Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen

Vier vragen uit de praktijk

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen

beperking wettelijke gemeenschap

Als u gaat trouwen is de huidige standaard dat u in gemeenschap van goederen trouwt, tenzij u iets regelt. Er komt een nieuwe standaard. Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel voor een beperkte gemeenschap van goederen aangenomen. Wat gaat er veranderen?

Beperking wettelijke gemeenschap

Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Enkel hetgeen de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, zal standaard in de gemeenschap van goederen vallen.

Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen op grond van het nieuwe wettelijke stelsel. Voorhuwelijkse schulden blijven privéschulden. Uitzondering hierop vormen goederen en schulden die voorafgaand aan het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Een aantal gevolgen van de nieuwe wetgeving bespreken we aan de hand van vier vragen uit de praktijk.

Voor wie geldt de regeling?

Wanneer u trouwt na inwerkingtreding van de wet zonder dat u huwelijkse voorwaarden opmaakt, geldt de beperkte gemeenschap voor u. Ook wanneer u na inwerkingtreding uw huwelijkse voorwaarden opheft of aanpast, is de beperkte gemeenschap het uitgangspunt. Het tijdstip van inwerkingtreding wordt bij Koninklijk Besluit bepaald. De wet treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2018 in werking.

Wanneer u dus voor de inwerkingtreding van de wet al gehuwd bent in algehele gemeenschap van goederen, verandert er voor u niets.

Hoe zit het met ondernemingsvermogen?

Als voorafgaand aan het huwelijk al sprake was van een onderneming, dan valt die onderneming niet in de gemeenschap van goederen. Met betrekking tot die onderneming moet aan de gemeenschap een redelijke vergoeding worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot heeft aangewend ten behoeve van de onderneming. Wat hieronder precies wordt verstaan, moet de praktijk uitwijzen.

Indien een onderneming tijdens het huwelijk wordt gestart, valt deze dus ook onder de nieuwe wettelijke regeling gewoon in de gemeenschap van goederen.

Hoe wordt het vermogen vastgesteld?

Als er tussen echtgenoten een geschil bestaat aan wie van hen een goed toebehoort en geen van beiden zijn/haar recht op dit goed kan bewijzen, wordt het goed als gemeenschapsgoed aangemerkt. Het is raadzaam om voor het aangaan van het huwelijk schriftelijk vast te leggen wie welk vermogen en welke schulden heeft. Bovendien dient na het aangaan van het huwelijk een goede administratie te worden bijgehouden om discussie in geval van echtscheiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat als u de regeling niet wenst?

U kunt nog altijd huwelijkse voorwaarden opmaken voorafgaand aan het huwelijk. U kunt daarbij een regeling overeenkomen die past bij uw specifieke wensen en situatie. Ook kunt u bij een wijziging van de huwelijkse voorwaarden een afwijkende regeling treffen. Wij adviseren u graag hierbij.

Met name in de volgende gevallen is het raadzaam om u te laten adviseren:

  • Als u reeds gezamenlijk vermogen bezit of gezamenlijk een schuld bent aangegaan voorafgaand aan het huwelijk voor ongelijke delen.
  • Als u een onderneming heeft (in welke vorm dan ook).
  • Als u schenkingen of erfenissen juist wel of juist onder geen beding wenst te delen. Een schenker of erflater kan middels een zogenaamde ‘insluitingsclausule’ namelijk regelen dat een schenking of erfrechtelijke verkrijging in de gemeenschap valt.

Welke specifieke gevolgen de wetswijziging voor u heeft indien u van plan bent te gaan trouwen of uw huwelijkse voorwaarden wenst aan te passen, bespreken wij graag met u. U kunt hiervoor contact opnemen met uw accountmanager of met een van onze specialisten Vermogens- en Inkomensplanning via vip@acconavm.nl. U kunt tevens gebruikmaken van onderstaand adviesformulier.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht