bij aan een duurzaam Nederland.

Lees meer
Je onderneming verduurzamen is hip! Maar hoe maak je het fiscaal aantrekkelijk?
Van elektrische auto’s tot de afschaffing van cv-ketels; duurzaamheid is een hot topic. Consumenten hechten merkbaar steeds meer waarde aan duurzame producten. Ook bedrijven zijn zich meer bewust van hun ecologische voetdruk en willen een steentje bijdragen aan een betere wereld. Maar waar begin je, en hoe behaal je fiscale voordelen?

Lees meer
Financieringsvoordeel bij duurzame productie
Duurzame productie De maatschappij, afnemers en dus consumenten, stelt steeds hogere eisen aan de wijze van productie. Het opvoeren van de productie per volwaardige arbeidskracht is in toenemende mate gebonden aan maatschappelijke randvoorwaarden. Afnemers vragen steeds meer gegevens over de afkomst en wijze van productie. U dient steeds vaker verantwoording af te leggen over de wijze van productie, al dan niet met diverse bedrijfscertificeringen.

Lees meer
Een MDV-stal in 2017
MDV-stal in 2017 De Maatlat Duurzame Veehouderij is een veelvuldig ingezet middel om minder belasting te betalen bij nieuw- en verbouw. U komt dan in aanmerking voor MIA en/of Vamil.

Lees meer
Fosfaatrechten of broeikasgasrechten?
Broeikasgassen 1 april 2015, ‘bevrijdingsdag’ voor de melkveehouderij. Helaas was dit gevoel van vrijheid maar van korte duur. In de afgelopen periode is er een wirwar aan regelgeving op u afgekomen. Het woord fosfaat is vaak gevallen en in de media verschenen. Maar hoe zit het eigenlijk met broeikasgassen?

Lees meer
Plannen voor nieuwbouw?
4_MA_alternatief 572x300 Hebt u plannen voor nieuwbouw? Wij constateren dat veel ondernemers het lastig vinden om, tijdens de bouw, de regie op de tijdstippen van betalingen en subsidieaanvragen te houden. De (ver)bouw van een stal of (bewaar)loods vraagt om een zorgvuldige planning. Informatie verzamelen, het aanvragen van bouw- en milieuvergunning, het voeren van gesprekken met bouwers, bewaarspecialisten en installateurs, en de bouwactiviteiten; het is een tijd- en energierovend proces.

Lees meer
Research en Development Aftrek – RDA
7_retailmkbzorg_RDA 572x300 De RDA is een fiscale regeling om innoveren, research en development te bevorderen. Naast de meer bekende WBSO is de Research en Development Aftrek (RDA) een aantrekkelijke regeling die u een extra aftrekpost kan opleveren. Hoe werkt de RDA?

Lees meer
Subsidieregeling SDE+
8 M en A SDE alternatief 572x300 Stimulering productie duurzame energie Van 31 maart t/m 17 december 2015 wordt de subsidieregeling SDE+ geopend ter stimulering van de productie van duurzame energie. De regeling is bestemd voor bedrijven, instellingen en non-profitinstellingen.

Lees meer
Investeren met subsidie EIA, MIA en VAMIL
EIA, MIA en VAMIL Ook in 2015 kunt u weer gebruik maken van de EIA (Energie-investeringsaftrek), MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil. Investeren door gebruik te maken van deze subsidies kan u veel voordeel opleveren. De MIA biedt ondernemers een belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Vamil biedt de mogelijkheid om milieuvriendelijke investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen, maar worden wel vaak gecombineerd. We geven u een aantal algemene voorwaarden.

Lees meer
Wat levert duurzaamheid op? -TOPkoers
Wat wordt het kengetal na afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015? Blijft het saldo per 100 kg melk of wordt het saldo per koe? En wat levert duurzaamheid op?

Lees meer
Zonnepanelen in 2015
8_KIA 572x300 Duurzame energie en asbestsanering zijn nog steeds actueel. Wat u als ondernemer wellicht bezig houdt is echter: Is het voor mij daadwerkelijk financieel interessant om te investeren in zonnepanelen en/of asbestsanering?

Lees meer
MIA, Vamil en EIA – Akkerbouw / Tuinbouw
Ook dit jaar is het weer mogelijk om bij milieuvriendelijke investeringen gebruik te maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. Ten opzichte van vorig jaar is een aantal mogelijkheden van de lijst verwijderd, maar er is ook een aantal mogelijkheden toegevoegd.

Lees meer
MIA, Vamil en EIA – Melkvee
MIA-Vamil-EIA-MV-420x300 Ook dit jaar is het weer mogelijk om bij milieuvriendelijke investeringen gebruik te maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. Ten opzichte van vorig jaar is een aantal mogelijkheden van de lijst verwijderd, maar er is ook een aantal mogelijkheden toegevoegd.

Lees meer
Mogelijkheden Energie-investeringsaftrek (EIA) 2015
De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een fiscale regeling die ondernemers een belastingvoordeel biedt, bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Lees meer
Blog: Duurzaam ondernemen = gewoon ondernemen
Natuurlijk hebben ondernemers geen zin in duurzaamheid. Want ‘duurzaamheid’ alléén bestaat niet. Waar ’t om gaat is toekomstvast ondernemen. En dan blijkt opeens bemoeizucht heel lucratief om te slaan in ondernemersmogelijkheden.

Lees meer
Duurzaam gedrag in 4 stappen
Personeel uit de auto en op de fiets laten reizen; kantoorwerkers zover krijgen dat ze gaan flexwerken? Daar is meer voor nodig dan regeltjes bedenken. Vier tips voor echte gedragsverandering, gebaseerd op ervaringen met duurzaamheidtrajecten.

Lees meer
Zin en onzin van certificeren
Wat hebben zomerbloemen, autowasinstallaties en evenementorganisatoren met elkaar gemeen? Ze kunnen worden gecertificeerd op het gebied van milieu of duurzaamheid. Certificeren, wat heeft u eraan, wat kost het en (wat) levert het op?

Lees meer
Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die ondernemers belastingvoordeel biedt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de technische mogelijkheden. Er zijn een aantal voorwaarden om voor de Energie-investeringsaftrek in aanmerking te komen. We noemen de belangrijkste.

Lees meer
Ellen4biz versterkt duurzaamheidsimago
Ellen4biz is een mooi bewijs van onze onderscheidende persoonlijke touch Enkele jaren geleden introduceerde acconavm het programma Ellen4biz. Een knap staaltje in de ontzorging van de mkb’er. De klant kan continu onlineadvies vragen aan specialisten. “De interactie met onze klant neemt toe. En Ellen4biz geeft een belangrijke impuls aan ons duurzaamheidsimago”, vertelt bestuursvoorzitter Peter Feijtel.

Lees meer<< terug naar overzicht