Agrarische bedrijfsoverdracht

Agrarische bedrijfsoverdracht is een proces van jaren. Er gaat veel aan vooraf en na de overdracht is het traject nog niet afgerond. Op tijd voorsorteren geeft rust en kan u (fiscaal) voordeel opleveren. De adviseurs van acconavm zijn u graag van dienst.

Bedrijfsoverdracht wordt steeds complexer
De agrarische bedrijfsoverdracht wordt steeds complexer. Volgens Camiel Verhagen, bedrijfsadviseur kan slechts 5 procent van de boerenbedrijven overgenomen worden tegen de taxatiewaarde. ‘Vaak wordt de helft van de taxatiewaarde van het onroerend goed niet eens gehaald.’

Lees meer
Btw bij aan- of verkoop landbouwbedrijf
Btw bij aan- of verkoop landbouwbedrijf Bij de aankoop of overdracht van een landbouwbedrijf moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Eén van deze aspecten is de btw. De btw-gevolgen bij de overdracht van een landbouwonderneming vormen een klein onderdeel van het proces, maar kunnen aanzienlijke en onbedoelde gevolgen hebben.

Lees meer
De overdracht van uw akkerbouwbedrijf
Bedrijfsoverdracht De verkoop of overdracht van uw akkerbouwbedrijf is een unieke gebeurtenis. Het is belangrijk om hier al op tijd eens bij stil te staan en mogelijk al ‘voor te sorteren’.

Lees meer
Agrarische bedrijfsoverdracht: Op naar de volgende fase
agrarische bedrijfsoverdracht Agrarische bedrijfsoverdracht is een proces van jaren. Er gaat veel aan vooraf en na de overdracht is het traject nog niet afgerond. Op tijd nadenken en zaken regelen kan een hoop ellende schelen. Niet in de laatste plaats in de familie, aldus vier specialisten van acconavm.

Lees meer
De overdracht van uw melkveebedrijf
Overdracht melkveebedrijf De verkoop of overdracht van uw melkveebedrijf is geen alledaags onderwerp. Toch is het belangrijk om hier al op tijd eens bij stil te staan en mogelijk al ‘voor te sorteren’.

Lees meer
De stelling: Grond in de bv? Geen gek idee!
grond in de bv Grond is, zeker in Nederland, een schaars goed. Op basis van een oude economische wetmatigheid heeft schaarste een prijsopdrijvend effect. Daardoor zijn boerenbedrijven, die het moeten hebben van die grond als belangrijkste productiefactor, steeds moeilijker financierbaar en kost de overdracht naar de volgende generatie steeds meer hoofdbrekens. Grondeigenaren zoeken daarom naar alternatieven.

Lees meer
Fiscale oudedagsreserve
Fiscale oudedagsreserve De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een fiscale faciliteit die de mogelijkheid biedt om jaarlijks een gedeelte van de winst te reserveren voor uw oudedagsvoorziening.

Lees meer
Verdienen aan inkomstenbelasting en een beter pensioen?
verdienen aan inkomstenbelasting Te mooi om waar te zijn? U kunt wel degelijk geld besparen op uw aanslag inkomstenbelasting. Veel werkenden en ondernemers bouwen geen of te weinig pensioen op om van een onbezorgde oude dag te kunnen genieten. Veel mensen laten de mogelijkheid om pensioen op te bouwen en de fiscus daarvoor te gebruiken onbenut. Ook de lage rentes die banken bieden, stimuleren niet om een pensioen op te bouwen. Toch is er meer rendement mogelijk dan u denkt.

Lees meer
Bv met stichting administratiekantoor (STAK)
Eén ding hebben veel moderne boeren en oude grondadel gemeen: de wens om de gronden in het familiebezit te houden. Het afstand doen van een specifiek perceel grond stuit menig agrariër tegen de borst en inkrimpen in areaal is vaak al helemaal niet bespreekbaar. Veel agrarische ondernemers weten precies wanneer de grond door wie is gekocht.

Lees meer
Bedrijfsopvolging zorgvuldig plannen
Bedrijfsoverdracht Al eerder vertelden wij u over de agrarische bedrijfsoverdracht. We hebben u vooral geïnformeerd over de fiscale en bedrijfsmatige aspecten van bedrijfsopvolging, zoals de vrijstelling in de schenk- en erfbelasting en de waardering van het bedrijf.

Lees meer
De Stelling: De huidige fiscale wetgeving maakt bedrijfsoverdracht gemakkelijk.
bedrijfsoverdracht Een agrarisch bedrijf overdragen doet u niet van de ene op de andere dag. Daar gaat over het algemeen een lange en gedegen voorbereiding aan vooraf. Vriend en vijand zijn het erover eens dat de maatschapsakte het begin vormt van de bedrijfsoverdracht. Zeker als de bedrijfsoverdracht in zicht begint te komen, dan regelt u in de akte de overnamerechten.

Lees meer<< terug naar overzicht