Veranderingen huurovereenkomsten

Huurovereenkomsten

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten van woonruimte aan te bieden. Welke opties hebt u?

Contract voor bepaalde tijd met maximumlooptijd van 2 jaar voor zelfstandige woningen

Verhuurder en huurder maken een concrete afspraak in het contract over de duur van de huurperiode, met een maximale duur van twee jaar. De huurder behoudt bij het aangaan van het tijdelijk contract zijn inschrijfduur als woningzoekende.

Bij dit contract geldt de reguliere huurprijsbescherming. Het toetsen van de huurprijs door de Huurcommissie kan tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het tijdelijk contract.

De huurder kan opzeggen met een minimale opzegtermijn van één maand, de verhuurder kan dit niet. Wel is het voor een verhuurder van belang, tussen drie en één maand voor het verstrijken van de verhuurperiode, de huurder schriftelijk te informeren over het tijdstip van het einde van het contract. Doet de verhuurder dit niet, dan ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. De verhuurder kan de huurder ook een nieuw contract aanbieden, maar dit mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn.

Contract voor bepaalde tijd (maximaal 5 jaar) voor onzelfstandige woningen (kamers)

Deze overeenkomst geldt voor het (ver)huren van een onzelfstandige woonruimte, waarin voorzieningen worden gedeeld met één of meerdere huurders van andere kamers. De maximale duur van deze overeenkomst is vijf jaar, in tegenstelling tot de twee jaar bij een zelfstandige woning. De overige voorwaarden zijn gelijk.

Meer mogelijkheden voor specifieke doelgroepen

Tijdelijke verhuur is voor meer categorieën woningen voor bepaalde doelgroepen mogelijk. Zodra iemand buiten de doelgroep valt, mag de huur worden opgezegd, maar alleen als contractueel is bepaald dat de woning na beëindiging van de overeenkomst weer wordt verhuurd aan iemand uit een doelgroep.

Deze regeling geldt voor:

  • jongeren tot 28 jaar; een woning die is bestemd als jongerenwoning door de verhuurder kan worden opgezegd ten behoeve van een nieuwe jongere op het moment dat de jongere de woning 5 jaar heeft bewoond.
  • promovendi;
  • studenten;
  • grote gezinnen; deze overeenkomst is mogelijk voor een huishouden van minimaal 8 personen. De verhuurder kan de overeenkomst opzeggen als het gezin uit minder dan 5 personen bestaat. Wonen er minimaal 5 personen op het adres, dan mag de verhuurder niet opzeggen. Opzeggen door de verhuurder mag ook alleen als blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen.

Tijdelijk niet thuis wonen

Er zijn mensen die langere tijd niet in hun huis wonen. Deze mensen krijgen meer mogelijkheden om hun woning tussentijds tijdelijk te verhuren. 

Verhuur te koop staande woning

Te koop staande woningen mogen voortaan tijdelijk worden verhuurd. Dit is geregeld in de Leegstandwet. Er moet echter wel een vergunning aan worden gevraagd, anders geldt het gewone huurregime en is huurbeëindiging lastig.

Vragen over huurovereenkomsten?

Hebt u vragen over het voorgaande? Neem dan contact op met de juristen van acconavm. U kunt hiervoor het adviesformulier invullen of mailen naar juristen@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht