UBO-registratie: hoe zat het ook alweer?

UBO-registratie: hoe zat het ook alweer?

UBO

Bent u aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap? Of bent u degene die feitelijke zeggenschap uitoefent binnen een Nederlandse organisatie? Dan bent u waarschijnlijk verplicht om u in te schrijven in het UBO-register. Wat betekent dat voor u? We vertellen u er graag meer over.

Registratie bij de KVK

In 2020 is het UBO-register in werking gesteld. De UBO-wetgeving verplicht rechtspersonen en ondernemingen die onder het Nederlands recht vallen om hun (in)directe eigenaren te registreren. Het register waarin de UBO is opgenomen, maakt deel uit van het Handelsregister. Daarmee valt het onder het beheer van de Kamer van Koophandel (KVK). Sinds enige tijd ontvangen bedrijven en organisaties een verzoek van de KVK om hun UBO te registreren. Wellicht hebt u dit verzoek ook al ontvangen. Verderop in dit artikel leggen we u uit wat dit voor u betekent.

Ultimate Beneficial Owner

Hoe zat het ook alweer? UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Oftewel: de uiteindelijke belanghebbende. Dit is altijd een natuurlijk persoon (dus geen rechtspersoon). U bent onder andere een UBO als:

  • U in een bv meer dan 25 procent van de aandelen bezit.
  • U in een vof of maatschap meer dan 25 procent direct of indirect eigendomsbelang hebt.

Pseudo-UBO

Valt uw organisatie wel onder de UBO-registratieplicht, maar is er geen natuurlijke persoon die aan de UBO-eisen voldoet? Dan kan er geen UBO worden achterhaald. In dat geval registreert u een Pseudo-UBO. Pseudo-UBO’s zijn de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel en geregistreerd zijn als statutair bestuurder van de organisatie.

Waarom het UBO-register?

Het ontstaan van het UBO-register is een gevolg van Europese wetgeving. Het doel: financieel-economische criminaliteit tegengaan. Denk aan witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie, belastingontduiking en fraude. De informatie die voor dit doel wordt gebruikt is niet openbaar en kan uitsluitend worden ingezien door bevoegde instanties, zoals het Openbaar Ministerie, banken en accountantskantoren. Het UBO-register maakt overzichtelijk en transparant wie er aan het roer van de organisatie staat.

Andere gegevens van de UBO zijn wel openbaar. Het gaat om voor- en achternaam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit, woonland en aard van omvang van het belang. Het doel hiervan is om voor personen en organisaties informatie te verschaffen zodat zij makkelijker kunnen beslissen met wie zij zaken doen.

Registreren vóór 27 maart 2022

Staat u al geregistreerd in het Handelsregister? Dan hebt u tot 27 maart 2022 de tijd om uw UBO-registratie te voltooien. Let erop dat als u meerdere organisaties hebt, u per organisatie een UBO registreert. Hebt u dat nog niet gedaan? Dan adviseren wij u om dit snel op te pakken.

Alleen een tekenbevoegde binnen de organisatie mag de registratie doen. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste, volledige inschrijving en het aanleveren van de juiste documenten. Verplichte documenten zijn bijvoorbeeld:

  • een kopie van het paspoort van de tekenbevoegde
  • documenten waaruit het belang van de UBO blijkt (aandeelhoudersregistratie, statuten, ledenregister)
  • het organogram van de organisatie

UBO-registratie voor starters

Start u met ondernemen? Dat kan tegenwoordig alleen nog als u direct een UBO-registratie voltooit. Doet u dit niet? Dan krijgt u geen KVK-nummer. Als u een startende ondernemer bent, kunt u uw UBO-registratie niet online doen. U doet het aan de balie of bij de notaris tijdens het inschrijfproces.

Internationaal ondernemen

Is de UBO van uw in Nederland gevestigde organisatie een buitenlandse (natuurlijke) persoon? Ook dan moet u deze persoon inschrijven in het UBO-register. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor bepaalde rechtsvormen waarbij geen UBO-opgave noodzakelijk is.

Het maakt niet uit of deze persoon woonachtig is in Nederland of daarbuiten. Ook is van deze persoon een Tax Identification Number (TIN) nodig. Schrijft u deze persoon niet in? Dan wordt dit gezien als een economisch delict en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Accon International helpt u graag met de registratie van uw buitenlandse UBO’s.

Wij ondersteunen u graag

Wilt u ondersteuning bij het inschrijven van de UBO in het register? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze acconavm adviseurs staan voor u klaar. Is het in uw bedrijfssituatie niet direct duidelijk wie de UBO is? Neem ook dan gerust contact op met onze collega’s van acconavm juridisch advies. Zij zoeken het graag samen met u uit. Zodat u voorbereid bent op de toekomst.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht