Zes tips bij het opstellen van een contract

zes tips bij opstellen contract

Een contract sluiten en ondertekenen is aan de orde van de dag in ondernemend Nederland. Wat zijn de basisprincipes bij het opstellen van een contract. We geven u zes tips. Een mooie checklist.

Tip 1: De contractspartijen

Met wie wordt er een overeenkomst gesloten? Zorg ervoor dat de gegevens van de betrokken partijen juist worden vermeld en controleer deze gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Let ook op of de onderneming met wie u zaken doet op de juiste manier wordt vertegenwoordigd. Degene die het contract ondertekent, moet daartoe ook bevoegd zijn. Dit gaat nog vaak mis.

Tip 2: Wees concreet

Benoem duidelijk in het contract wat u bedoelt. Niets is zo gevaarlijk dan afspraken verwoorden in algemene bewoordingen en termen die op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Neem een lijst met definities op in het contract, als er onduidelijkheid kan bestaan over de uitleg van bepaalde termen.

Tip 3: Verklaar de algemene voorwaarden van toepassing

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als dat ook daadwerkelijk tussen partijen is afgesproken. Zet dus duidelijk in het contract dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Doet u dit niet, dan kunt u bij geschillen geen beroep doen op uw algemene voorwaarden. Vergeet dan vervolgens niet deze algemene voorwaarden ook aan de overeenkomst te hechten, zodat ze hiervan onderdeel uitmaken en ze eveneens tijdig ter hand zijn gesteld.

Tip 4: Wees volledig

Maar al te vaak komt het voor dat een overeenkomst niet volledig is en dat belangrijke zaken worden vergeten. Beschrijf niet alleen de prestatie die verricht moet worden, maar denk ook aan zaken die fout kunnen gaan en hoe geschillen dan worden opgelost.

Tip 5: Ondertekening van het contract

De meeste overeenkomsten zijn al geldig als er een mondelinge overeenkomst bestaat. Het probleem is echter dat mondelinge afspraken niet bewezen kunnen worden. Zorg er dus voor dat uw afspraken op schrift staan en dat er ook een handtekening onder staat. Bestaat een contract uit meerdere pagina’s, zorg dan voor een paraaf van de betrokken partijen op elke pagina.

Tip 6: Wat als iemand zich niet aan de afspraken houdt?

De bedoeling van een contract is dat partijen de gemaakte afspraken vastleggen en zich daar vervolgens ook aan houden. Maar wat gebeurt er als de wederpartij zich niet aan de afspraken houdt? Op grond van de wet kunt u dan een schadevergoeding vorderen, maar er is meer mogelijk. Zo kunt u een boetebeding opnemen in de overeenkomst. Een boetebeding fungeert als stok achter de deur.

Het opstellen van contracten is een kunst. Hebt u hulp nodig bij het opstellen van een contract? U kunt denken aan arbeidsovereenkomsten, huurcontracten, overnameovereenkomsten, het opstellen van algemene voorwaarden etc. De juristen van acconavm juridisch advies juridisch advies zijn u graag van dienst. U kunt hen bereiken door te mailen naar juristen@acconavm.nl of vul onderstaand adviesformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht