Wet omzetting aandelen aan toonder: controleer uw statuten!

Recent heeft de Kamer van Koophandel een brief gestuurd over de Wet omzetting aandelen aan toonder en daarin kort gewezen op de gevolgen voor de naamloze vennootschap (nv).

Wet omzetting aandelen aan toonder

De nv staat voor openheid: de aandelen zijn in principe vrij verhandelbaar en staan niet op naam. Vanaf 1 juli 2019 treedt echter de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking. Deze wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder in een nv mogelijk. Als gevolg van de wet worden alle aandelen op naam gesteld en zijn aandelen aan toonder vanaf dat moment niet langer geldig. De papieren documenten (toonderstukken) die aandeelhouders zelf bewaren worden daarom afgeschaft. De wet heeft als doel om transacties op de financiële markten transparanter te maken om belastingontduiking, witwassen, de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit te bestrijden.

Gevolgen voor de nv

Nv’s die aandelen aan toonder hebben uitgegeven zullen de toonderstukken van de aandeelhouders moeten innemen en omzetten naar ‘aandelen op naam’. Veel nv’s spreken in hun statuten nog over ‘aandelen aan toonder’. Indien dit bij uw nv het geval is, adviseren wij u de statuten te wijzigen. De aandeelhouders zullen in de meeste gevallen instemmen met de wijziging, immers zij willen de rechten die zijn verbonden aan hun aandeel blijven uitoefenen.
Tot 31 december 2019 heeft u de tijd om uw statuten te wijzigen en de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Wanneer deze statutaire wijziging niet heeft plaatsgevonden, worden de aandelen aan toonder in uw nv van rechtswege omgezet in ‘aandelen op naam’. Deze omzetting van aandelen heeft gevolgen voor de aandeelhouders met aandelen aan toonder.

Gevolgen voor de aandeelhouders

Aandeelhouders met aandelen aan toonder verliezen door de wet hun rechten (zoals het stemrecht en het dividendrecht) vanaf 1 januari 2020. De wet bevat daarnaast een aantal maatregelen om aandeelhouders te bewegen om hun toonderstukken in te leveren. Na het wijzigen van de statuten en als alle aandelen aan toonder zijn omgezet in aandelen op naam, kan de aandeelhouder zijn rechten bijvoorbeeld alleen nog uitoefenen als hij zijn toonderstukken heeft ingeleverd bij de nv. Door het inleveren van de toonderstukken krijgt de aandeelhouder namelijk de daaraan verbonden aandelen op zijn naam. Indien de aandeelhouder zijn toonderstukken niet heeft ingeleverd bij de nv, komen de desbetreffende aandelen automatisch in handen van de nv.

De vrijgestelde beleggingsinstelling

Heeft u een beleggingsvennootschap in de vorm van een nv, de zogenaamde VBI, vrijgestelde beleggingsinstelling? De Wet omzetting aandelen aan toonder geldt dan ook voor u!

Hulp bij aanpassen statuten en omzetten aandelen

Het aanpassen van de statuten vergt een kritisch oog, wellicht zijn er nog andere zaken die spelen en direct meegenomen kunnen worden. De juristen van acconavm adviseren u graag bij het wijzigen van de statuten. Ook bij de procedure van het op naam zetten van de aandelen, kunnen wij u adviseren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een mail te sturen naar juristen@acconavm.nl of via onderstaand contactformulier. Samen brengen we u en uw onderneming verder met focus op de toekomst.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht