http://webinar%20personeels-%20en%20salarisadministratie

Werkgevers opgelet: wijzigingen voor de premies Whk en Aof

wijzigingen werkhervattingskas wgs

Vanaf 2022 wijzigen de premies Werkhervattingskas (Whk) en Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Wat betekent dit voor u als werkgever? In deze blog vertel ik u alles over de wijzigingen.

Hoe zat het ook alweer?

In 2021 betaalde u als werkgever voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) nog een basispremie van 7,03 procent. Hier komt vanaf 2022 verandering in. Vanaf dan wordt de premie Aof gedifferentieerd in grote en kleine werkgevers, en daarmee in hoge en lage premies.

Deze verdeling ziet er als volgt uit:

  • kleine werkgevers: met een loonsom tot en met 882.500 euro ( ≤ 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar), zijn de lage premie verschuldigd van 5,49 procent;
  • grote werkgevers: met een loonsom hoger dan 882.500 euro, zijn de hoge premie verschuldigd van 7,05 procent.

Op 1 september 2021 is ook de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bekendgemaakt. De grens van het Whk-premieloon tussen kleine en middelgrote werkgevers is hetzelfde als de grens van het Aof-premieloon tussen kleine en grote werkgevers. Het verschil tussen de hoge en lage premie is nooit meer dan 2 procent.

Wijzigingen werkgeverscategorieën Whk

De hoeveelheid gedifferentieerde premie Whk die u als werkgever afdraagt als onderdeel van de werknemersverzekeringen, wordt bepaald door de Belastingdienst. Aan de hand van de loonsom wordt bepaald in welke categorie u valt. Voor de premievaststelling van jaar t wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar t-2. Dit betekent dat UWV bij de premievaststelling van het jaar 2022 kijkt het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2020 (t-2). Voor  komend jaar zien de categorieën er op deze manier uit:

  • kleine werkgevers: dit zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom tot 882.500 euro. Als kleine werkgever draagt u vaste percentages af voor de WGA en Ziektewet. Het gaat hierbij om sectorale premies.
  • middelgrote werkgevers: hierbij gaat het om werkgevers met een premieplichtige loonsom >25 en ≤100 keer het gemiddelde premieplichtig loon. Er is dan sprake van een premieplichtige loonsom tussen de 882.500 euro en 3.530.000 euro. De percentages WGA en Ziektewet staan niet vast, maar worden bepaald aan de hand van een gewogen gemiddelde van de sectorale en de individuele premie. Laatstgenoemde is dus van grote invloed op het percentage naarmate de premieplichtige loonsom stijgt.
  • grote werkgevers: dit zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom van meer dan 3.530.000 euro. Hiervoor geldt dat de percentages WGA en Ziektewet volledig gebaseerd zijn op een individuele berekende premielast.

Wat betekent dit voor u?

Door de verruiming in de werkgeverscategorieën, kunt u als werkgever langer een ‘kleine werkgever’ zijn. Afhankelijk van de uitkeringsrisico’s die u de afgelopen jaren hebt gehad, kan dit een voordeel zijn. Als u weinig last hebt gehad van ziekte onder uw werknemers, kan de premie lager uitvallen. Was het een voorgaand jaar (t-2)  juist wel een probleem binnen uw bedrijf en valt u onder de categorie middelgrote of grote werkgevers? Dan kan het juist betekenen dat u een hogere premie betaalt. Ga met uw adviseur in gesprek en bekijk welke situatie voor u van toepassing is. Zodat u weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Aangezien de loonsom van 2020 bepalend is voor de werkgeverscategorie waarin u valt, heeft u hier geen invloed meer op. U kunt nu niet ineens besluiten nog een kleine werkgever te worden. Wat wel belangrijk is, is dat u de beschikking voor Aof en Whk die u van de Belastingdienst ontvangt met ons deelt. Zodat acconavm werkgeversservice de juiste premies verwerkt in de salaris- en personeelsadministratie. Vraag om advies bij uw salarisadministrateur. Neem contact op met uw adviseur, een kantoor bij u in de buurt of met acconavm werkgeversservice.

Bekijk hét werkgeverswebinar

Wilt u meer weten over de (premie)wijzigingen voor Aof en Whk? Dit komt uitgebreid aan bod tijdens ons webinar van onze specialisten van de werkgeversservice Ivo Dinjens en Margot van der Kris. Ze nemen u mee langs verschillende actuele thema’s voor u als werkgever. Hét werkgeverswebinar is eerder opgenomen en kunt u on demand bekijken. Ook uw vragen worden beantwoord. Zo gaat u goed voorbereid het nieuwe jaar tegemoet.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Anneke Venema-Duteweerd (Salarisadministrateur)
Bij Anneke Venema is uw salaris- en personeelsadministratie in goede handen. Vanuit het accon■avm kantoor in Groningen ontzorgt zij samen met haar collega’s van werkgeversservice u volledig bij de salaris- én personeelsadministratie. Zodat u als werkgever voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en succesvol kunt ondernemen. Met focus op de toekomst.


<< terug naar overzicht