http://financieringsruimte

Bedrijfsvormen in de agrosector

Op het moment dat u uw onderneming startte of over nam, hebt u vast stil gestaan bij welke bedrijfsvorm of rechtsvorm het best bij u en uw onderneming past. Soms weloverwogen, soms uit automatisme. De rechtsvorm is belangrijk, heeft grote gevolgen en speelt zich af op het snijvlak van juridisch en fiscaal advies.

Bij ondernemingsvormen gaat het niet alleen om het betalen van zo weinig mogelijk belasting, maar ook om de bescherming van het resterende vermogen. In dit kennisdossier gaan we in op verschillende bedrijfsvormen die binnen de agrarische wereld voorkomen, en dan met name op de fiscale en de juridische aspecten van bedrijfsvormen.

Bv met stichting administratiekantoor (STAK)
Eén ding hebben veel moderne boeren en oude grondadel gemeen: de wens om de gronden in het familiebezit te houden. Het afstand doen van een specifiek perceel grond stuit menig agrariër tegen de borst en inkrimpen in areaal is vaak al helemaal niet bespreekbaar. Veel agrarische ondernemers weten precies wanneer de grond door wie is gekocht.

Lees meer
Een nevenactiviteit in de agrosector
nevenactiviteit Een in de agropraktijk veel gehoorde vraag is: ‘Ik wil een nevenactiviteit beginnen, hoe kan ik die het best vormgeven?’ Een ondernemer vraagt dit niet omdat hij plotseling tijd over heeft. Er ligt vaak een fiscale motivatie aan deze vraag ten grondslag. Het antwoord vraagt kennis van de agro-branche, haar regelingen en fiscaliteiten.

Lees meer
De werking van de bv
bv in de landbouw Binnen de agrarische sector komt de bedrijfsvorm bv niet zo vaak voor. Bij intensieve veehouderij en tuinbouw kiest men de bv regelmatig als best passende bedrijfsvorm, terwijl in de grondgebonden landbouw de bv een witte raaf blijft. Voor het kleine aantal bv’s in de landbouw is een aantal verklaringen te geven.

Lees meer
De bv in de landbouw
bv in de landbouw Binnen de landbouw is de bv nog steeds geen gebruikelijke rechtsvorm. In de tuinbouw en de intensieve veehouderij komen we de bv wel regelmatig tegen, maar in de overige agro-sectoren is de bv-vorm beperkt aanwezig. Hiervoor bestaan verschillende redenen, waarbij het fiscale aspect vaak een belangrijke rol speelt.

Lees meer
Bedrijfsvormen: commanditaire vennootschap
commanditaire vennootschap De commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsvorm die veel voordelen biedt voor zowel de beherende als de stille vennoot. De cv komt vooral in beeld als een stille vennoot toetreedt om het bedrijf extra geldmiddelen te verschaffen voor de financiering van bijvoorbeeld de groei van de onderneming. In de agrarische sector wordt de cv ook gebruikt bij (gedeeltelijke) bedrijfsoverdrachten.

Lees meer
Maatschap en VOF akte
Maatschap en VOF akte In het voorgaande artikel in deze reeks zijn we ingegaan op de algemene aspecten voor de maatschap en de Vennootschap onder firma (VOF). Daarbij is vooral aandacht besteed aan de hoofdlijnen van de beide vormen en hun onderlinge verschillen in theorie en praktijk. 

Lees meer
Bedrijfsvormen: Maatschap en VOF
Bedrijfsvormen Maatschap en VOF Samenwerkende agrariërs kiezen vaak voor de maatschap of de VOF (vennootschap onder firma) als rechtsvorm. De traditie wil dat beoefenaars van een vrij beroep, zoals agrariërs, artsen en advocaten de maatschap gebruiken. De VOF is echter aan een opmars bezig in agrarisch Nederland. Steeds meer agrariërs maken gebruik van de VOF in plaats van de maatschap.

Lees meer
Bedrijfsvormen: de eenmanszaak
Bedrijfsvormen - de eenmanszaak Op het moment dat u uw onderneming startte of over nam, hebt u vast stil gestaan bij welke bedrijfsvorm of rechtsvorm het best bij u en uw onderneming past. Soms weloverwogen, soms uit automatisme. De rechtsvorm is belangrijk, heeft grote gevolgen en speelt zich af op het snijvlak van juridisch en fiscaal advies. Bij ondernemingsvormen gaat het niet alleen om het betalen van zo weinig mogelijk belasting, maar ook om de bescherming van het resterende vermogen. De komende tijd gaan

Lees meer<< terug naar overzicht