http://Familiebedrijven%20header

Wat als… bestuursopvolging en levenstestament

Wat als… bestuursopvolging en levenstestament

bestuursopvolging en levenstestament

U denkt er liever niet over na, maar wat als… u ziek wordt waardoor u niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Of overlijdt? Het geeft rust voor u en uw naasten als u afspraken maakt over (bestuurs)opvolging en (levens)testamenten. Lees er meer over en ontdek waarbij acconavm u kan ondersteunen.

Waarom nu iets regelen?

Stel dat u niets regelt en u wordt (tijdelijk) wilsonbekwaam. Dan kan alleen door tussenkomst van de rechter een waarnemer worden aangewezen die uw taken als eigenaar of bestuurder tijdelijk overneemt.

Onderneemt u in een bv? Bij overlijden zijn het uw erfgenamen die besluiten wie de bestuurder van de bv wordt. Als er onenigheid ontstaat tussen aandeelhouders, kan het zijn dat er geen nieuwe bestuurder wordt benoemd. En dat uw onderneming dus mogelijk stuurloos is. Dit is ook het geval zolang niet alle erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard.

Ook bij een eenmanszaak, vof of maatschap kan bij problemen tussen de erfgenamen de continuïteit van uw onderneming gevaar lopen. Het is verstandig om er rekening mee te houden dat dit soort situaties kunnen ontstaan. Met een testament schept u helderheid over wie uw onderneming verkrijgt bij overlijden.

Leg uw opvolging vast

Voor eenmanszaken

Hebt u een eenmanszaak? En weet u bijvoorbeeld al dat uw kinderen uw bedrijf willen overnemen? Dan adviseren wij u om de opvolging vast te leggen in uw testament en levenstestament.

Maatschap of vof

Onderneemt u in een maatschap of vof, dan kunt u de afspraken over de voortzetting en overname vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst (de maatschaps- of vof-akte). In de voortzettings- en overnamebepalingen kunt u vastleggen in welke situatie de onderneming kan worden overgenomen door één van de andere vennoten en tegen welke waarde dit mogelijk is.

Eventueel kunt u in de samenwerkingsovereenkomst een volmacht afgeven aan de andere vennoten om (rechts)handelingen voor de maatschap of vof te blijven verrichten, mocht u wilsonbekwaam worden.

Bv’s

Ook voor bv’s is het mogelijk om nu alvast iets te regelen. Zo kunt u nu al besluiten wie er bij uw overlijden bestuurder wordt. Aangezien de algemene vergadering van aandeelhouders een bestuurder benoemt, moet u dit besluit vastleggen in notulen. Dit geldt ook als u door ziekte (tijdelijk) niet in staat bent om de vennootschap te besturen.

Het levenstestament

Naast het regelen van de (bestuurs)opvolging is het raadzaam om een levenstestament op te stellen. Hierin legt u keuzes en wensen vast voor de toekomst. U beantwoordt daarmee de vraag: wat moet er gebeuren als ik zelf niet meer kan handelen? Dit kan een tijdelijke situatie zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Of permanent door bijvoorbeeld een ernstige aandoening. Een notaris kan een levenstestament voor u opstellen.

In het levenstestament kunt u bepalen wie namens u in bepaalde situaties beslissingen mag nemen en waarover. Bijvoorbeeld over geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent om belangrijke beslissingen voldoende te overzien.

Denk na over uw wensen

Het is belangrijk om vóór het opstellen van het levenstestament (en dus voorafgaand aan de afspraak bij de notaris) voor ogen te hebben hoe u de zaken wilt regelen. Denk bijvoorbeeld aan wie uw zakelijke belangen mag regelen en aan wie u uw medische en persoonlijke belangen toevertrouwt. U kunt er ook voor kiezen dat een gemachtigde rekening en verantwoording aflegt over het door hem of haar gevoerde beheer, aan een door u aangewezen toezichthouder.

Meer informatie

De juridisch adviseurs van acconavm kunnen de notulen van de algemene vergadering voorbereiden en opstellen. Daarbij kunnen we ook contractuele zaken voor u uit handen nemen verzorgen we de afstemming met de notaris. Het is prettig voor alle partijen als de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is. Dit komt de waarde van uw onderneming ten goede.

Leg niet alleen een opvolgend bestuurder vast, maar geef ook invulling aan uw bredere wensen. Graag adviseren wij u over uw testament, een levenstestament of een bedrijfsopvolgingsplan. We staan eveneens stil bij de fiscale gevolgen, zoals de gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting. Mogelijk dat u reeds bepaalde zaken heeft geregeld, zodat kan worden bekeken in hoeverre een en ander nog overeenkomstig uw wensen en de huidige wetgeving is. Onze specialisten Vermogens- en inkomensplanning kunnen u hierbij uitstekend van advies voorzien. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek.

Wilt u hier meer over weten? Kom met ons in contact via uw acconavm adviseur, een kantoor bij u in de buurt, of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Een specialist neemt contact met u op.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Margriet de Wijk-Kuper (Junior Juridisch Adviseur)
Sinds 2019 werkt Margriet de Wijk-Kuper bij accon■avm als Junior Juridisch Adviseur. Ze is actief in de agrosector, voornamelijk in de regio Groningen en Drenthe. Opstellen en beoordelen van overeenkomsten, advies geven over testamenten en huwelijkse voorwaarden en bezwaarschriften schrijven zijn onderdeel van haar werkzaamheden.


<< terug naar overzicht