Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wijzigingen in de sectorindeling en wat dit nu en op termijn voor u betekent

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 29 juni jl. heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In dit wetsvoorstel worden o.a. maatregelen voorgesteld op het gebied van de proeftijd, de ketenregeling voor tijdelijke arbeidscontracten, de positie van payrollwerknemers, het ontslagprocesrecht, de transitievergoeding en de WW-premie (afschaffing sectorale indeling). Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Het wetsvoorstel WAB moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Wijzigingen in de WW-premie (afschaffing sectorale indeling)

Met het wetsvoorstel wordt o.a. beoogd om in 2020 de sectorale differentiatie van de WW-premie af te schaffen. Ter vervanging komt dan één systeem van premieheffing naar de aard van het contract. Hierbij betaalt u als werkgever een hoge WW-premie bij een tijdelijk dienstverband en een lage WW-premie bij een vast dienstverband.

Waarom deze wijzigingen in de WW-premie?

De hoogte van de premies werknemersverzekeringen is op dit moment afhankelijk van de sector waarin de werkgever is ingedeeld. Het huidige systeem bestaat uit 67 verschillende sectoren en 71 verschillende premies. Werkgevers vertonen hierbij in toenemende shopgedrag tussen de sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen en met terugwerkende kracht terug te vorderen. Dit heeft geleid tot een onverantwoord groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst. Het systeem is bovendien inmiddels sterk verouderd volgens Minister Koolmees, doordat sectoromschrijvingen de huidige economie niet altijd meer weerspiegelen en het systeem beperkte prikkels biedt om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Daarom bestaat het voornemen om, als onderdeel van de WAB, de sectorale differentiatie van de WW-premie af te schaffen.  Vanaf januari 2020 zal alleen nog het soort contract de hoogte van de WW-premie bepalen. Daarbij gelden voortaan twee tarieven voor vast en flex: indien een werkgever een werknemer een vaste baan met vast aantal uren aanbiedt, is de afdracht van WW-premie lager dan wanneer de werkgever de werknemer een tijdelijk contract aanbiedt. Het doel hiervan is het aanbieden van vaste arbeidscontracten aantrekkelijker te maken.

Onmiddellijk ingevoerde maatregelen vooruitlopend op de invoering van de WAB

Om te anticiperen op de inwerkingtreding van de WAB en een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, zijn per direct (met terugwerkende kracht tot 29 juni 2018, 17.00u) een aantal specifieke maatregelen ingevoerd:

  • Wijzigingen in de sectorindeling van een werkgever kunnen vanaf 29 juni 2018 om 17.00u  alleen nog plaatsvinden met ingang van een datum in de toekomst. Over verstreken periodes kunnen te veel betaalde premies dus niet meer worden teruggevraagd. Andersom is het wel mogelijk dat de Belastingdienst premies navordert, indien de Belastingdienst constateert dat de werkgever is bevoordeeld doordat hij voor de sectorindeling relevante wijzigingen te laat heeft doorgegeven waardoor de indeling niet tijdig is aangepast.
  • Verzoeken om gesplitste aansluitingen, dat wil zeggen het indelen van delen van de onderneming in verschillende sectoren voor verschillende soorten werkzaamheden, worden vanaf 29 juni 2018 om 17.00u door de Belastingdienst niet meer in behandeling genomen.
  • Verzoeken om concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen, dat wil zeggen aansluiting van een werkmaatschappij of een nevenbedrijf bij een ander bedrijf binnen het concern of een groep, worden vanaf 29 juni 2018 om 17.00u eveneens niet meer in behandeling genomen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Kort samengevat betekent de huidige stand van zaken voor u dat u in beginsel blijft ingedeeld in de sector waarin u nu zit. U kunt geen financieel voordeel meer realiseren door het aanvragen met terugwerkende kracht van een andere sectorindeling. Ook kunt u geen gesplitste aansluiting of een groeps- of concernaansluiting meer vragen. U kunt alleen nog een verzoek doen tot wijziging van uw eigen sectorindeling voor de toekomst.

Verzoeken die nog zijn ingediend vóór 29 juni 2018 17.00u worden overigens wel nog gewoon in behandeling genomen.

Vragen?

Hebt u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met uw accountmanager of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht