Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Tweede Kamer

Wet arbeidsmarkt in balans

Voor de zomer informeerden we u reeds over het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum is januari 2020.

En met 2019 voor de deur, komt ook 2020 met rasse schreden dichterbij. Het is zaak dat u zich goed voorbereidt op deze wetswijzigingen. Wij nemen u graag mee in een aantal zaken dat gaat veranderen, als het wetsvoorstel ook door de Tweede én Eerste Kamer wordt aangenomen.

Sectorpremie

De sectorpremie gaat op de schop. De hoogte van deze WW-premie wordt straks bepaald door het soort contract dat u aanbiedt aan uw nieuwe werknemers. Er wordt dan gesproken over de lage sectorpremie (vast contract) en de hoge sectorpremie (flexibel contract). Het verschil zal naar verwachting ongeveer 5% zijn. Een werknemer met een tijdelijk contract is dus altijd 5% duurder dan iemand met een vast contract!

Op de salarisstrook dient u dan ook te vermelden om welk soort contract het gaat.

Proeftijd

Bij een vast contract mag straks een proeftijd worden bedongen van maximaal vijf maanden, dit is nu twee maanden. Bij een flexibel contract langer dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal drie maanden duren, dat is in de huidige regelgeving twee maanden.

Het aantal contracten in de ketenregeling (maximaal drie) blijft gelijk. Alleen de duur wordt uitgebreid van 24 maanden naar 36 maanden. Dat was overigens ook de regel voordat de Wet Werk en Zekerheid in werking trad.

Transitievergoeding

Vanaf 2020 heeft een werknemer vanaf de datum in dienst direct recht op een transitievergoeding. Voorheen was dat na 24 maanden, indien de arbeidsovereenkomst niet werd verlengd. De hoogte van deze transitievergoeding zal echter minimaal zijn bij een contract korter dan 24 maanden.

Oproepcontract

Vanaf 2020 is de werknemer die een oproepcontract of een min-max contract heeft, verplicht om gehoor te geven aan de oproep als hij minimaal vier dagen van te voren is verwittigd. Een juiste vastlegging hiervan (bijvoorbeeld middels een werkrooster) is essentieel.

Ontslag werknemer

Op basis van zogenaamde cumulatiegronden wordt het in bepaalde omstandigheden makkelijker om een werknemer te ontslaan. Deze grond of gronden worden straks de optelsom van diverse omstandigheden die op dat moment een rol spelen.

Wetsvoorstel

Het is en blijft nog altijd een wetsvoorstel, maar toch verdient deze wet zeker nu de aandacht. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2020 zal ingaan. Mocht er aanleiding zijn om de W.A.B. weer onder uw aandacht te brengen, let dan op de volgende nieuwsbrieven.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met een van de adviseurs werkgeversservice. U kunt ons bereiken door een email te sturen naar wgs@acconavm.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht