Uitfasering pensioen in eigen beheer – aandachtspunten

Uitfasering pensioen in eigen beheer – aandachtspunten

Uitfasering pensioen in eigen beheer

De advisering over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is nog steeds in volle gang. In de praktijk besteden we extra aandacht aan de privaatrechtelijke gevolgen voor de (ex-)partner; het afwikkelen van ‘oude’ echtscheidingen en de loonbelasting die ingehouden moet worden bij pensioenuitkeringen en eenmalige afkoopsommen.

Privaatrechtelijke aspecten (ex-)partner

De uitfasering van pensioen in eigen beheer is niet alleen een fiscaal item maar heeft ook privaatrechtelijke gevolgen. Dit betreft o.a. de afspraken die met de (ex-)partner worden gemaakt als het pensioen wordt afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Als gevolg van de afkoop of omzetting vermindert vaak de rechtspositie van de (ex-)partner in belangrijke mate. De vraag is of en op welke wijze de partner hiervoor gecompenseerd wordt.

Inmiddels zijn door acconavm een aantal modelafspraken ontwikkeld op basis waarvan de (ex-)partner gecompenseerd wordt. Meestal wordt daarbij gekozen voor een voorwaardelijke compensatie, zodat bij de uitfasering in 2017 de partner nog geen vergoeding ontvangt. Soms is het voordelig en gewenst dat wel een betaling plaatsvindt.

‘Oude’ echtscheidingen afwikkelen met nieuwe wet

Bij veel echtscheidingen werd vroeger de verdeling van het pensioen niet goed vastgelegd. Ook waren de mogelijkheden van een fiscaal vriendelijke afwikkeling beperkt waardoor ex-partners niet volledig los van elkaar kwamen.

De nieuwe Wet uitfasering pensioen in eigen beheer biedt diverse mogelijkheden om de finale afwikkeling alsnog plaats te laten vinden. Inmiddels zijn bij een aantal cliënten trajecten opgestart om bij oude echtscheidingen alle losse pensioeneindjes aan elkaar te knopen.

Aangifte loonbelasting

Over pensioenuitkeringen moet loonbelasting worden ingehouden. Dit geldt ook voor een eenmalige afkoopsom. De aangifte loonbelasting en de betaling van de loonbelasting dienen binnen één maand na de maand waarin de afkoopsom is ontvangen, te worden gedaan.

Meestal ontvangen directeur grootaandeelhouders (dga’s) al salaris of pensioen van hun bv en wordt er al maandelijks een aangifte loonbelasting gedaan. De afkoopsom kan dan in deze aangifte worden verwerkt.

Als er nog geen aangiftes loonbelasting worden gedaan, dient de pensioenuitvoerder zich aan te melden bij de Belastingdienst en eenmalig een aangifte te doen. Omdat de fiscus na de aanmelding niet altijd binnen één maand een aangifte heeft uitgereikt, is de periode van indiening van de aangifte in de praktijk soms wat langer.

Meer informatie uitfasering pensioen

Bent u dga en hebt u te maken met de uitfasering van uw pensioen in eigen beheer? Is er daarnaast sprake van een echtscheiding nu of in het verleden, dan zijn er extra aandachtspunten voor u en uw (ex-)partner. Bespreek dit met uw acconavm adviseur of vul onderstaand contactformulier in en we brengen u met onze pensioenadviseurs in contact.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht