http://accountant

Organisaties in het publieke domein

voor transparantie en zekerheid met hart voor ondernemen

Organisaties in het publieke domein

Ondernemen in Nederland met buitenlands personeel
buitenlands personeel Nu de economie aantrekt ontstaan er voor veel ondernemingen nieuwe kansen.U wilt daar met uw onderneming natuurlijk van mee profiteren. Wanneer u een nieuw project in Nederland aangenomen hebt, kunt u overwegen om personeel uit uw vestigingsland voor dit project in te zetten. Een andere mogelijkheid is om personeel uit uw vestigingsland in te huren via het uitzendbureau. Indien u buitenlands personeel inzet in Nederland, krijgt u te maken met Nederlandse regelgeving. Fiscaal, maar ook arbeidsrechtelijk.

Lees meer
Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2018
Voorlopige aanslag 2018 Ondernemingen die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting afdragen, ontvangen in principe begin van het jaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst  Dit is een beschikking waarin een schatting van de te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting over een jaar wordt gemaakt.

Lees meer
Het belang van algemene voorwaarden in de internationale handelspraktijk
algemene voorwaarden handelspraktijk Wanneer uw onderneming over de landsgrenzen heen zaken gaat doen, krijgt uw onderneming ook te maken met het recht van het land waar uw contractspartij gevestigd is. Het is belangrijk om daar in de algemene voorwaarden rekening mee te houden. In dit artikel lichten we een aantal zaken die van belang zijn verder toe.

Lees meer
Brexit – welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?
Brexit Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op dit moment is nog weinig bekend wat exact de gevolgen zullen zijn van deze uittreding. Zo is het nog onzeker of het een zogenaamde ‘harde’ Brexit wordt of dat er een overgangsperiode komt. Wat al wel duidelijk is dat een Brexit belangrijke gevolgen heeft voor ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Deze gevolgen gelden overigens ook voor  werknemers die werken in het Verenigd Koninkrijk. Wat

Lees meer
Bent u voorbereid op de AVG?
voorbereid op de AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation), van toepassing. De wet brengt verplichtingen mee voor bedrijven met betrekking tot de verwerking én de beveiliging van persoonsgegevens. De nieuwe wetgeving is van belang voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt.

Lees meer
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Onkostenvergoeding vrijwilligers Bestaande mogelijkheden en wijziging in 2019 De participatie van vrijwilligers is voor veel organisaties onmisbaar, denk aan goede-doeleninstellingen en sportorganisaties. Voor de waardering van de inzet van vrijwilligers bestaat een fiscaal gunstig financieel instrument: de vrijwilligersvergoeding.

Lees meer
Giften aan culturele instellingen blijven in 2018 fiscaal extra aantrekkelijk
Giften culturele instellingen Betaalde giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn aftrekbaar. Voor particulieren, zzp’ers en andere zelfstandigen en samenwerkingsverbanden van ondernemers zoals maatschappen en firma’s, is de aftrek geregeld in de inkomstenbelasting. Voor rechtspersonen zoals bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, is deze aftrek in de vennootschapsbelasting geregeld.

Lees meer
Administratieplicht van een stichting of vereniging
administratieplicht stichting vereniging Stichtingen en verenigingen zijn administratieplichtig volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Regelgeving kan van invloed zijn op de wijze waarop een administratie moet worden ingericht. Bijvoorbeeld de btw-wetgeving stelt eisen aan de inrichting van facturen en aan de administratie, indien uw stichting of vereniging als btw-ondernemer moet worden aangemerkt.

Lees meer
Het loonkostenvoordeel: een tegemoetkoming voor werkgevers in 2018
Loonkostenvoordeel 2018 Wist u dat u als ondernemer een tegemoetkoming van de overheid kan aanvragen wanneer u een persoon uit een uitkeringssituatie of met een arbeidsbeperking in dienst neemt? Voor deze tegemoetkoming geldt per 1 januari 2018 een nieuwe regeling: het loonkostenvoordeel (hierna te noemen LKV).

Lees meer
Neem contact met ons op