WOZ-waarde is basis voor belastingen

WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt jaarlijks door uw gemeente vastgesteld. WOZ staat voor: Wet Waardering Onroerende Zaken. Meestal vanaf februari ontvangt u van uw gemeente de nieuwe WOZ-beschikking. Iedere burger én ondernemer met onroerend goed dient er van doordrongen te zijn hoe belangrijk het is, de beschikking goed te controleren.

De WOZ-beschikking maakt tegenwoordig vaak onderdeel uit van de aanslag gemeentelijke heffingen. En daarmee wordt direct al duidelijk: de waarde van uw eigen woning is niet alleen belangrijk voor de berekening van het eigen woningforfait, maar de WOZ-waarde is de basis voor tal van belastingen.

De WOZ-waarde is tegenwoordig van belang voor de volgende heffingen:

  1. onroerendezaakbelasting;
  2. rioolheffing;
  3. watersysteemheffing (waterschap);
  4. schenk- en erfbelasting;
  5. eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting;
  6. waarde verhuurde woningen in Box 3 voor de inkomstenbelasting.

Controleer daarom ook dit jaar uw WOZ-beschikking weer, zodra deze op de mat valt. Maak tijdig bezwaar bij een onjuiste vaststelling. Uw accountmanager van acconavm kan u hier desgewenst bij van dienst zijn.

Lagere WOZ-waarde niet altijd gunstig

Een lagere WOZ-waarde is niet in alle gevallen gunstig. Houd er rekening mee dat bij een hypotheek boven de WOZ-waarde de bank een hoger percentage rente kan rekenen. Het kan daarom interessant zijn om voor u bezwaar maakt, dit met uw bank te bespreken.

Bodemwaarde bij afschrijving van gebouwen

Verder is de WOZ-waarde van belang voor de bodemwaarde bij afschrijving van gebouwen. Voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en het pand in eigen gebruik hebben is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Dit wil zeggen dat wanneer – door afschrijving – de boekwaarde lager wordt dan 50% van de WOZ-waarde niet meer verder mag worden afgeschreven op de gebouwen. Bij gebruik door derden is dit 100% van de WOZ waarde.

Voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen is de bodemwaarde tot en met 2018 ook 50% van de WOZ-waarde. Vanaf 2019 verandert dit. Dan geldt voor ondernemers in de vennootschapsbelasting dat de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde bedraagt. In deze situatie is het dus van belang de WOZ-waarde van het bedrijfspand zo laag mogelijk vast te stellen.

Sinds oktober 2016 zijn WOZ-waarden openbaar in te zien via het WOZ-waardeloket. Dit kan overigens alleen als uw gemeente aangesloten is op het landelijk netwerk hiervoor.

Wilt u nog actie ondernemen op een eerdere WOZ-beschikking? Lees dan het artikel: Is de bezwaartermijn verstreken en wilt u toch bezwaar maken?

Vragen en meer informatie

Voor vragen over de WOZ-waarde en bezwaar maken, kunt u contact opnemen met uw adviseur of onderstaand formulier invullen. We helpen u graag verder.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht