Werkgevers opgelet: belangrijke wijzigingen in personeelszaken

personeelszaken

Wat is er veranderd én gaat er veranderen in de reiskosten, bijtellingen, de werkkostenregeling en scholingskosten voor uw medewerkers? Vanuit de acconavm werkgeversservice praat ik u bij over de belangrijkste wijzigingen in personeelszaken.

Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten

Eerder schreef ik over de versoepeling voor reiskostenvergoeding die zou komen te vervallen. Voor het jaar 2020 was het als werkgever mogelijk om de reiskostenvergoeding door te laten lopen, ook al werkten uw werknemers vanuit huis.

Dit zou stoppen per 1 april 2021, maar dit is uiteindelijk verlengd tot en met 1 oktober 2021. Hierdoor mogen tot die tijd de reiskosten worden doorbetaald, óók als uw werknemers vanuit huis werken. Daarna vervalt deze versoepeling.

Twee of meer auto’s ter beschikking

Stelt u als werkgever twee of meer auto’s ter beschikking aan uw werknemers? Dan berekent u de bijtelling per 1 januari 2021 op een andere manier. U past de bijtelling toe per auto waarmee de werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Rijdt uw werknemer met geen enkele auto meer dan 500 privékilometers, dan hoeft u niets bij te tellen.

Voorbeeld bijtelling

U stelt een werknemer twee auto’s gelijktijdig ter beschikking. De werknemer rijdt met auto één op jaarbasis meer dan 500 privékilometers. Maar de werknemer kan aantonen dat hij auto twee niet privé gebruikt. In dat geval moet u alleen voor auto één bijtellen.

Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling bij privégebruik van meerdere auto’s beperkt kan blijven tot één auto, als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin één persoon een rijbewijs heeft. U houdt in dat geval alleen rekening met de auto met de hoogste bijtelling.

Als in het gezin van de werknemer twee personen een rijbewijs hebben, dan wordt de bijtelling wél over twee auto’s berekend. Bij meer dan twee auto’s houdt u rekening met de twee auto’s met de hoogste bijtelling. Tot en met 2020 telde u in dit geval nog bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.

De bewijslast ligt bij de Belastingdienst. Stellen zij vast dat uw werknemer toch over meer dan één of meer dan twee auto’s moet bijtellen, dan moeten zij ook aantonen waarom. Daarbij wordt rekening gehouden met eigen auto’s van de werknemer die voor privégebruik net zo geschikt zijn als één van de ter beschikking gestelde auto’s.

Wijziging bijtelling auto zonder CO₂-uitstoot

Op 1 januari 2021 is de korting op bijtelling voor auto’s zonder CO₂-uitstoot verlaagd: naar 10 procent voor de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde.

Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag u de korting nog toepassen op de volledige waarde. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Zo moet voor de aandrijving de benodigde energie worden opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat. En moeten de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek.

Werkkostenregeling en scholingskosten

Vanwege de coronacrisis wordt het belang van scholing nog meer benadrukt. De gerichte vrijstelling voor scholing geldt sinds dit jaar daarom ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholingskosten van ex-medewerkers. De gerichte vrijstelling geldt ook voor huidige werknemers die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren.

Vrijgestelde scholing ex-werknemers

Neemt u afscheid van een medewerker, en is er na zijn dienstverband nog scholingsbudget over? Dan mag de ex-medewerker dit na zijn dienstverband nog gebruiken. De Belastingdienst beoordeelt of dit wordt gebruikt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning.

Wat betekent dit voor u?

Wat betekenen deze wijzigingen in uw situatie? Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt om uw personeelszaken te bespreken. Of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Mijn collega’s en ik van acconavm werkgeversservice ontzorgen u hierin graag. Zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen én weet waar u aan toe bent.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eugène Gulikers (HR Adviseur Werkgeversservice)
Eugène Gulikers, werkgeversservice, staat met hart en ziel klaar voor zijn klanten. In heldere nuchtere taal, en met de nodige humor begeleidt hij werkgevers graag bij implementatie van nieuwe wetgeving. Hij is hiervan dan ook uitstekend op de hoogte: Werkkostenregeling, Participatiewet, Wet Werk en Zekerheid, Lage Inkomensvoordeel.  Aan de andere kant gaat hij ook graag de diepte in. Hij werkt graag met de Persoonlijke Profiel Analyse, een instrument om duidelijk te krijgen of ambitie en vaardigheden matchen.


<< terug naar overzicht