Wetsvoorstel: Het UBO-register in Nederland

UBO-register

In Nederland opgerichte entiteiten zijn vanaf januari 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap uitoefenen binnen de organisatie in te schrijven in het UBO-register, aldus het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’.

Het UBO-register gaat in werking treden als gevolg van Europese regels die zien op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan het witwassen van geld binnen de organisatie, maar ook belastingontduiking en fraude.

UBO?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, ofwel: de uiteindelijke belanghebbende binnen de organisatie. De genoemde belanghebbenden kunnen  natuurlijke personen zijn die meer dan 25% van de aandelen in een bv hebben of natuurlijke personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Het UBO-register wordt gebruikt om een transparant overzicht te creëren, zodat duidelijk wordt ‘wie’ aan de touwtjes trekt binnen de organisatie.

In Nederland zal het UBO-register deel gaan uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het Handelsregister worden, volgens het wetsvoorstel, de volgende gegevens van de UBO openbaar gemaakt:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedag, -maand en -jaar;
 • geboorteplaats en -land;
 • nationaliteit;
 • woonadres en -staat; en
 • de aard en de omvang van het economisch belang van de UBO.

Voor wie geldt het UBO-register?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn bijvoorbeeld verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

 • de bv;
 • de coöperatie;
 • de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of de vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met een onderneming;
 • de stichting;
 • de maatschap, de commanditaire vennootschap en vennootschap onder firma.

Dit betekent dat de registratieplicht niet geldt voor een eenmanszaak. Maar de eenmanszaak is natuurlijk al ingeschreven in het Handelsregister.

Schrijft u zich niet in?

Geldt voor uw organisatie een verplichting om de UBO’s in te schrijven, maar worden deze niet of niet volledig ingeschreven of wordt de inschrijving niet actueel gehouden? Dan loopt u kans bestraft te worden met een boete (maximaal € 20.750 per overtreding) en de overtreding wordt gekwalificeerd als een economisch delict onder de Wet op de economische delicten.

Overgangsregeling

Het wetsvoorstel heeft voor bestaande organisaties wel een overgangsregeling opgenomen. Het wetsvoorstel verplicht deze organisaties namelijk om uiterlijk 18 maanden nadat het wetsvoorstel in werking is getreden, hun UBO in het UBO-register in te schrijven. Voor organisaties die worden opgericht nadat het wetsvoorstel in werking is getreden, geldt geen overgangsregeling en start de inschrijfplicht direct!

Neem contact met ons op

Op dit moment is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Heeft u vragen over wie er binnen uw organisatie wordt aangemerkt als UBO of  heeft u straks ondersteuning nodig bij het inschrijven van de UBO in het UBO-register? Neem gerust contact op met de juristen van acconavm via juristen@acconavm.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht