Zieke werknemer en AVG – Wat mag wel en wat niet?

zieke werknemer en AVG

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer. Hoe gaat u hiermee om?

In de beleidsregel ‘De zieke werknemer’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven om welke gegevens het gaat: de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of om een wettelijke verplichting, zoals re-integratie, na te komen. In dat kader mag de werkgever de werknemer niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts en ook niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Wat mag u dan wel?

Wel mag u als werkgever vragen stellen die van belang zijn bij de overdracht van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld:

  • Kan ik op dit moment iets voor je betekenen?
  • Moet er nog iets geregeld worden intern of met opdrachtgevers nu je afwezig bent?
  • Wat is je eigen inschatting wanneer je je werk weer kunt oppakken, deels of volledig?
  • Heb je zelf ideeën over tijdelijk aangepast werk of taken? Laat het gerust weten zodat we met elkaar hier een open gesprek over kunnen voeren.
  • Ik wil dat iedere medewerker, ook jij, met plezier kan werken. Zijn er kwesties op het werk die jouw plezier op het werk aantasten? Dan wil ik daar graag met jou over spreken om samen te werken naar oplossingen.
  • Ik vind een goede afstemming werk en privé van groot belang. Als dat bij jou speelt wil ik graag, ook zonder ziekmelding, met jou kijken naar gezamenlijke oplossingen.
  • Wat is een goed moment om weer contact te hebben? Wil je mij dan bellen?

Bedrijfsarts

De re-integratie verloopt via de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of iemand in staat is aangepast werk te verrichten en hoelang het verzuim redelijkerwijs duurt. Verder adviseert de bedrijfsarts ook of er activiteiten van de werkgever en medewerker nodig zijn om oplossingen voor problemen te realiseren.

Terugkeer naar werk

De werkgever en de werknemer moeten het gesprek aangaan over de manier waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen. Daarbij kan de werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden nog wel kan verrichten.

Goed werknemerschap brengt immers ook met zich mee dat een werknemer zelf mede verantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en de terugkeer naar werk. Als werkgever mag u hier echter geen druk op uitoefenen. Zo nodig kunt u wel de bedrijfsarts vragen welke (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden de werknemer nog wel kan verrichten.

Werkgeversservice

Voor vragen over de re-integratie van uw zieke werknemer, kunt u contact opnemen met uw adviseur werkgeversservice. Of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht