Vrijwilligerswerk en WW

Vrijwilligerswerk

Sinds begin 2015 is de regeling ‘Vrijwilligerswerk en WW’ van kracht. Deze regeling maakt het voor het uitvoeringsinstituut UWV makkelijker om aanvragen van WW-gerechtigden die vrijwilligerswerk willen doen te toetsen. Er zitten echter wel wat voorwaarden aan de regeling.

WW-gerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen als dit niet leidt tot verdringing van betaald werk en uiteraard hun kansen op betaald werk niet in de weg staat.

Criteria

De huidige criteria zijn in het kort:

  • Er is sprake van onbetaalde arbeid.
  • Dit zijn ook gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden.
  • De onbetaalde arbeid wordt uitgevoerd bij een ANBI, een SBBI (sociaal belang beogende instelling) of steunstichting SBBI.

Gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden zijn werkzaamheden die minimaal een jaar voorafgaand aan de aanvang van het vrijwilligerswerk uitsluitend als onbetaalde arbeid werd verricht en waar ook geen vacatures voor hebben opengestaan.

Evaluatie regeling vrijwilligerswerk

Begin dit jaar is de regeling geëvalueerd aan de hand van een rapport van Regioplan en is hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Een motie van het CDA over het toestaan van vrijwilligerswerk door WW-gerechtigden die niet bij een ANBI of SBBI werken is daarbij aangenomen. Deze motie is echter nog niet overgenomen door de staatssecretaris, waardoor het UWV dit nog niet kan toepassen.

De regeling heeft voor meer duidelijkheid gezorgd en ook voor meer ruimte voor vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden. Vrijwilligers lopen nog wel tegen de beperkingen aan, met name bij niet-ANBI instellingen. Ook het aanvragen van toestemming is helder, hoewel de tijdsduur soms wel een belemmering vormt.

Al met al werkt de regeling naar behoren maar zijn er natuurlijk altijd verbeterpunten. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld:

  • Criteria voor eenmalige evenementen, zoals op het gebied van sport, toevoegen.
  • Hoe om te gaan met burgerinitiatieven?
  • Verruiming ANBI/SBBI-criteria.
  • Meer gewicht toekennen aan persoonlijk belang van betrokkenen bij het vrijwilligerswerk.

Vragen

Het inzetten van vrijwilligers die een WW-uitkering ontvangen is in het algemeen geen probleem, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor u kan dit een interessante doelgroep zijn, hoewel het aantal WW-gerechtigden wel aan het afnemen is door de verbeterde economische omstandigheden. Hebt u hierover vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur werkgeversservice van acconavm of vul het onderstaande contactformulier in. Wij helpen u graag.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht