Wijzigingsvoorstel innovatiebox per 1 januari 2017

Innovatiebox

Houdt uw onderneming zich bezig met technische innovatie? Maakt u hiervoor gebruik van de innovatiebox? Per 1 januari 2017 veranderen mogelijk de voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox.

De innovatiebox is gericht op innovatieve ondernemers, die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Onder toepassing van de innovatiebox kunnen ondernemers die investeren in technische innovatie onder voorwaarden gebruikmaken van een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van feitelijk 5%.

Om de innovatiebox EU-proof te houden, heeft het ministerie van Financiën een wijzigingsvoorstel voor de toepassingsvoorwaarden van de innovatiebox bekendgemaakt. Deze voorgenomen wijzigingen kunnen financiële en administratieve gevolgen hebben voor zowel ondernemers die reeds gebruikmaken van de innovatiebox en ondernemers die overwegen om de innovatiebox toe te gaan passen.

Wijzigingsvoorstel innovatiebox 2017

De belangrijkste wijziging is de aanscherping van de eis dat er sprake moet zijn van reële innovatieactiviteiten in Nederland. Daarbij dient het immateriële activum voort te komen uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Deze aanscherping dient te voorkomen dat ondernemingen zonder substantiële economische activiteit in Nederland kunnen profiteren van de innovatiebox. Grote ondernemingen dienen voor dit activum of een daarmee samenhangend activum, naast de S&O-verklaring, tevens te beschikken over een octrooi, kwekersrecht, een exclusieve licentie, programmatuur of beschermingscertificaat.

Ook gelden er vanaf 2017 uitgebreide documentatie- en administratieverplichtingen. Zo wordt een gedetailleerde onderbouwing van de opbrengsten en uitgaven vereist. Deze verplichtingen kunnen bij u tot een bijkomende administratieve last leiden.

Voldoet u aan de nieuwe eisen?

Voor u als ondernemer is het van belang om na te gaan of u aan deze nieuwe eisen voldoet, zodat u kunt anticiperen op de nieuwe regelgeving.

Overgangsrecht

In de voorgestelde wetswijziging is een periode van overgangsrecht opgenomen van vijf jaren. De huidige innovatiebox kent een beperkte termijn voor activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016 en waarvoor in dat boekjaar is gekozen voor de innovatiebox. Deze termijn eindigt bij het boekjaar dat aanvangt op of na 1 juli 2021.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag meer informatie over wat de voorgestelde wijzingen voor u betekenen, neem dan contact met ons op via uw accountmanager of via onderstaand contactformulier. Ook over de WBSO-regeling in relatie tot de innovatiebox kunnen onze adviseurs belastingadvies het nodige vertellen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht