Wat is uw bedrijf waard?

Over het begrip ‘waarderen’ bestaat veel verwarring. In de praktijk worden veel vuistregels gebruikt om de ‘waarde’ van de onderneming te bepalen. Een bedrijfswaardering is echter veel meer dan een simpele rekensom.

Vuistregel, rekensom of….

Een ‘waardering’ op basis van vuistregels is zo gemaakt: een factor maal de nettowinst, een factor maal de EBITDA of de intrinsieke waarde vermeerderd met een factor maal de gemiddelde winst. Uiteraard kunnen dergelijke vuistregels handig zijn voor een globale indicatie. Elke onderneming is echter uniek, waardoor algemene vuistregels een verkeerd beeld kunnen geven. Maar hoe wordt de waarde van uw bedrijf dan bepaald? En waarom? We leggen het u graag uit.

Het verhaal achter de cijfers

Als waarderingsdeskundigen zijn de cijfers voor ons interessant. We houden van rekenen en hebben daar deels ons vak van gemaakt. Wat we echter veel interessanter vinden is het verhaal achter de cijfers. Dat verhaal vertelt ons hoe de cijfers ontstaan. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de onderneming? Waar liggen de kansen en welke bedreigingen liggen op de loer? Is de onderneming erg afhankelijk van bijvoorbeeld afnemers, leveranciers of het management?

Het goed begrijpen van de onderneming is essentieel om de toekomstige kasstromen én het risicoprofiel van de onderneming goed te kunnen duiden. Want deze twee zaken, samen met de factor tijd, bepalen in de kern de waarde van uw onderneming. In het proces van bedrijfswaardering besteden we hier dan ook veel aandacht aan.

De toekomst

Niemand kan in de toekomst kijken. Toch is het als ondernemer belangrijk om vooruit te kijken en een prognose te maken voor de komende jaren. Dat geeft houvast. Een goed onderbouwde prognose met een investeringsbegroting is ook voor een waardering belangrijk. Een investeerder die een onderneming koopt, wil immers in de toekomst zijn investering kunnen terugverdienen met de geldstromen uit de onderneming. Daarom brengen we bij een waardering eerst de verwachte toekomstige geldstromen in kaart. Deze verwachte geldstromen zijn de basis voor de waardering van een onderneming.

Risicoprofiel

Om de waarde van de onderneming op de waarderingsdatum te bepalen moeten we de toekomstige geldstromen contant maken. Immers, een euro die ik over vijf jaar ontvang is minder waard dan een euro die ik nu ontvang. Dit doen we met behulp van de rendementseis, ook wel de vermogenskostenvoet genoemd. Dit is het rendement dat een investeerder vereist voor een investering in een specifieke onderneming.

De rendementseis wordt bepaald door het risicoprofiel van de onderneming. Immers, als een investeerder een hoger risico loopt, zal hij ook een hoger rendement eisen op zijn investering. Dit drukt de waarde van de onderneming. Het risicoprofiel wordt bepaald door tal van factoren, zoals de afhankelijkheid van afnemers, leveranciers en management . Is uw omzet grotendeels afkomstig van één klant, dan is het gevolg van het mogelijk verliezen van deze klant groot. Het risico dat deze klant wegvalt, verhoogt daarom het risicoprofiel. Ook de spreiding van activiteiten, het track record, flexibiliteit en toetredingsbarrières tot de branche beïnvloeden het risicoprofiel. Dit laten we zien in een voorbeeld om dit technische verhaal te verduidelijken.

Ondernemer Jan is machinebouwer en richt zich volledig op de bouw van machines voor melkveebedrijven. Zijn resultaten in de laatste vijf jaar zijn wisselend. Dit komt door de lage melkprijzen afgelopen jaren, waardoor de melkveehouders minder investeerden. Zijn bedrijf is gevestigd in een huurpand. Zijn huurcontract loopt nog vijf jaar en het personeel is in vaste dienst.

Deze zaken zorgen ervoor dat het risicoprofiel van deze onderneming hoog is. Zijn toekomstige kasstromen zijn immers moeilijk te voorspellen en hij is volledig afhankelijk van één sector. Zijn belangrijkste kostenposten (huurlasten en personeelskosten) zijn vast, waardoor hij in mindere jaren niet eenvoudig de kosten kan verlagen. Een investeerder zal daarom een hoog rendement eisen op een investering in de onderneming en dus minder betalen voor de onderneming dan wanneer het risicoprofiel lager zou zijn. 

Ondernemingswaarde versus aandelenwaarde

Met behulp van de toekomstige kasstromen en de vermogenskostenvoet kunnen we de waarde van een onderneming op de waarderingsdatum bepalen. Dit noemen we de ondernemingswaarde. Dit begrip moeten we goed onderscheiden van de aandelenwaarde.

Een onderneming kan bezittingen en schulden hebben die niet direct betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn overtollige liquide middelen, rentedragende vorderingen en rentedragende schulden. Deze posten worden bij de ondernemingswaarde opgeteld, dan wel er vanaf getrokken. Dit resulteert vervolgens in de aandelenwaarde.

Benieuwd naar de waarde van úw onderneming?

De specialisten van corporate finance helpen u graag om de waarde van uw onderneming te bepalen. Bijvoorbeeld als voorbereiding op de verkoop van uw onderneming, omdat u uw onderneming wilt overdragen aan uw kinderen, of omdat u een personeelslid wilt laten participeren. Ook in minder plezierige situaties, zoals een waardebepaling in verband met overlijden of een echtscheiding helpen wij u graag.

Neem contact op met Henk Heij (06-22401082) of Ries van den Bosch (06-30053797) voor meer informatie.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht